Bezplatná pomoc lidem v dluzích: 10. ročník Dne bez dluhů 

Hradec králové, 20. října 2021 – V České republice proběhne jubilejní 10. ročník Dne bez dluhů. I letos bude tato vzdělávací akce plně bezkontaktní. Lidé, kteří se potýkají se splácením dluhů a potřebují poradit, mohou po celý měsíc listopad využít bezplatnou telefonní linku 800 700 880 anebo pokládat své otázky prostřednictvím webových stránek www.nasedluhy.cz. Již podruhé naši odborní poradci zájemcům na vyžádání poskytnou zdarma výpis z Centrální evidence exekucí, tedy informaci, jestli je proti nim aktuálně vedena exekuce. Organizátorem Dne bez dluhů je společnost KRUK Česká a Slovenská republika (KRUK), která se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Hlavním partnerem akce je Úřad práce ČR. Na akci se podílí mnoho neziskových organizací: Asociace občanských poraden, Charita ČR, Rubikon Centrum, Dětské krizové centrum NOMIA, Slezská diakonie, Vzdělávací a komunitní centrum Integra, Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy. Akce probíhá také ve spolupráci s projektem kolikmam.cz, Asociací inkasních agentur a jejími členskými společnostmi LogiCall Česká republika a EOS KSI Česká republika a Filozofickou fakultou Univerzity Hradec Králové.

Den bez dluhů společnost KRUK uspořádala poprvé před třinácti lety v Polsku. Postupně se projekt rozšířil i do Rumunska, České republiky a na Slovensko. 

„Mimořádná opatření během loňského i letošního roku dopadla na všechny Čechy. Mnoha lidem se snížily nebo vypadly příjmy, a to se projevilo na schopnosti splácet své dluhy. I v letošním roce jsou naši odborní poradci po celý listopad připraveni na bezplatné telefonní lince a na webu všem zájemcům poradit se zhodnocením obtížné finanční situace s ohledem na jejich příjmy a závazky, které musí splácet. Dluhů Vás nezbavíme, ale výstupem bezplatné konzultace bude návrh konkrétního plánu, jak krok za krokem postupovat, kde omezit náklady, jak sehnat další zdroj příjmů nebo jak rozložit závazky na delší časové období. Základem je ale vždy komunikace s věřitelem a realistický pohled na vlastní finanční možnosti,“ říká Jaroslava Palendalová, generální ředitelka společnosti KRUK a doplňuje: „Pokračujeme v zahájené spolupráci s projektem kolikmam.cz a budeme poskytovat zdarma výpis z Centrální evidence exekucí. Mnoho lidí netuší, jestli je na ně vedena exekuce a kolik jich případně je. Příčinou dluhové pasti nemusí být vždy nezodpovědné chování spojené s nízkou finanční gramotností, ale komplikovaná životní situace jako je ztráta zaměstnání, ztráta partnera anebo dlouhodobá nemoc.“ 

„Prioritním posláním Úřadu práce ČR je zprostředkování zaměstnání. Jinak řečeno, snaha zajistit klientům práci jako hlavní zdroj příjmu. Zejména v případě těch, co jsou dlouhodobě bez zaměstnání je nutné omezit jejich závislost na dávkách a motivovat je k aktivnímu přístupu řešení jejich životní a finanční situace. Úřad práce ČR klade velký důraz na prohloubení finanční gramotnosti klientů. Ta je také součástí řady projektů určených konkrétním skupinám uchazečů o zaměstnání. V jejich rámci se naučí, jak optimálně hospodařit s penězi bez toho, aby případné dluhy řešili nevýhodnými půjčkami. Je to cesta, jak zamezit tomu, aby se nakonec ocitli v dluhové pasti. Popřípadě z ní dokázali vystoupit. Právě práce a pravidelný výdělek jsou prostředky, které brání tomu, aby se člověk dostal do hmotné nouze nebo sociálního vyčlenění. Tuto činnost samozřejmě doplňuje úzká spolupráce úřadu se zástupci organizací zaměřujících se na dluhové poradenství,“ shrnuje generální ředitel Úřadu práce ČR Viktor Najmon. 

„Portál kolikmam.cz spolupracuje na vzdělávací akci Den bez dluhů již druhým rokem. Dlouhodobě se věnujeme péči o finanční zdraví občanů, kteří mohou díky portálu získat přehled o svých finančních závazcích, jaká je jejich úvěruschopnost, případně jak na ně pohlíží věřitelé – banky a nebankovní instituce. V rámci Dne bez dluhů mohou žadatelé zjistit, zda je proti nim vedena exekuce, případně jestli je jich více včetně detailu jednotlivých exekucí,“ dodává Romana Knyblová, projektová manažerka portálu kolikmam.cz. „V letošním roce přicházíme také s průlomovou novinkou, v rámci našeho portálu můžete nakupovat výpisy z registrů on-line. Ověření totožnosti žadatelů je možné prostřednictvím Bankovní identity, čímž nám odpadá největší bariéra, která ztěžovala žadatelům získat výpis z registrů on-line, “ doplňuje Knyblová.

Průměrná výše dluhu českých dlužníků v letošním roce klesá 

Z pravidelných analýz společnosti KRUK vyplývá, že průměrná výše dluhu českých dlužníků v roce 2021 je 26 100 korun, zatímco v roce 2020 byla průměrná výše dluhu 27 100 korun. Stále platí, že si častěji a více půjčují muži (57 % dlužníků s průměrným dluhem bezmála 27 600 korun). Nejvíce dlužníků opět pochází z Moravskoslezského kraje, kde bydlí necelých 16 % českých dlužníků s průměrným dluhem 24 700 korun. V průměru nejvyšší závazky mají dlužníci z Prahy (29 500 korun), kteří tvoří 7 % všech dlužníků v ČR. Z analýz společnosti KRUK vyplývá, že za posledních 5 let se zadluženost Čechů postupně snižuje s výjimkou roku 2017. O společnosti KRUK
Společnost KRUK Česká a Slovenská republika s.r.o. (KRUK) je členem skupiny KRUK – mezinárodní společnosti, založené v roce 1998 a působící v České republice, Polsku, Rumunsku, Německu, Itálii, Španělsku a na Slovensku. Společnost KRUK se zaměřuje na správu pohledávek finančních ústavů a korporátních zákazníků. Spravuje pohledávky bank, pojišťoven, telefonních operátorů i poskytovatelů energií a dalších služeb. Partnerský, osobní přístup k zadluženým osobám či firmám a pochopení jejich situace jsou hlavní přednosti, kterými se KRUK vyznačuje. Cílem tohoto přístupu je motivovat zadlužené osoby k zahájení jednání o splacení dluhů. Více informací o společnosti KRUK je k dispozici na webu www.cz.kruk.eu.