ČLFA odmítá záměr vlády prosadit návrh zákona o hromadných žalobách bez řádného projednání

Praha 4. listopadu 2021. Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) je hluboce znepokojena záměrem končící vlády předložit do Poslanecké sněmovny návrh zákona o hromadných žalobách bez řádného projednání v legislativním procesu a zejména bez podrobné analýzy dopadů (RIA).

Návrh zákona o hromadných žalobách předložený do Poslanecké sněmovny v minulém funkčním období byl předmětem kritiky akademické i obchodní sféry, ale také řady zákonodárců napříč politickým spektrem. Současně tento návrh nejenže jde daleko za nezbytný požadavek směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1828 ze dne 25. listopadu 2020 o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů, ale současně se jeví být s ní v rozporu zejména v oblasti odměny žalobce a financování neziskových organizací.

Protože uvedená směrnice byla již přijata a má být v krátké době transponována do českého právního řádu, ČLFA považuje za nezbytné, aby návrh byl před novým předložením do Poslanecké sněmovny uveden do souladu se směrnicí a současně byl předmětem řádného legislativního procesu a veřejné diskuse.

Zkušenosti získané s uplatňováním podílových odměn u americké class action ukazují, že podíl na zisku patří mezi klíčové motivační faktory vedoucí ke zneužití hromadného řízení. Je třeba se obávat, že navrhovaná právní úprava povede k tomu, že se podobná praxe vyvine v České republice. Návrh tak podle ČLFA budí důvodnou obavu, že se hromadné žaloby stanou především podnikatelskou příležitostí pro žalobce, který bude podávat žalobu proto, aby dosáhl až 25% podíl na přisouzené částce v případě vítězství ve sporu.

Aktuálně vzniklý problém v oblasti energetiky lze podle názoru ČLFA řešit s využitím existujících právních institutů. Není tak důvod přijímat pro jeho řešení bez řádného projednání a veřejné diskuse návrh zákona o hromadných žalobách, jenž navíc není plně v souladu s evropskou směrnicí, kterou je třeba transponovat do českého právního řádu.

Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) je zájmovým sdružením firem (většinou dceřiných společností velkých bank nebo silných nadnárodních výrobních koncernů) zabývajících se finančním a operativním leasingem, úvěry pro domácnosti i podnikatele a factoringem. Od svého založení v roce 1991 prosazuje jejich společné zájmy a je zároveň partnerem orgánů státu při řešení problémů odpovídajících sektorů finančního trhu. V současné době má 39 členů. Více na: www.clfa.cz.