Albatros Media nově funguje z kanceláří v Mayhouse

Díky důkladné analýze firemní kultury odpovídají nové kanceláře potřebám zaměstnanců, nejmodernějším trendům a současným požadavkům na efektivní pracovní prostředí

Loni se nakladatelství Albatros Media přestěhovalo do nové kancelářské budovy Mayhouse na Praze 4. Výběr vhodných prostor odpovídajících novým nárokům firmy, návrh jejich rozvržení podle nejnovějších trendů a závěrů důkladné analýzy potřeb zaměstnanců a firemní kultury i následnou realizaci architektonického projektu provedla realitněporadenská společnost Cushman & Wakefield. Ta se díky spolupráci ve všech fázích změny s firmou natolik sžila, že kanceláře pro Albatros Media ušila opravdu na míru. Potvrzuje to spokojenost zaměstnanců, kteří si nové pracovní prostředí nemohou vynachválit. 

Zůstat ve starém, nebo jít do nového?

Na počátku stála otázka Albatros Media, zda obnovit nájemní smlouvu ve stávajících prostorách, nebo se přestěhovat do nových. Tým zastupování nájemců při pronájmu kancelářských prostor ve společnosti Cushman & Wakefield důkladně analyzoval možnosti včetně kompletní rekonstrukce stávajících prostor, která se ale ukázala nereálná. 

Do úvah o potřebách firmy vstoupila i pandemie a hromadný přechod na práci z domova, která se v Albatros Media osvědčila. Při výběru nových prostor tak bylo potřeba zohlednit nové nároky firmy i zaměstnanců. 

Kateřina Rýznerová, Associate Director, zastupování nájemců v týmu pronájmu kancelářských prostor, Cushman & Wakefield: „Nešlo o pouhý přesun z původního místa na nové. Změnu bylo potřeba důkladně promyslet, aby pro firmu byla opravdovým přínosem. Analyzovali jsme potřeby firmy, navrhli strategii a na jejím základě zvolili moderní budovu vyhovující všem požadavkům, vyjednali výborné nájemní podmínky.“ 

Z původně zvažovaných patnácti lokalit nakonec zvítězila budova Mayhouse nedaleko stanice metra Pražského povstání – zůstat v blízkosti metra C si přáli také zaměstnanci. Výhodou bylo, že se jednalo o nově dokončený projekt, jehož podobu si nakladatelství Albatros Media mohlo přizpůsobit podle svého. 

Prostory na přání 

Zjistit, jaké uspořádání prostor by pro firmu bylo nejlepší, jak bude fungovat nejefektivněji a v jakém prostředí budou zaměstnanci nejspokojenější – to byl další z úkolů pro poradce z Cushman & Wakefield. Již od počátku úvah o relokaci byli součástí diskusí experti na tzv. workplace advisory, kteří se pomocí analýzy detailně seznámili s chodem firmy a její kulturou, způsobem fungování, novými očekáváními. Poté navrhli více variant optimálního uspořádání prostor v několika původně zvažovaných budovách. 

Lukáš Novotný, Workplace Strategy Lead, Cushman & Wakefield: „Během mnoha rozhovorů se zástupci jednotlivých oddělení a pozic napříč firmou jsme zjišťovali rozdíly v práci jednotlivých týmů a podmínky, které jim pro práci vyhovují. Využívali jsme k tomu ambasadory, kteří se aktivně podíleli na tvorbě plánu uspořádání prostor, vyjadřovali se k architektonickému návrhu a komunikovali navrženou „workplace strategii“ zpátky do svých týmů.“ 

Nezastupitelná byla role ambasadorů při prosazení konceptu sdílených pracovišť, který obvykle nebývá zprvu přijímán s nadšením. V aktuální situaci je však pro firmy vhodným řešením a zaměstnancům umožňuje větší flexibilitu v rozhodování, odkud a kdy a v jaké míře chtějí pracovat. 

Libuše Kocanová, provozní a personální ředitelka, Albatros Media: „Příchod pandemie nám ukázal, že je možné věci dělat i jinak a že svět už nikdy nebude stejný jako před covidem. Home office se stal pevnou součástí naší firemní kultury a s výjimkou pozic, u kterých to z podstaty jejich pracovní náplně není možné, budeme v kombinaci práce z kanceláře a z domova i nadále pokračovat.“

Díky sdíleným pracovním místům se mohly zmenšit prostory, které si firma pronajímá – se současnými cca dvěma tisíci metrů je nyní na dvou třetinách velikosti původních kanceláří. Vzniklo naopak více prostoru pro setkávání týmů, které je zásadní pro kreativní práci, a pro neformální i formální jednání. 

Prostředí, kde se dobře žije

Budova Mayhouse nenabízí svým uživatelům jen prostor pro práci. Trávit čas v ní mohou i jinak: k dispozici mají příjemnou kavárnu či terasu pro pořádání akcí, která poskytuje jedinečný výhled na Prahu. Plně vybavené fitness lze využít pro individuální aktivity i skupinové lekce. A na sportovní vyžití se pamatovalo i vybudováním kolárny s příslušenstvím. Na přání zaměstnanců pak v relaxační zóně vznikl dětský koutek. 

I to jsou důvody, proč jsou zaměstnanci v nových prostorách spokojeni. Celkově od nich má Albatros Media na nové prostory jen pozitivní zpětnou vazbu. Vyhovuje uspořádání zohledňující potřeby jednotlivých týmů a variabilita prostor pro různé typy práce, těší a inspiruje moderní a svěží design. V něm architekti pracovali mimo jiné s firemním logem – šipkou, která se jako designový prvek objevuje na mnoha součástech vybavení. 

Marie Vlčková, Associate Director, vedoucí oddělení interiérového designu, Cushman & Wakefield: „Celým prostorem se prolíná téma knih – v Albatros Media zkrátka knihami všichni žijí. Mají jich úctyhodné sbírky, a tak jsme relaxační zónu pojali jako otevřenou knihovnu. Rozvržení prostor je řešeno jako společný „open space“, jednotlivé týmy jsou ale vizuálně odděleny pomocí různých prvků či zasedacími místnostmi. Ty zdobí autorské nástěnné malby od spolupracujících ilustrátorů, což je originální a inspirující prvek, opět podtrhující činnost firmy i záliby zaměstnanců.“

Spokojenost s průběhem i výsledkem

Podle reakcí zaměstnanců i návštěv, které již nakladatelství v nových prostorách přivítalo, se celý koncept prostor opravdu povedl. Na spolupráci s Cushman & Wakefield oceňuje Albatros Media kvalitu a profesionalitu v jednání spojenou s vstřícností a pochopením. 

Zdenka Bellingerová, office managerka, Albatros Media: Hledání prostor, jednání s pronajímateli, tvorba space planů, architektonický koncept a řízení projektu – to vše se vyznačovalo vynikajícím přístupem, respektováním našich přání. Byli jsme neustále ve spojení, vše skvěle fungovalo a celý výběr nových prostor, jejich budování a stěhování do nich jsme díky velmi profesionální spolupráci a vřelému a přátelskému jednání zvládli v časovém i finančním plánu bez komplikací.“ 

Vše v jednom

Jedním z důvodů, proč relokace do nových prostor proběhla úspěšně a výsledek přinesl všestrannou spokojenost, je komplexní spolupráce s jednou poradenskou firmou během všech fází projektu. Od prvotního rozhodnutí, zda se vůbec stěhovat, a výběru nejvhodnějších prostor přes hloubkovou analýzu potřeb a vypracování workplace strategie po architektonický návrh a projektový management jeho realizace – vše koordinovala a realizovala společnost Cushman & Wakefield. Jednotliví odborníci napříč týmy a specializacemi tak byli sladění a zorientovaní v tom, co firma potřebuje, sdíleli a konzultovali jednotlivé části projektu, vycházeli ze stejné myšlenky. 

Radka Novak, mezinárodní partnerka, vedoucí týmu pronájmu kancelářských prostor, Cushman & Wakefield: „Komplexní přístup k projektu je klíčem k úspěchu. Důkladné pochopení toho, jak firma funguje a co potřebuje, naslouchání přáním zaměstnanců na různých pozicích, dlouhodobé soužití s klientem – to vše nám umožňuje vytvořit takové prostředí, ve kterém bude firma prosperovat a její zaměstnanci rádi pracovat.“

-KONEC-

O Cushman & Wakefield

Společnost Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) je předním světovým poskytovatelem realitních služeb, které ve výjimečné kvalitě dodává nájemcům i vlastníkům nemovitostí. Cushman & Wakefield je jednou z největších firem v sektoru komerčních nemovitostí: zaměstnává na 50 000 lidí ve 400 pobočkách v 60 zemích světa. V roce 2021 dosáhly příjmy společnosti 9,4 miliardy dolarů, a to díky aktivitám v oblasti správy budov, nemovitostí a projektů, pronájmu, investičních trhů, oceňování nemovitostí a dalších služeb. Více informací naleznete na www.cushmanwakefield.com nebo sledujte náš Linkedin, Facebook, Twitter a Instagram