Společnost Ferrero dále upevňuje svůj závazek podporovat udržitelné životní podmínky pěstitelů, lidská práva a ochranu životního prostředí v rámci celého hodnotového řetězce kakaa

  • Charta pro zpracování kakaa a Akční plán navazují na dosažení 100% udržitelně pěstovaného a nakupovaného kakaa prostřednictvím externích programů a 96% dohledatelnosti až na úroveň jednotlivých plantáží.
  • Společnost se zavazuje přijmout další opatření v oblastech odlesňování, dětské práce a udržitelných životních podmínek pěstitelů.

Společnost Ferrero vydává svou Chartu pro zpracování kakaa (Cocoa Charter) a Akční plán pro zpracování kakaa (Cocoa Action Plan), které popisují cestu k naplnění jejího dlouhodobého cíle proměnit celý obor pěstování a zpracovávání kakaa tak, aby byl prospěšný pro lidi i přírodu. Charta i Akční plán znovu potvrzují průběžné úsilí společnosti Ferrero pomáhat pěstitelům zajistit si odpovídající příjmy, chránit děti a rozvojové oblasti a podporovat udržitelné agrolesnictví.

Společnost Ferrero začala s prosazováním odpovědně pěstovaného a nakupovaného kakaa již v roce 2005, kdy se stala členem nadace World Cocoa Foundation a následně také iniciativy International Cocoa Initiative. V současné době je veškeré její kakao 100% udržitelně pěstované i nakupované, což zaručují nezávisle spravované normy jako Rainforest Alliance, Fairtrade a další. Jelikož společnost nakupuje kakao téměř výhradně od známých pěstitelských uskupení, dosahuje skvělých výsledků také v oblasti dohledatelnosti surovin a transparentnosti dodavatelského řetězce. Již dnes je celých 96 % jejího dodavatelského řetězce kakaa dohledatelných až na úroveň jednotlivých plantáží.

Vydáním Charty pro zpracování kakaa společnost Ferrero potvrzuje skutečnost, že problematika dodavatelského řetězce pro kakao je složitá a musí ji společně řešit pěstitelé, firmy z oboru, místní společenství, nevládní organizace a vlády. Cíle formulované v Chartě spadají pod čtyři základní pilíře: 

  • Udržitelné životní podmínky pěstitelů: poskytovat cílenou pomoc pěstitelům zaměřenou na zlepšování produktivity a diverzifikování příjmů
  • Lidská práva a sociální praxe: chránit práva dětí v oblastech, kde se pěstuje kakao
  • Ochrana životního prostředí: podporovat pěstitele v přechodu na agrolesnické systémy 
  • Transparentnost: dohledatelnost v rámci dodavatelského řetězce, posuzování rizik a zveřejňování informací o průběžných výsledcích

Akční plán pro zpracování kakaa společnosti Ferrero uvádí, jak se budou tyto cíle naplňovat. Mezi již probíhající iniciativy patří například:

  • Plány na rozvoj plantáží a aktivity generující příjem, platba hotovostního bonusu pěstitelům nad rámec komerční ceny – to vše pomáhá pěstitelům kakaa lépe prosperovat
  • Partnerství umožňující zavádět systémy na ochranu dětí a plány na rozvoj místních společenství, které řeší dětskou práci
  • Spolupráce s iniciativou Cocoa and Forests Initiative (CFI) zaměřená proti odlesňování spojenému s pěstováním kakaa a na podporu udržitelného agrolesnictví
  • Posilování jednotlivých partnerství s dodavateli a budování platformy, která zajistí transparentnost celého dodavatelského řetězce společnosti Ferrero

Každý rok budeme publikovat zprávu o tom, jak se nám daří náš Akční plán naplňovat. První by měla vyjít již ve druhém čtvrtletí roku 2022. 

Marco Gonçalves, ředitel nákupu a divize Hazelnut Company: „Charta pro zpracování kakaa a Akční plán podtrhují úsilí společnosti Ferrero stát se hlavním hybatelem proměny kakaového průmyslu, který by měl fungovat tak, aby pěstování kakaa vytvářelo hodnotu pro lidi i pro životní prostředí. Díky našemu charakteristickému přístupu k získávání surovin známe své pěstitele i celá místní společenství, odkud nakupujeme, a proto jim dokážeme poskytovat cílenou pomoc. Nyní své aktivity ještě více rozšiřujeme, abychom dosáhli trvalé změny v celém oboru.“

O společnosti Ferrero

Ferrero Group je globální společnost v soukromém vlastnictví rodiny Ferrero. Její historie se začala psát v roce 1942 v severoitalském městě Alba, kde si zakladatel společnosti Pietro Ferrero během druhé světové války otevřel malou cukrárnu. K výrobě lákavých a cenově dostupných produktů začal používat lískové oříšky z místních zdrojů. Společnost se v průběhu let rozrostla a stala se jedním z předních výrobců cukrovinek v Evropě a zároveň jednou z největších na světě.  K portfoliu společnosti patří vedoucí značky na trhu jako je například Nutella, Tic Tac, Ferrero Rocher, Kinder Surprise a Kinder Bueno.