Optimalizujeme, stěhujeme se do menších kanceláří

Home office se vlivem pandemie koronaviru stal často skloňovaným pojmem. Přechod do online prostoru neznamenal jen zásah do zažité organizace práce, ale výrazně ovlivnil i trh s kancelářskými pronájmy. Volných prostor v posledních dvou letech přibývá. Vliv na to mají jak letos dokončované velké projekty, tak i konsolidace stávajících kancelářských prostor mnohými tuzemskými firmami. V Česku byl v druhém kvartále letošního roku celkem 291 400 m2 volných kanceláří. Vzhledem k rostoucím cenám energií a inflaci lze předpokládat, že tento trend bude v tuzemsku pokračovat i nadále. 

Jednou z firem, které tento trend potvrzují je i největší provozovatel call center na českém trhu, společnost Conectart. Svou pražskou pobočku v říjnu přesunulo z původních prostor o velikosti 1128,4 m2 do kanceláří o rozloze 656,3 m2. „Aktuálně máme 226 zaměstnanců ze všech naši poboček nonstop na home office a další zhruba stovku na částečné remote formě. Původní kanceláře v Praze, kde máme jedno z největších center, se tak pro nás staly neefektivními,“ vysvětluje Petr Studnička, generální ředitel společnosti Conectart s tím, že impuls ke změně přinesla právě covidová krize. „Ukázalo se, že není potřeba denně docházet do kanceláře. Z původní nucené práce na dálku jsme tak udělali nový standard. Ve velmi krátké době jsme dokázali proměnit organizační strukturu, která nám ve výsledku přinesla daleko větší flexibilitu a nový benefit pro zaměstnance,“ dodává. 

Produktivita neklesá

Práce z domova či z jakékoli jiné destinace napomáhá ke zlepšení balancu mezi pracovním a osobním životem. Díky moderním technologiím a nástrojům si mohou zaměstnanci lépe plánovat svůj pracovní čas a odbavování jednotlivých úkolů, zaměstnavatel současně díky tomu může v reálném čase vidět jejich efektivitu. Což napomáhá i při případném racionalizovanějším přesunu volných pracovních kapacit. „Disponujeme softwarovým vybavením, umíme měřit kvalitu práce a z interních průzkumů víme, že spokojenost ani produktivita pracovníků neklesá. Pokud něco funguje dobře a lidem to vyhovuje, nemáme potřebu to měnit,“ doplňuje k tématu Studnička. 

Nové menší prostory se samozřejmě projeví také ve výši nájemného a zásadní je i úspora nákladů za služby. V době, kdy dochází ke zdražování energií, se jeví jako další důležitý aspekt. „Online systém nám dává smysl a úspora na pronájmu se nám finančně vyplatí i s ohledem na kompenzace nákladů a příplatky za práci z domova,“ hodnotí Studnička a dodává, že Conectart si s novým sídlem ve Vinice Business Centre částku sníží vynaloženou měsíční částku za služby o 10 Kč na jeden metr čtvereční. Co se celkových nákladů na nájemné týče, meziroční úspora činí necelých 40 %.

Remote jako nový trend

Podobnou „remote“ cestu v současnosti volí řada českých firem. Podle údajů České rady pro šetrné budovy trh s kancelářskými prostory během loňského roku poznamenal právě covid. Celková aktivita zpomalila. Z jejího šetření plyne, že se mimo jiné zvýšila celková plocha kanceláří dostupná k okamžitému podnájmu. Pozastavila se finalizace nových projektů a plánovaný objem dokončených kanceláří v roce 2021 se predikuje jako podprůměrný.

Conectart

Conectart již více než 10 let poskytuje komplexní služby kontaktního centra českým i zahraničním zákazníkům. Ve svém portfoliu má řadu významných společností, například Samsung, Vodafone, MND, Českou spořitelnu, AmRest nebo SAZKAmobil. Conectart vznikl spojením společností Informační linky a Direct Communication. V roce 2017 akvíroval další kontaktní centrum Quality Brands. Sloučením těchto společností vznikl největší poskytovatel služeb v oblasti „Business Process Outsourcing“ (BPO) v České republice, kde v současné době pracuje přes 1 000 zaměstnanců. Společnost Conectart s.r.o. patří do portfolia fondu GPEF III ze skupiny Genesis Capital. Více na www.conectart.cz