Finanční výsledky skupiny International Personal Finance (IPF) za rok 2021

Největší světový poskytovatel spotřebitelských půjček pro domácnosti se službou obchodních zástupců a fintech operátor, skupina International Personal Finance plc.(mateřská společnost Provident Financial s.r.o.), oznámila finanční výsledky za rok 2021. Skupina IPF působí na 9 trzích světa a obsluhuje 1,7 milionu zákazníků. Po náročném období roku 2020, které bylo poznamenáno důsledky pandemie Covid-19, kdy společnost vůbec poprvé zaznamenala ztrátu, přinesl rok 2021 zisk před zdaněním 67,7 milionu GBP, což představuje meziroční nárůst o 108,4 milionu GBP.

V roce 2021 skupina IPF zaznamenala 33% meziroční nárůst v počtu sjednaných úvěrů v celkové hodnotě 717 milionů GBP, což je o 13 % více než v roce 2020. Na celkovém skupinovém zisku před zdaněním ve výši 67,7 milionu GBP, se Evropská divize, do které spadá i společnost Provident Financial Česká republika, podílí částkou 54,5 milionu GBP. Všechny trhy skupiny IPF byly ziskové a zákaznické portfolio opět začalo růst. Ačkoliv skupina v roce 2021 investovala do rozvoje, provozní náklady se udržely ve stejné výši jako v roce 2020. Po pauze v roce 2020 bylo obnoveno vyplácení dividend v hodnotě 8 pencí GBP na jednu akcii. 

„Rok 2021 byl ve znamení extrémně silného celoročního výkonu. Vrátili jsme se k růstu počtu sjednaných úvěrů, zisku před zdaněním ve výši 67,7 milionu GBP i obnovení vyplácení dividend našim akcionářům. Rosteme a naši zákazníci těží z nových produktů i kvalitnější zákaznické zkušenosti. Přilákali jsme nové investory do dluhopisů a rozšířili vztahy s řadou mezinárodních bankovních institucí, což podpořilo kvalitnější hodnocení Fitch Ratings. Vše zmíněné je výsledkem usilovné týmové práce, za kterou kolegům náleží můj velký dík. Jen s jejich přispěním plníme i nadále společenskou úlohu poskytování půjček odpovědným a udržitelným způsobem těm, kteří nemohou využít služeb bank, nebo si jejich služby nežádají,“ komentuje Gerard Ryan, generální ředitel společnosti IPF.  

Pandemie Covid-19 ukázala, jak zásadní roli hraje podnikání skupiny IPF. V tomto náročném období byli zákazníci dále obsluhováni a byly jim poskytnuty potřebné úpravy splátkového kalendáře nebo splátkové prázdniny i nad rámec zákonných moratorií. 

Do budoucna se skupina zaměří na uspokojování rostoucí poptávky zákazníků a investic do technologií, tvorby dostupnějších a udržitelnějších produktů a do rozvoje prodejních kanálů. To vše s cílem zkvalitnit zákaznickou zkušenost. 

V roce 2022 skupina IPF věří ve dvouciferný růst vydaných úvěrů v divizi spotřebitelských půjček v Mexiku a v divizi IPF Digital díky zaměření na prodejní kanály, jako je digitální nebo mobilní peněženka. Na evropském trhu spotřebitelských úvěrů, který je motorem skupiny, IPF očekává nárůst vydaných úvěrů v jednotkách procent, a to zejména na základě rozšíření hybridních a digitálních prodejních kanálů.

Kompletní finanční výsledky, záznam přenosu a prezentaci najdete ZDE. 

O společnosti Provident 

Společnost Provident Financial s.r.o. působí na českém trhu již 24 let a od vstupu na trh poskytla úvěr už miliónu klientů. Za transparentních podmínek nabízí hotovostní i bezhotovostní půjčky, které jsou bezúčelové, bez ručitele a bez skrytých poplatků. V České republice zajišťuje zázemí společnosti 400 zaměstnanců a na 800 obchodních zástupců. Provident je členem České leasingové a finanční asociace, patronem Britské obchodní komory a díky své odpovědné péči o zaměstnance a pracovní podmínky je opakovaným držitelem evropského ocenění Top Employer a signatářem Charty diversity. www.provident.cz

O projektu Neviditelní

Neviditelní jsou projektem, který se snaží upozornit na 1,3 milionu Čechů, kteří díky různým událostem stojí mimo systém veřejné pomoci, nedosáhnou na úvěr v bance, mají nízkou finanční gramotnost nebo jsou jiným způsobem znevýhodnění. Iniciátorem projektu je společnost Provident Financial s.r.o., která na něm spolupracuje s Centrem ekonomických analýz – CETA, Spotřebitelským fórem, CONFESS Research a DIRIVITU.

www.neviditelni.org

O skupině International Personal Finance

Mezinárodní skupina International Personal Finance (IPF), mateřská společnost českého Providentu, vznikla v roce 2007 oddělením od britské společnosti Provident Financial plc. Ta působí ve Velké Británii již od roku 1880. IPF pod obchodním označením Provident v současnosti působí v 9 zemích světa: v České republice, Polsku, Maďarsku, Rumunsku, Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Austrálii a v Mexiku. Prostřednictvím své sítě 16 700 obchodních zástupců poskytuje služby 1,7 milionům zákazníků a zaměstnává skoro 7 000 lidí. IPF je kotována na londýnské burze cenných papírů od svého vzniku (IPF.L). 

www.ipfin.co.uk