Bohemia Energy: Zálohové platby a konečné vyúčtování

V Praze, 15. října 2021 – Jak už skupina Bohemia Energy několikrát deklarovala, je po ukončení své činnosti připravená dostát všem svým závazkům. Vzhledem k častým dotazům na zálohové platby, přinášíme zákazníkům praktické informace, jak a kdy proběhne jejich vyúčtování. 

Skupina Bohemia Energy chce v první řadě znovu všechny zákazníky ujistit, že po ukončení činnosti jednotlivých dodavatelských společností skupiny nepřijdou o své peníze. „Všechny zaplacené zálohy budou řádně vyúčtovány v konečné faktuře poté, co obdržíme fakturační data od příslušných provozovatelů distribučních soustav. Budeme se snažit postupovat co nejrychleji, nejpozději bude konečné vyúčtování vystaveno do čtyř týdnů ode dne, kdy distributoři data dodají,“ popisuje praktické kroky Hana Novotná, tisková mluvčí skupiny Bohemia Energy. Přeplatky budou zákazníkům vráceny stejným způsobem, jaký měli doposud nastavený.

Pokud jde o zálohy, zákazníci by je měli uhradit standardní cestou ještě v říjnu, protože dodavatelské společnosti skupiny Bohemia Energy dodávaly elektřinu do 13. října 2021 (včetně), a zemní plyn do 16. října 2021 (včetně).

Od listopadu by pak zákazníci u své banky měli zrušit trvalé příkazy, případně souhlasy s inkasem. Pokud klienti používali SIPO, není potřeba nic řešit. „Dodavatelské společnosti skupiny Bohemia Energy od listopadu již nebudou na Českou poštu odesílat požadavky na platbu SIPO a zákazníkovi se tak zálohy těchto společností na SIPO lístku neobjeví,“ ujišťuje Hana Novotná. Naopak na SIPO lístku už by se měly objevit zálohy od nového dodavatele.

Lidé, kteří jsou zvyklí zadávat samoodečet, mohou využít i tento způsob. Jen je v takovém případě potřeba kontaktovat nového dodavatele nebo dodavatele poslední instance, kterému tento samoodečet nahlásí.

Na závěr bychom rádi zopakovali, že žádný ze zákazníků nezůstane bez dodávek energií. Všechny zákazníky Bohemia Energy přebírá takzvaný dodavatel poslední instance. Není potřeba nic dělat, dodavatel poslední instance kontaktuje každého zákazníka sám. Poté mají lidé šest měsíců na to, aby si vybrali svého dodavatele.