Zapomeňte na průzkumy spokojenosti. Se zaměstnanci třeba pracovat komplexněji

Praha, 18. listopadu 2021 – Spokojenost je pouze jednou a zdaleka ne tou nejdůležitější hodnotou u zaměstnanců, na kterou by se měl zaměstnavatel zaměřit. O hodně důležitější je důvěra a identifikace se společností. Ty totiž podněcují v zaměstnancích motivaci a kreativitu a pomáhají také překonat krátkodobé období nespokojenosti. Do Česka právě vstupuje nový nástroj, který takzvané sociální prostředí ve firmách dokáže hodnotit. Na základě 30ti letého sociologického výzkumu přináší vlastní nástroj benchmarkingu sociální udržitelnosti ve firmách.

„Z různých studií se ukazuje, že firmy, které mají dobře nastavené sociální prostředí, dosahují až o 20 % vyšší zisky a stabilní dlouhodobý růst, oproti firmám, kde tomu tak není,” vysvětluje Hana Matějková Fabíková, manažerka společnosti SocioRating Institute, již nástroj SocioRating provozuje. V kontextu firemní kultury ale nemluví o vybavení kanceláří stolním fotbálkem, nebo relaxační místností. Pod firemní kulturou v SocioRating Institute rozumějí důvěru v zaměstnavatele a identifikaci s cíli společnosti.


„Pandemie covidu nám ukázala, jak důležité je mít nastavené korektní pracovní vztahy, které vytváří vzájemnou důvěru mezi zaměstnanci a zaměstnavateli. Mnoho lidí zcela odešlo z odvětví, jakými je například gastro, nebo administrativa a firmy se musí zamyslet nad tím, jak k sobě přilákat nové tváře a udržet si stávající zaměstnance,” komentuje Matějková Fabíková. 

Co je pro zaměstnance důležité

Výstupy nástroje SocioRating ukazují, že každá firma je unikátní organizace a její zaměstnanci mají unikátně nastavené požadavky od zaměstnavatelů. „Ve firmách, které dosahují lepší hodnocení obecně platí, že lidé nachází ve své práci smysl, oceňují atmosféru na pracovišti, a proto se těmto firmám daří lépe naplňovat strategie a také dosahovat lepší ekonomické výsledky. Tam, kde zaměstnanci hodnotí sociální prostředí jako horší, hledají alespoň finanční motivaci,” míní Matějková Fabíková.

Pro zaměstnance, zejména z generace Z a mileniálů, je také důležité, jak se jejich zaměstnavatel chová ve vztahu k životnímu prostředí. Často firmy ale zapomínají na to, že jejich udržitelnost stojí hlavně na lidech a na tom, jak chtějí spolu s firmou utvářet a naplňovat strategie. „Pokud si jako zaměstnavatel chcete dlouhodobě budovat profil na hodnotách společenské odpovědnosti, je standardem, že pracujete s vašimi lidmi tak, aby vám důvěřovali a chtěli plnit firemní cíle,” doplňuje Matějková Fabíková.


Úspěch je důsledkem práce s vašimi zaměstnanci

Měření sociálního prostředí je pouze jedním z kroků k budování firemní kultury. Různé průzkumy pomohou odhalit silné či slabé stránky společnosti, je pak ale vždy na vedení firmy, jak s výsledky naložit a kterými doporučeními se řídit. Investice přitom nemusí být nijak náročná a společnostem se mnohonásobně vrátí v podobě nižší fluktuace zaměstnanců nebo rychlejším náborem kvalitních zaměstnanců.

SocioRating Institute své služby nabízí v České republice od roku 2021 a patří pod skupinu Accace Holding. V budoucnu se chce rozšířit také do dalších evropských zemí.


O SocioRating Institute

SocioRating Institute je česko-slovenská společnost, která firmám pomáhá predikovat dlouhodobou hodnotu organizace, její udržitelnost a dopad na společnost. Skrze svůj vlastní online nástroj SocioRating  měří ve firmách mezi zaměstnanci úrovně inovativnosti, důvěry, identifikace, spokojenosti a zodpovědnosti, a určuje tak vitalitu organizace. SocioRating Institute je součástí skupiny Accace Holding.