Zkušenosti a kompetence ARBES Technologies využívá sedmý depozitař na českém trhu

Praha 15. října 2021 – Společnost Conseq Investment Management se nově rozhodla svým klientům nabízet služby depozitáře investičních fondů. Za dodavatele tohoto systému si vybrala českou společnost ARBES Technologies, která se již 30 let zabývá vývojem software pro finanční trhy.

Conseq Investment Management je jedním z klientů informačního systému ARBES FEIS, a i z tohoto důvodu se vedení společnosti rozhodlo, že vzájemnou spolupráci ještě více prohloubí a svěří jí i nový projekt. Díky zkušenostem a odbornému zázemí zaměstnanců ARBES Technologies se podařilo nasadit celé řešení depozitáře ve velmi krátkém období pouhých pěti měsíců. Na rychlé implementaci systému do plné funkčnosti se výrazně projevila vysoká erudovanost a dlouholeté zkušenosti týmu ARBES Technologies. 

„Jako významný dodavatel bankovního a finančního software chceme být našim zákazníkům tím nejlepším partnerem na cestě k jejich byznysu. Z tohoto důvodu jsme udělali vše pro to, abychom vyhověli požadavku i na takto rychlé nasazení řešení depozitáře,“ dodává k nasazení systému Branislav Beneš, divizní ředitel finančních informačních systémů ARBES Technologies. Řešení je složeno ze softwarového produktu ARBES TOPAS a kompetencí, tedy vědomostí, všeho, co je potřebné implementovat pro potřeby depozitáře. To je cenná výhoda v případě poptávky na trhu pro zahájení působení nové společnosti poskytující tyto služby.

Společnost Conseq Investment Management tak tímto krokem vstupuje na trh s novou službou pro jejíž podporu využívá dlouhodobě osvědčený systém vybavený bohatou funkcionalitou. Díky tomu je připravena poskytovat klientům ještě širší nabídku svých služeb. Mezi základní povinnosti depozitáře patří opatrování a evidence majetku fondů a provádění souvisejících kontrolních činností. Pro investory má pak největší přidanou hodnotu činnost depozitáře související s kontrolováním výpočtu aktuální hodnoty fondu a kontrola peněžních toků fondu.

„Jsem rád, že máme takového dodavatele, který nám podle našeho plánu umožnil vstoupit do nového byznysu se stabilním a propracovaným systémem. Pevně věřím, že díky tomuto rozhodnutí budeme schopni našim klientům poskytovat služby širokého komfortu a v očekávané kvalitě,“ oceňuje vzájemnou spolupráci Tomáš Vystrčil, místopředseda představenstva a výkonný ředitel společnosti Conseq Investment Management.

V České republice je Conseq Investment Management sedmou společností s povolením k této činnosti, zároveň však prvním nebankovním obchodníkem s cennými papíry, který může vykonávat činnost depozitáře jak pro standardní fondy, tak pro speciální fondy i fondy kvalifikovaných investorů. 

Seznam společnosti poskytující depozitáře investičních fondů v ČR:

• Conseq Investment Management

• CYRRUS

• Česká spořitelna

• Československá obchodní banka

• Komerční banka

• RSJ Custody

• UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia

Objem majetku ve fondech kvalifikovaných investorů činil v České republice na konci roku 2020 již přes 200 miliard korun. Počet depozitářů navíc ani zdaleka neroste stejným tempem jako počet nově založených fondů, což z tohoto produktu dělá zajímavou obchodní příležitost.

O společnosti ARBES Technologies

Společnost ARBES Technologies byla založena v roce 1991. V průběhu své mnohaleté působnosti získala zkušenosti v oblasti tvorby, vývoje a podpory softwarových řešení. Portfolio informačních systémů skupiny ARBES Technologies zahrnuje komplexní řešení pro retailové a privátní bankovnictví, správu investičního portfolia, obchodování s cennými papíry, správu a distribuci otevřených podílových fondů, finanční leasing a řešení pro enterprise content management a business proces management. Od roku 2011 se ARBES také věnuje rozvoji řešení pro správu obsahu a podporu obchodních procesů na platformách Alfresco a Documentum. Od roku 2014 dodává kompletní řešení pro leasingové společnosti, integruje biometrické podpisy a sleduje nové technologické trendy, které zakomponovává do svých řešení. V roce 2018 akvírovala společnost Finamis, významného poskytovatele IT řešení pro finanční instituce v segmentu investičního bankovnictví a leasingu. Koncem roku 2019 založil bodyshoppingový start-up INBRAIT s ženským elementem, jehož posláním je dodat organizacím chybějící specialisty v oblasti informačních technologií, a to formou outsourcingu IT kapacit.

Více informací na www.arbes.com a www.linkedin.com/company/arbestechnologies.