IdeaSense pokračuje ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy, prostřednictvím projektu na mapování toku textilu chtějí docílit větší udržitelnosti ve městě

Inovační společnost IdeaSense, která klientům pomáhá inovovat produkty, služby a business modely prostřednictvím své metody Inovačních farem, pokračuje ve spolupráci s Magistrátem hlavního města Prahy. Nově se společně věnují projektu mapování materiálových toků textilu, který bude podkladem pro efektivní nastavení systému sběru textilu a služeb, které umožňují jeho znovuvyužití, aniž by se odpadem vůbec stal. Magistrát se tak navíc připravuje i na změnu legislativy, jež ustanoví povinnost odděleného sběru textilního odpadu, a to již od roku 2025. Tímto projektem pak dále také navazují na vzájemnou předchozí spolupráci při řešení problematiky redukce vzniku objemného odpadu a zavedení služeb v rámci cirkulární ekonomiky. Ta probíhala v letech 2020 až 2021 a přinesla jak mnoho nových poznatků ohledně chování a potřeb Pražanů, tak praktických řešení a nových postupů, které Magistrát postupně uvádí do praxe. 

„Jsme velmi rádi, že spolupráce s Magistrátem hl. m. Prahy pokračuje. Je tak možné pro občany navrhovat služby, které jim vyjdou vstříc a reálně pomohou s řešením každodenních situací. Magistrát je jednou z mála veřejných institucí, které při tvorbě nových služeb využívají inovačních postupů “human-centered designu” (designu zaměřeného na lidi). A těší nás, že nové služby, které společně tvoříme, jsou relativně rychle uváděny do praxe, a to i v oblasti udržitelnosti a cirkulární ekonomiky,” říká Kateřina Čiháková Ailová, spoluzakladatelka IdeaSense.