Albert překročil závazek a stal se největším dárcem potravin. Vloni zdvojnásobil dary na 1 900 tun potravin

Potravinové dary jsou vyhledávanou a nepostradatelnou pomocí pro stále větší skupinu lidí. Albert intenzivně spolupracuje s Českou federací potravinových bank na navyšování pravidelných darů ze svých prodejen.

  • V roce 2021 pomohl Albert darem o hmotnosti 1 900 tun potravin, což představuje 3,8 milionů standardizovaných porcí jídla*. 
  • Jedná se o meziroční zdvojnásobení daru a překročení veřejného závazku o pětinu. 
  • Albert je tak za loňský rok největším dárcem České federace potravinových bank.
  • Veřejný závazek Albertu pro rok 2022 je navýšit potravinovou pomoc o dvacet procent, tedy darovat 2 300 tun jídla. 
  • Loni Albert navíc daroval 1 milion porcí jídla v rámci vlastní potravinové sbírky a také zavezl v pravidelných týdenních závozech 25 tun občerstvení pro zdravotní personál do 14 nemocnic.

„Darování potravin má obrovský společenský smysl. Velmi děkujeme České federaci potravinových bank za skvělou spolupráci v uplynulém roce, kdy jsme dokázali meziročně zdvojnásobit potravinový dar a pomoci v těžké pandemické době seniorům, matkám samoživitelkám, rodinám v nouzi i stovkám sociálních organizací,“ říká Jiří Mareček, ředitel komunikace obchodů Albert.

Díky rozvoji spolupráce a každoročnímu navyšováním darů se Albert stal největším firemním dárcem České federace potravinových bank. „Společně s Albertem pracujeme na hledání nových způsobů pomoci lidem v nouzi a neustále rozvíjíme vzájemnou spolupráci. Bohužel v současné době rychle přibývá lidí v nouzi a darované potraviny i další materiální pomoc jsou stále více zapotřebí. Proto si vážíme přístupu maloobchodníků, jako je Albert, který je ochoten po celém Česku pracovat na navyšování darů a pomáhat také koncepčně materiální a finanční formou,“ popisuje Veronika Láchová, ředitelka České federace potravinových bank.

Kromě pravidelné potravinové pomoci z obchodů daroval Albert v předvánočním čase potřebným prostřednictvím potravinových bank milion porcí jídla. Uspořádal také Albert sbírku potravin, ve které zákazníci darovali 362 000 porcí jídla. Od samého počátku se také účastní pravidelných Sbírek potravin, v té poslední zákazníci v jeho prodejnách darovali téměř 60 tun jídla.