Předsedkyně představenstva ČLFA Jana Hanušová a generální tajemník ČLFA Jaroslav Krutilek byli zvoleni do vedení evropské federace Eurofinas

Praha 18. listopadu 2021. Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) bude mít příští dva roky své zástupce v nejvyšším vedení Eurofinas – Evropské federace asociací finančních domů. Do představenstva Eurofinas byli zvoleni Jana Hanušová, předsedkyně představenstva ČLFA a generální ředitelka společnosti ESSOX, a Jaroslav Krutilek, generální tajemník ČLFA.

Eurofinas na celoevropské úrovni zastupuje 16 národních asociací, které sdružují finanční domy, specializované banky a nebankovní finanční společnosti, leasingové firmy a další finanční instituce. Dohromady reprezentuje Eurofinas v Bruselu 490 finančních institucí, které mají v portfoliu financování v objemu 1,1 bilionu EUR.

Eurofinas řeší na evropské úrovni témata, která jsou členům ČLFA i mně osobně blízká: udržitelné a odpovědné financování, podporu finanční gramotnosti, digitalizaci i zlepšování legislativy. Česká republika dělá v těchto oblastech obrovské pokroky. Nominaci zástupců ČR do představenstva Eurofinas vnímám jako ocenění dobré práce všech členů ČLFA,“ uvedla Jana Hanušová, předsedkyně představenstva České leasingové a finanční asociace.

Valná hromada Eurofinas zvolila za svého předsedu Barta Vervenneho, generálního ředitele BNP Paribas Personal Finance SA pro region Benelux. Místopředsedy byli zvoleni Christina Åhlanderová (generální ředitelka FINFO – Norské asociace finančních společností), Umberto Filotto (generální tajemník ASSOFIN – Italské asociace poskytovatelů spotřebitelských a hypotečních úvěrů) a Françoise Palle-Guillabertová (generální ředitelka ASF – Francouzské asociace finančních společností).

Jana Hanušová je dlouholetou členkou předsednictva České leasingové a finanční asociace, v srpnu 2021 byla zvolena její předsedkyní. Má rozsáhlé zkušenosti z vrcholných pozic v oblasti financí u nás i v zahraničí. Od roku 2015 je generální ředitelkou společností ESSOX v České republice a na Slovensku, v rámci skupiny Komerční banky je také členkou dozorčí rady ALD Automotive.

Jaroslav Krutilek je od roku 2017 generálním tajemníkem České leasingové a finanční asociace. Patří mezi osobnosti, které na začátku 90. let formulovaly nově vznikající tuzemský leasingový trh. Do roku 2006 působil ve vedení společnosti Leasing České spořitelny, později v controllingu Vorwerk CS. V letech 2003 až 2006 byl zároveň členem představenstva ČLFA.

Česká leasingová a finanční asociace (ČLFA) je zájmovým sdružením firem (většinou dceřiných společností velkých bank nebo silných nadnárodních výrobních koncernů) zabývajících se finančním a operativním leasingem, úvěry pro domácnosti i podnikatele a factoringem. Od svého založení v roce 1991 prosazuje jejich společné zájmy a je zároveň partnerem orgánů státu při řešení problémů odpovídajících sektorů finančního trhu. V současné době má 39 členů. Více na: www.clfa.cz.