Panattoni vybudovala v Ostrově novou cyklostezku

Tisková zpráva, 18. ledna 2022 – Stavitel Panattoni v rámci výstavby průmyslové zóny Panattoni Park Ostrov North vybudoval na své náklady pro město Ostrov na Karlovarsku novou cyklostezku podél bývalého areálu Škody Ostrov. Dokončil a předal ji k užívání ve velkém předstihu oproti původnímu plánu, který termín finalizace stanovoval až na podzim tohoto roku, společně s kolaudací první budované haly. V úterý 18. ledna byla za účasti představitelů města Ostrov a vedení společnosti Panattoni cyklostezka otevřena pro veřejnost. Společnost Panattoni investovala do její výstavby dosud přes 4 miliony korun. Do majetku města však cyklostezku předává jen za symbolickou cenu. 

„Jsem rád, že se podařilo původní zpevněnou cestu na pozemku bývalé Škody Ostrov nahradit novou cyklostezkou tak, jak jsme se kdysi s Panattoni dohodli. Je to potvrzení toho, že firma drží své slovo a že má zájem v našem městě investovat. Jak jsme se na začátku dohodli, náklady na vybudování nesla Panattoni, která ji za symbolickou částku předala k užívání městu Ostrov. Chtěl bych tímto poděkovat společnosti Panattoni za její dokončení mnohem dříve, než bylo plánováno. Věřím, že trasa bude hojně využívána a bude přinášet radost všem cyklistům nejenom z Ostrova,“ říká Jan Bureš, starosta města Ostrov.

„Cyklostezku jsme přislíbili otevřít při příležitosti kolaudace první haly na podzim tohoto roku. Výstavbu jsme však dokázali urychlit a díky tomu bude k dispozici již v této cyklistické sezoně. V místech našeho působení se snažíme působit jako dobrý soused. Aktivně se podílíme na kulturních akcích Ostrova již od našeho vstupu do tohoto regionu před šesti lety a investice do cyklostezky je jen dalším dokladem našeho přístupu,“ dodává Pavel Sovička ředitel Panattoni pro ČR a Slovensko.

Stezka pro cyklisty je jedním ze závazků společnosti Panattoni k budovanému industriálnímu komplexu Panattoni Parku Ostrov North, který vzniká na brownfieldu po Škodě Ostrov a bude tvořen dvěma budovami. Stavba první haly o rozloze 20 000 m2 byla zahájena v listopadu minulého roku a její část obsadí výrobní společnost Amphenol Tuchel Industrial, který působí
v segmentech průmyslu, automatizace, železnice, medicínské techniky, elektromobility či mobilní komunikace.  Společnost Amphenol se do budovy přestěhuje z nevyhovujících současných prostor v centru Ostrova. 

Společnost Panattoni do akvizice, sanace a revitalizace areálu po Škodě Ostrov již investovala přes čtvrt miliardy korun. V rámci počátečních sanací se přímo v areálu vytřídilo k ekologické likvidaci dle typu kontaminace 12 700 tun nebezpečného odpadu. Svým přístupem tak Panattoni zabránila kontaminaci spodních vod nebezpečnými materiály, které se nacházely na mnoha místech areálu.

„Jako lídr na trhu zaměřený na brownfieldy, se snažíme navracet život do míst, jejichž průmysl byl vždy tradičně součástí. Lhostejné nám není ani prostředí kolem samotné výstavby
a její propojenost s krajinným rázem. Z vyhodnocení série studií a řady jednání s městem jasně vyplynulo, že cyklostezka je nejen v souladu s koncepcí územního plánu, ale reprezentuje investici, kterou si občané skutečně přáli. Obvykle jsou tyto investice realizovány až po dokončení hlavního projektu. V případě Ostrova je cyklostezka první stavbou, kterou v území realizujeme ještě před kolaudací první haly,“ vysvětluje Pavel Sovička

Součástí projektu Panattoni Park Ostrov North je i větší budova s rozlohou přes 100 000 m2, s již vydaným stavebním povolením, která má potenciál přilákat některou z renomovaných společností z oblasti e-commerce či moderní výroby. Zda Panattoni bude moci tohoto potenciálu plně využít, o tom rozhodnou občané Ostrova v místním referendu, které proběhne 18. února. Rozhodnou v něm o tom, zda stavitel bude moci navýšit halu na 22,5 metrů a díky tomu vytvořit předpoklady pro instalaci nejmodernějších technologií pro automatizaci provozu. Tento trend výškových hal potvrdila např. společnost Jungheinrich, která v loňském roce oznámila vstup do Chomutova s výrobou vysokozdvižných vozíků. Zvýšená část haly, jejíž výstavba bude v Panattoni Parku Chomutov North zahájena v letošním roce, dosáhne 18, 4 m. Podobná investice by díky současnému omezení územním plánem nemohla být v Ostrově realizována. 

Panattoni dodržuje pravidla stanovená UNESCO i Národním památkovým ústavem a jakákoli výstavba bude v co největší vzdálenosti od hranice ochranného pásma Rudé věže smrti. Navýšení haly A, ležící zcela mimo ochranné pásmo Rudé věži smrti, tedy nemá žádný vliv na status národní kulturní památky ani Seznam světového dědictví UNESCO.

Společnost Panattoni je jedním z nejekologičtějších stavitelů průmyslových zón v Evropě a klade důraz na udržitelnost. Při demolici bývalého areálu Škoda Ostrov bylo recyklováno
98,7 % stavebního a demoličního odpadu. V nejnovějších dokončených projektech v ČR se Panattoni může chlubit například snížením spotřeby pitné vody oproti průmyslovému standardu o 84 % díky zavedení systému využívání dešťové vody k splachování.

Kompletní informace o minulosti, současnosti i budoucnosti areálu Panattoni Park Ostrov North jsou k dispozici na: https://panattoniparks.eu/ostrov-north 

Panattoni Development Company je jednou z největších světových developerských společností v soukromých rukách a má v Severní Americe a Evropě 43 poboček. Od zahájení činnosti ve střední Evropě v roce 2005 společnost dokončila dohromady přes 11 milionu m2 moderních průmyslových prostor v zemích Evropské unie a Velké Británie. Nabízí průmyslové, skladové i kancelářské plochy. Specializuje se na stavby na klíč (BTS build-to-suit), které přesně odpovídají požadavkům jednotlivých klientů. Panattoni obhájila již po páté za sebou pozici lídra evropského industriálního trhu a všechny jeho nové projekty jsou certifikovány BREEAM v úrovni Excellent. Mezi klíčové klienty patří společnosti jako Amazon, Tchibo, DSV, H&M, Intermarché, Leroy Merlin, ND Logistics, Still, Schenker, Selgros a Tesco. Kromě České republiky a Slovenska má Panattoni kanceláře také ve většině zemí EU a ve Velké Británii. Více na www.panattonieurope.com.