Inovativní, konkurenceschopné, efektivnější a dostupnější: Ve spolupráci s technologickými partnery nastiňuje Microsoft obrysy digitalizovaného vysokého školství

Praha,15. listopadu 2021 – Řada mezinárodních i tuzemských strategických dokumentů, jako jsou Národní plán obnovy nebo Program na podporu strategického řízení vysokých škol, počítá v následujících letech s výraznou digitalizací českého systému terciárního vzdělávání. Ve spolupráci české a slovenské pobočky Microsoft se třemi českými a dvěma slovenskými univerzitami, více než 25 technologickými partnery a pod záštitou MŠMT, proto vznikl projekt Digitální-univerzita. Výsledkem spolupráce je interaktivní platforma, která od pátku 12. listopadu ukazuje, jakými cestami je možné cílů v oblasti digitalizace vysokých škol dosáhnout, a to ať už z pohledu studia a výuky, vědy a výzkumu či administrativního chodu univerzity.

Veškeré informace získá zájemce o studium na vysoké škole při virtuální prohlídce na online veletrhu. Pokud zvládne i online konané přijímačky, začíná se orientovat ve sdílených interaktivních osnovách. Většinu přednášek má k dispozici i ze záznamu, takže si studium dávkuje v čase tak, jak mu to zrovna vyhovuje. Online si sjednává všechny konzultace i administrativu včetně hlášení problémů a závad.

Ruce se díky elektronizaci veškeré administrativy uvolnily i pedagogům. Data o studentech, jejich počtu a výsledcích, délce trvání studia nebo koeficientu ekonomické náročnosti jejich studijního programu mají oni i vedení školy k dispozici neustále konsolidovaná v cloudu a po ruce k okamžité vizualizaci. A to hned vedle dalšího modulu, prostřednictvím kterého řeší cestovní příkazy, rezervace parkování nebo nemocenskou.

Studenti i jejich pedagogové tak mají více prostoru na samotnou výuku nebo výzkumnou a tvůrčí činnost. Pomocí nástrojů práce na dálku a virtualizace prostředí při tom navíc mohou v reálném čase spolupracovat s kolegy z celého světa a díky donedávna jen těžko dostupné výpočetní síle cloudu s nimi řešit komplexní problémy.

To je jeden ze scénářů fungování českých vysokých škol, který stojí na už dnes existujících řešeních českých a slovenských technologických firem. K jeho naplnění se školy mohou vzájemně inspirovat více než 65 konkrétními digitálními řešeními z dílny partnerů společnosti Microsoft.

„Microsoft je společnost působící v oblasti IT po celém světě, a i když se dlouhodobě pohybujeme i na poli vzdělávání a výzkumu, rozhodně nemáme jedno univerzální řešení na to, jak uchopit digitalizaci celého vysokého školství. Naše síla ale spočívá v tom, že okolo sebe máme velký, silný a rozmanitý ekosystém partnerů, kteří na našich nástrojích budují unikátní řešení nejen pro byznysovou sféru nebo úřady, ale právě i pro vysoké školy,“ vysvětluje podstatu projektu Denisa Brabcová z divize Education, Microsoft Česká republika a Slovensko.

„Je skvělé, že na projektu spolupracuje více než 25 partnerů včetně Microsoftu. Z pohledu akademického prostředí nám to dává větší možnost diskuse nad jednotlivými problémy a zároveň dostatečnou kapacitu věci společně posouvat dál,“ uvádí Miroslav Ludwig, prorektor pro vnitřní záležitosti, Univerzita Pardubice.

Digitalizace vysokých škol zdaleka nesouvisí jen s možnostmi distanční výuky, na kterou v uplynulém akademickém roce „docházela“ většina z téměř 300 tisíc studentů českých vysokých škol. Konkrétně pardubická univerzita už dnes používá aplikace běžící na cloudu Microsoft Azure k průběžnému sběru, vyhodnocení a vizualizaci dat o svých téměř 7 tisících studentů: V jakém procentu jde o cizince nebo samoplátce, kolik z nich pobírá různé typy stipendií, jak často a která studia prodlužují či přerušují, jak často publikují ve vědeckých časopisech nebo dosahují výsledků v umělecké činnosti.

Tyto a podobné informace jsou klíčové jednak pro strategické řízení školy a současně jsou na jejich základě vysoké školy financovány a musí je pravidelně vykazovat MŠMT.

„Projekt nám také pomáhá najít společný jazyk. Přeložit potřeby akademického prostředí do řeči vývojářů, a naopak není totiž úplně jednoduché. Digitální univerzita nás učí správně formulovat, co vlastně potřebujeme a jakého výsledku chceme dosáhnout. Až následně se bavíme o konkrétnější podobě produktu nebo o tom, kdo a jakým způsobem jej má realizovat,“ popisuje další z přínosů projektu Jiří Remeš, prorektor pro pedagogickou činnost, Česká zemědělská univerzita

„Pro nás je Digitální univerzita zároveň studnicí nápadů. Řadu z publikovaných řešení v oblasti digitalizace jsme si ještě před pár měsíci ani nedokázali představit, zatímco dnes už máme k dispozici i seznam konkrétních dodavatelů, které můžeme s poptávkou oslovit,“ dodává Martin Maňásek, pověřený ředitel Ústavu výpočetní techniky, Univerzita Karlova.

Právě akademici z Univerzity Karlovy jsou i díky moderním komunikačním nástrojům, jako jsou například Microsoft Teams, Forms nebo SharePoint, velmi aktivní v mezinárodních výzkumných projektech v rámci prestižní sítě 4EU+. Studenti Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity zase při výzkumné činnosti už dnes využívají cloud Microsoft Azure k průběžné analýze dat o více než 80 000 stromech v Českém Švýcarsku. Bez výpočetní síly cloudu by akademici neměli k dispozici potřebné údaje o vývoji kůrovcové kalamity, a situaci by tak nebylo možné řešit včas.

Celkově je součástí projektu Digitální univerzita 15 ukázek dobré praxe z prostředí zapojených českých a slovenských univerzit, které pokrývají řadu rozmanitých aspektů z provozu VŠ, a v praxi jsou funkční už dnes. Také ty jsou součástí platformy Digitální-univerzita.cz.

O společnosti Microsoft 

Microsoft (Nasdaq “MSFT” @microsoft) umožňuje digitální transformaci v éře inteligentního cloudu a inteligentního internetu věcí. Naší misí je pomoci každému člověku a každé organizaci na světě dokázat více. Microsoft Corporation vznikla před více než 40 lety – v dubnu roku 1975. Česká pobočka zahájila činnost v roce 1992. Na podzim 2015 jsme se spolu s pražskou divizí Skype přestěhovali do nového světa práce – kanceláře vytvořené pro svět práce odkudkoli. V červenci 2016 spojila česká pobočka síly se slovenskou a vznikl Microsoft Česká republika a Slovensko. Na podzim 2016 bylo v Praze otevřeno vývojové centrum Microsoft Dynamics

Tento dokument je určen pouze pro informační účely. Společnost Microsoft se zříká jakékoliv odpovědnosti za vzniklé situace týkající se užití tohoto dokumentu pro jiné účely. Společnost Microsoft nebude nikdy odpovědná za jakékoliv mimořádné, přímé, nepřímé či vyplývající škody, ať již vzejdou z účinnosti smlouvy, zanedbání, nebo jiné skutečnosti vzniklé následkem užití či interpretace tohoto dokumentu či v souvislosti s ním. Microsoft je registrovaná obchodní značka společnosti Microsoft Corp. v USA a/nebo v jiných zemích. Jména společností a produktů zde uvedených mohou být obchodní značky jejich příslušných vlastníků.