OnRobot uvádí softwarové řešení WebLytics pro kolaborativní aplikace

WebLytics přináší funkčnosti vzdáleného monitoringu, diagnostiky zařízení a analýzy dat kolaborativních řešení OnRobot  

Praha, 11. listopadu 2021OnRobot, poskytovatel jednotného kontaktního místa (One Stop Shop) pro kolaborativní robotické aplikace, uvádí na trh WebLytics, své první softwarové řešení pro monitoring výroby, diagnostiku zařízení a analýzu dat umožňující zvyšovat produktivitu a minimalizovat prostoje. Řešení WebLytics je globálně dostupné prostřednictvím předplatného od dnešního dne.

Řešení WebLytics dokáže v reálném čase monitorovat výkonnost několika kolaborativních aplikací současně, sbírá data z robotů i nástrojů a transformuje je na snadno srozumitelné, vizualizované přehledy o zařízeních a aplikacích. 

„Uvedení WebLytics na trh je důležitým mezníkem pro OnRobot, naše zákazníky a globální síť integrátorů,“ říká Enrico Krog Iversen, CEO společnosti OnRobot. „WebLytics je první softwarové řešení poskytující data v reálném čase o kolaborativních aplikacích napříč hlavními značkami robotů. WebLytics, jako náš první softwarový produkt, představuje začátek cesty společnosti OnRobot k robotickému softwaru a završuje naši vizi poskytování jednotného kontaktního místa (One Stop Shop) pro kolaborativní aplikace – jak pro hardware, tak software.“ 

WebLytics umožňuje koncovým uživatelům a integrátorům nejen eliminovat manuální sběr dat, ale poskytuje též užitečné informace o výkonnosti kolaborativní aplikace, nabízí diagnostiku zařízení v provozu, funkce upozornění a doporučení preventivní údržby tak, aby bylo možné minimalizovat nákladné odstávky robotických pracovišť.

Díky integrovanému průmyslovému standardu celkové vytíženosti zařízení OEE (Overall equipment effectiveness), identifikuje WebLytics trendy robotického pracoviště v reálném čase, včetně stavů, špiček a poruch produktivity aplikace. OEE měří procento výrobního času, který je skutečně produktivní – 100% skóre znamená, že kolaborativní aplikace vyrábí pouze dobré díly, co nejrychleji a bez prostojů. WebLytics s využitím OEE dat informuje, zda výrobní proces běží optimální rychlostí, a monitoruje a analyzuje kvalitu aplikačních cyklů, což jsou klíčové poznatky pro výrobce všech velikostí.

WebLytics reportuje využití jak robotického ramene, tak OnRobot nástrojů typu uchopovačů, kamerových systémů a senzorů, a také počet bezpečnostních zastavení a cyklů úchopů provedených během aplikace.

Dojde-li ke změnám robotického pracoviště, např. ke změně rychlosti robota nebo nastavení uchopovače, poskytuje WebLytics automatické reportování dopadu těchto změn na výkonnost aplikace. V případě výskytu anomálií v kolaborativní aplikaci, WebLytics umožňuje uživatelům analyzovat data shromážděná od robotů a nástrojů a reportovat svá zjištění prostřednictvím nastavitelných řídících panelů.

„V tomto rychle se měnícím světě je čas to nejdůležitější a WebLytics pomáhá identifikovat chyby způsobující časové prostoje,“ řekl Laszlo Papp, produktový a obchodní manažer společnosti Wamatec Hungary Kft., který testoval WebLytics na aplikacích pro obsluhu strojů, pick & place a paletizaci. „WebLytics také ušetří spoustu času tím, že usnadňuje plánování veškeré údržby a produktové změny. Nejvíce jsem ocenil, že WebLytics umožňuje sledovat všechny aplikace, koboty a roboty, a koncové nástroje z jednoho centrálního panelu, který poskytuje monitoring v reálném čase, sběr dat a grafické přehledy. Optimalizace všech aplikací je díky WebLytics snadnější než dříve.“

WebLytics si zachovává snadnost použití, cenovou dostupnost a aplikační zaměření, které jsou vlastní každému produktu OnRobot. WebLytics je kompatibilní se všemi předními značkami kolaborativních a lehkých průmyslových robotů, se všemi nástroji OnRobot a lze jej snadno rozšířit a připravit na budoucí požadavky, jakmile budou k dispozici nové roboty a nástroje. Přístup k WebLytics je poskytován prostřednictvím zabezpečeného, intuitivního uživatelského rozhraní webového prohlížeče, který zobrazuje data OEE a uživatelem definované KPI prostřednictvím přizpůsobitelných řídicích panelů poskytujících okamžitý a transparentní pohled na výkonnost aplikací v reálném čase či na historická data.

Server WebLytics lze nasadit do lokální sítě výrobního zařízení nebo přidat do virtuální sítě propojené s robotickým pracovištěm. Shromážděná data jsou uložena na serveru WebLytics. Webový server WebLytics je vždy dostupný z lokální sítě či odkudkoliv prostřednictvím zabezpečeného připojení HTTPS.

WebLytics není jen výkonný nástroj pro koncové uživatele; vytváří také nové možnosti příjmů pro systémové integrátory tím, že poskytuje software umožňující rozšířit nabídku zákazníkům o služby zálohování provozních dat a technické optimalizace robotických pracovišť.   

„WebLytics představuje skvělý doplněk k našemu stávajícímu produktovému portfoliu a je přirozeným pokračováním tradice OnRobot v tvorbě pokročilých nástrojů a technologií – v tomto případě vzdáleného monitoringu, diagnostiky zařízení a analýzy dat – rychle dosažitelných a cenově dostupných společnostem všech velikostí,“ dodává Iversen. 

O společnosti OnRobot

Produktové portfolio OnRobot reprezentuje široký sortiment nástrojů pro kolaborativní aplikace, včetně elektrických, podtlakových a magnetických uchopovačů, oceňované uchopovací technologie Gecko, F/T senzorů, 2,5D kamerových systémů, šroubováku, brusky a měničů nástrojů. Aktuální šíře nabídky firmy OnRobot umožňuje rychlejší a jednodušší automatizaci aplikací jako balení, kontrola kvality, manipulace s materiálem, obsluha strojů, montáž a povrchové úpravy. Vedle své centrály v dánské Odense má společnost také pobočky v Dallasu, Soestu (v Německu), Barceloně, Varšavě, Šanghaji, Tokiu, Soulu, Singapuru a Budapešti. V České republice jsou produkty OnRobot dodávány partnerskými společnostmi AMTECH, DREAMland, EXACTEC, Haberkorn, Petr Kovanda, Roboticall, Rob4Job s.r.o. a ZLÍN ROBOTICS. Pro více informací navštivte: http://www.onrobot.com