“Dříve než 2038” není cíl. Koalici zatím chybí konkrétní rok pro konec uhlí i rozvoj čisté energetiky

pondělí 8. listopadu 2021 – Ekologické organizace Hnutí DUHA a Greenpeace kritizují vznikající vládní koalici za to, že zatím stále nenavrhuje stanovení konkrétního roku konce uhlí. Přitom Piráti a Starostové slibovali ve svém programu před volbami, že stanoví rok 2033 [1], KDU-ČSL [2] a TOP 09 [3] dokonce rok 2030. ODS tento postoj koaličních partnerů nikdy veřejně nerozporovala a vyjádřil se k němu pouze poslanec ODS Petr Bendl, který rok 2030 potvrdil [4]. V anketě ekologických organizací podpořili rok 2030 i Piráti [5].

Deklarace, že koalice chce konec uhlí dříve než v roce 2038, je jen první krok, který nestačí. Podle ekologických organizací je nutné, aby česká společnost i průmysl věděly, na co se mají připravit a stát dal jasný rámec pro transformaci energetiky. Z hlediska ekonomického výhledu uhlí, ochrany klimatu i možnosti čerpání evropských financí na transformaci je potřeba počítat s koncem uhlí nejpozději v roce 2030.

Nová vládní koalice také deklaruje rozvoj obnovitelných zdrojů energie a využití jejich potenciálu, což je nutná podmínka pro úspěšnou transformaci energetiky. Aby k tomu však došlo, musí vláda říct, jaké výroby čistých zdrojů chce dosáhnout, efektivně využít desítky miliard z EU fondů a spustit i provozní podporu pro větrné a solární elektrárny (kterou v programu slibovala koalice SPOLU, ale v programu vlády se zatím neobjevila). Ale je nutné splnit také předvolební sliby v oblasti odstranění bariér pro sdílení obnovitelné elektřiny v rámci komunit a obcí a zapojení občanů i samospráv do energetiky. Jen tak lze pro potřebné a pozitivní změny získat veřejnost.

Odklon od uhlí i rozvoj obnovitelných zdrojů energie se musí promítnout do zákonů i státních koncepcí, aby měli občané, obce i průmysl jistotu dalšího vývoje. 

Možnost ČR zbavit se spalování uhlí byla prověřena již několika na sobě nezávislými modelováními elektroenergetické soustavy a teplárenství [6].

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, řekl:

“Vágní formulace o rychlejším konci uhlí v koaliční smlouvě není to politické rozhodnutí, které transformace naší energetiky potřebuje. Stále chybí konkrétní rok, k němuž se má snaha vztahovat. Každý důležitý projekt, ba i jednotlivý úkol, musí mít termín, jinak je na nic. Absence termínu konce uhlí však zároveň zpochybňuje předvolební sliby, kdy Piráti, KDU-ČSL i TOP 09 jasně deklarovali rok 2030 a STAN rok 2033. ODS nic z toho nerozporovala a dokonce jeden z poslanců rok 2030 potvrdil. Podle nás by následné programové prohlášení tedy mělo obsahovat rok 2030 a také konkrétní kroky, jako je silná a koncepční podpora rozvoje domácích čistých obnovitelných zdrojů.”

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, říká:

“Nová vláda zatím nenašla odvahu stanovit si realistický termín odklonu od uhlí, který by se blížil roku 2030. Takový přístup by pro nás byl zklamáním. Potřebujeme jasný signál, že uhlí končí, že budou probíhat velké změny v energetice a spravedlivá transformace uhelných regionů. Proto by bylo dobré, kdyby nová vláda závazek rychlejšího konce uhlí v programovém prohlášení zpřesnila, aby si náhodou někdo nemyslel, že konec uhlí bude třeba až v roce 2037.”

Kontakty:

Jiří Koželouh, Hnutí DUHA, 723 559 495, jiri.kozelouh@hnutiduha.cz 

Jan Rovenský, Greenpeace, 734 620 844, jan.rovensky@greenpeace.org 

Poznámky pro editorky a editory:

[1] V programu uvádí: “Budeme prosazovat odklon od uhlí v roce 2033 vzhledem k exportnímu přebytku a vývoji hospodářství.” 

[2] Marian Jurečka (KDU-ČSL) ve speciálu Událostí a komentářů “Zelená země” 2. června 2021: “Můžeme tady x.krát říkat jestli 2038 nebo 30, to není to nejzásadnější, nicméně když chcete datum, my ho v našem programu SPOLU máme a říkáme, že bychom to chtěli zvládnout k roku 2030.” https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/221411033260603-zelena-zeme/ (1:08:20)

Marian Jurečka (KDU-ČSL) v debatě DVTV 24. září 2021: „Jako koalice SPOLU bychom chtěli udělat maximum pro to, abychom od uhlí mohli odcházet kolem roku 2030. A odklon od uhlí a chybějící zdroje lze nahradit zdroji obnovitelnými jako je fotovoltaika. I nadále pak musíme spoléhat na jádro,“ vysvětlil Jurečka s tím, že klíčový nadále zůstane i plyn.” https://www.kdu.cz/aktualne/z-medii/marian-jurecka-(kdu-csl)-koalice-spolu-udela-maxim 

[3] Markéta Pekarová Adamová na Facebooku 15. června 2021: Je 21. století – čas skoncovat s dobou uhelnou! Ochrana životního prostředí je jeden z nejsilnějších závazků, které vůči příštím generacím máme a jeden ze základních pilířů našeho programu. Chceme, aby se nám v Česku dobře žilo a dobře dýchalo. Proto je naším cílem do roku 2030 prosadit ukončení těžby uhlí! (doprovodný obrázek uvádí heslo “SPOLU za konec doby uhelné” a loga KDU-ČSL, ODS a TOP 09): https://www.facebook.com/marketa.pekarova.adamova.top09/photos/a.517867848296800/4130718580345024/ 

[4] Petr Bendl (ODS) ve speciálu Události a komentáře “Zelená země” 2. června 2021: “Marian Jurečka už to tady řekl. 2030. Za předpokladů, které tady uvedl. Já bych to jenom opakoval” https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/221411033260603-zelena-zeme/ (1:14:03)

[5] V anketě ekologických organizací Piráti podpořili konec uhlí 2030, STAN 2033 (Otázka byla: „Podpoříte postupný odklon české energetiky od spalování uhlí s ukončením v roce 2030 a přijetí legislativy, která to zajistí?“ https://volby.hnutiduha.cz/sites/default/files/HD_ZK_Hodnoceni_predvolebnich_programu_2021.pdf 

[6] 

Energynautics – Czech Power Grid without Electricity from Coal by 2030. Studie společnosti Energynautics z roku 2018 testovala dopady odstavení uhelných elektráren do roku 2030 na provoz české elektrizační soustavy. https://frankbold.org/sites/default/files/publikace/czech_grid_without_coal_by_2030_fin_0.pdf

Agora Energiewende, Forum energii  – Modernizace evropského hnědouhelného trojúhelníku. Zpracovatelé studie Modernizace evropského hnědouhelného trojúhelníku z roku 2020 brali v úvahu vývoj v Německu, Polsku a České republice. Studie obsahuje scénáře úplného odstavení zdrojů na hnědé uhlí ve všech třech zemích v roce 2032. https://static.agora-energiewende.de/fileadmin2/Partnerpublikationen/2020/Lignite_Triangle/CZ-Modernizace_evropske__ho_hne__douhelne__ho_troju__helni__ku_net.pdf

Ember – Coal-free Czechia 2030. Nezávislý energetický think-tank Ember publikoval v listopadu 2020 studii Coal-free Czechia 2030, která modeluje kompletní ukončení využívání uhlí pro výrobu tepla a elektřiny v roce 2030. https://ember-climate.org/project/coal-free-czechia-2030/ 

ČEPS. Pro potřeby Uhelné komise modelovala společnost ČEPS řadu variant vývoje zdrojové základny ČR z pohledu pokrytí poptávky po elektřině. Úspěšně byly testovány i dvě varianty bez uhelných elektráren a tepláren pro rok 2033. http://zelenykruh.cz/wp-content/uploads/2020/12/Podklad-na-jedn%C3%A1n%C3%AD-UK-s-ohledem-modelov%C3%A1n%C3%AD-2020-po-p%C5%99ipom%C3%ADnk%C3%A1ch_2020_11_19.pdf  

Energetická revoluce. Možnost ukončení spalování uhlí pro výrobu energie v roce 2030 byla potvrzena dalším nezávislým podrobným modelováním bilance výroby a spotřeby elektřiny v průběhu celého roku. Studie Energetická revoluce, se však od dosavadních studií liší tím, že rovněž zkoumá, co se bude dít v Česku v dalších dvaceti letech po roce 2030, kdy bychom měli postupně dosáhnout úplného odklonu od využívání fosilních paliv ve výrobě elektřiny, tepla i dopravě. Základní modelování energetiky a dopravy provedl Institute for Sustainable Futures při University of Technology v Sydney v Austrálii a nezávislé ověření výsledků v případě fungování elektrizační soustavy propočítal svým modelem energetický institut Aurora Energy Research z Německa. https://www.hnutiduha.cz/sites/default/files/publikace/2021/10/energeticka_revoluce.pdf_0.pdf