ČLFA: V prvních třech čtvrtletích vzrostl objem nebankovního financování meziročně o 19,9 % na 113,58 mld. Kč

  • Výše profinancovaných firemních investic stoupla o 23 %
  • Objem prostředků poskytnutých pomocí factoringu se zvýšil o 24,8 %
  • Domácnosti si půjčily o 3,9 % více peněz 
  • Úvěry či leasingy na silniční dopravní prostředky vzrostly o 22,8 %

Praha 15. listopadu 2021. Objem nebankovního financování firem a domácností realizovaný členskými společnostmi České leasingové a finanční asociace (ČLFA) se v prvním až třetím čtvrtletí letošního roku meziročně zvýšil o 19,9 % na 113,58 miliardy korun. Prostřednictvím leasingu nebo úvěrů poskytli členové ČLFA firmám a domácnostem 86,97 miliardy korun. Dalších 26,61 miliardy získali podnikatelé na financování provozu formou factoringu. 

„Po loňském propadu způsobenému bojem s pandemií letos pozorujeme výrazné oživení. Pro další období ale existují reálná rizika, která by tento trend mohla přibrzdit. Velkým problémem je pokračující nedostatek čipů a dalších komponent, který komplikuje zejména výrobu automobilů,“ říká Jana Hanušová, předsedkyně představenstva ČLFA. Asociace sdružuje 39 předních tuzemských poskytovatelů leasingu, podnikatelských i spotřebitelských úvěrů a factoringu.

Celkové pohledávky členů ČLFA z běžících leasingových a úvěrových kontraktů dosáhly na konci letošního třetího čtvrtletí 246,1 miliardy korun, ve srovnání s koncem loňského roku poklesly o 0,5 %.

Oblast financování podnikatelských investic dosáhla v prvních třech čtvrtletích letošního roku meziročního nárůstu o 23 % při objemu 68,65 miliardy korun. Pomocí operativního leasingu bylo realizováno 16,9 % těchto investic. Celková hodnota pohledávek postoupených v rámci factoringu se meziročně zvýšila o 29,6 % na 166,73 miliardy korun. Výše prostředků poskytnutých firmám v rámci factoringu stoupla o 24,8 % na 26,61 miliardy.

V kategorii financování domácností asociace vykázala zvýšení celkového objemu obchodů o 3,9 % na 18,32 miliardy korun.

V prvních třech letošních čtvrtletích uzavřeli členové ČLFA nejvíce kontraktů na financování automobilů. Na silniční dopravní prostředky poskytli 50,76 miliardy korun, o 22,8 % více než ve stejném období roku 2020. Z toho 21,86 miliardy bylo určeno na pořízení 39 381 nových osobních vozů. Objem prostředků určených na financování nových osobních automobilů meziročně stoupl o 15,2 % a počet těchto vozidel o 5,3 %. Prostřednictvím produktů členů ČLFA bylo financováno 24,3 % všech nových osobních vozů prvně registrovaných v České republice v prvních třech čtvrtletích letošního roku.

Tabulka č. 1: Rozložení prostředků poskytnutých členy ČLFA v 1.3. čtvrtletí roku 2021 podle účelu investování (srovnání se stejným obdobím roku 2020)

celkový objem v mld. Kč (1.–3. čtvrtletí 2021)celkový objem v mld. Kč     (1.–3. čtvrtletí 2020)změna v %

financování podnikatelských investic (finanční a operativní leasing, podnikatelské úvěry, leasing nemovitostí)
68,6555,8+23 %

financování firemního provozu (factoring)
26,6121,32+24,8 %

financování domácností(spotřebitelské úvěry,spotřebitelský leasing)
CELKEM

18,32


113,58

17,63


94,75

+3,9 %


+19,9 %

Pozn.: Údaje za factoring poskytla Asociace factoringových společností České republiky.

Podrobnější výsledky za jednotlivé sektory najdete na následujících stranách.

Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA)

je zájmovým sdružením firem (většinou dceřiných společností velkých bank nebo silných nadnárodních výrobních koncernů) zabývajících se finančním a operativním leasingem, úvěry pro domácnosti i podnikatele a factoringem. Od svého založení v roce 1991 prosazuje jejich společné zájmy a je zároveň partnerem orgánů státu při řešení problémů odpovídajících sektorů finančního trhu. V současné době má 39 členů. Více na: www.clfa.cz.

Kontakt pro média: Pavel Hálek, tel.: 602 346 551, e-mail: halek@medialni.cz 

Financování podnikatelských investic 

(finanční leasing včetně firemních úvěrů, operativní leasing)

Nejvíce peněz firmy investovaly do automobilů, následovaly stroje a zařízení

V prvních třech čtvrtletích roku 2021 poskytli členové ČLFA firmám na jejich investice 68,65 miliardy korun.

Prostřednictvím produktů určených přednostně na financování konkrétní věci, tedy finančním leasingem anebo podnikatelským úvěrem, bylo realizováno 83,1 % těchto investic za 57,02 miliardy korun. Zbývajících 16,9 % firemních investic za 11,63 miliardy korun bylo financováno operativním leasingem.

Na nemovitosti si firmy prostřednictvím produktů členů ČLFA půjčily 2,38 miliardy korun.

V přehledu financovaných věcí převládají ve firemní sféře dopravní prostředky. Také v prvních třech letošních čtvrtletích dosáhly největších objemů osobní a užitkové vozy, následovaly stroje či zařízení a nákladní automobily. Ve skupině strojů a zařízení byl největší zájem o financování zemědělských anebo lesnických strojů, o financování strojů určených pro těžbu, dobývání a stavebnictví a poté o financování kovoobráběcích a jiných obráběcích strojů.

Graf č. 1: Podíl produktů určených na financování podnikatelských investic v 1.3. čtvrtletí 2021

(podle vstupního dluhu)

Graf č. 2: Podíl skupin financovaných věcí v rámci financování firem v 1.3. čtvrtletí 2021

Financování firemního provozu (factoring)

Hodnota pohledávek postoupených v rámci factoringu stoupla o 29,6 %

Podle údajů Asociace factoringových společností České republiky narostla v letošních prvních třech čtvrtletích výše prostředků poskytnutých v rámci factoringu meziročně o 24,8 % na 26,61 miliardy korun. Hodnota postoupených pohledávek dosáhla 166,73 miliardy korun, což představuje meziroční navýšení o 29,6 %.

Factoring je určen na financování firemního provozu. V prvních třech čtvrtletích letošního roku se takřka vyrovnal podíl regresního a bezregresního factoringu na trhu. Dříve výrazněji převládal zájem o regresní factoring, při němž factoringová společnost nepřebírá riziko platební neschopnosti odběratele klienta. Z hlediska regionálního zaměření je největší zájem o tuzemský factoring.

Graf č. 3: Regionální zaměření factoringu poskytnutého v 1.3. čtvrtletí 2021

Graf č. 4: Podíl regresního a bezregresního factoringu poskytnutého v 1.3. čtvrtletí 2021

Financování domácností (spotřebitelské úvěry a leasing)

Půjčky domácnostem jsou realizovány hlavně formou spotřebitelských úvěrů

Soukromým osobám poskytli členové ČLFA v prvních třech čtvrtletích letošního roku 18,32 miliardy korun, meziročně o 3,9 % více. Dominantní většina obchodů (95,4 %) připadla na spotřebitelské úvěry, zbývající část na spotřebitelský leasing.

Objem obchodů realizovaných členy ČLFA v rámci spotřebitelských úvěrů byl rozložen mezi revolvingové úvěry (6,3 miliardy korun), neúčelové půjčky (4,55 miliardy korun) a financování hmotného majetku (6,63 miliardy korun).

Na osobní automobily si domácnosti v letošních prvních třech čtvrtletích půjčily od členských společností ČLFA 6,39 miliardy korun.

Graf č. 5: Podíl produktů určených na financování domácností v kategorii spotřebitelských úvěrů v 1.3. čtvrtletí 2021 (podle celkových objemů obchodů)

Tabulka č. 2: Počet nových a ojetých osobních vozů určených pro domácnosti, které financovali členové ČLFA v 1.3. čtvrtletí 2021

počet smluv 

nové vozy
9609

ojeté vozy
15 550