Bankovní identitu využívají 4 z 10 Čechů, nejčastěji ke vstupu na Portál občana a do Očkovacího portálu MZ ČR

Praha 29. března 2022 – 4 z 10 Čechů, kteří disponují mobilní bankou, využívají funkci bankovní identity. Více než polovina (51,5 %) z nich ji už použila pro vstup do Portálu občana, 41 % pro ověření identity na Očkovacím portálu MZ ČR. Z těch, co bankovní identitu nepoužívají, jich více než polovina tvrdí, že pro ni zatím nenašla využití, další necelé třetině (30 %) přijde služba příliš složitá nebo nevěří v její bezpečnost. Informace vyplynuly z průzkumu Raiffeisenbank. V letošním roce plánuje elektronické podání daňového přiznání přes portál Finanční správy 8 % dotázaných. I v tomto případě je bankovní identita vhodným nástrojem pro snadné získání podkladů, vyplnění formulářů a jejich následné odeslání digitální cestou. 

Z průzkumu Raiffeisenbank vyplynulo, že 63 % dotázaných ví, že má bankovní identitu ve své mobilní bance k dispozici. 4 z 10 dotázaných ji už někdy využili. Asi čtvrtina (26 %) respondentů netuší, zda mají u své banky k bankovní identitě přístup. Službu využívají častěji muži (47 %) oproti ženám (35 %) a o něco častěji také lidé s vyšším vzděláním. Respondenti, kteří uvedli, že bankovní identitu znají a využívají, jsou také skupinou lidí, která nejčastěji pracuje s mobilní bankou, minimálně jednou týdně, ale spíše častěji.

„V současné době bankovní identitu nabízejí všechny velké banky, další připravují její spuštění v letošním roce. Toto digitální ověření totožnosti dokáže bezpečně otevřít přístup do řady portálů různých firem a státní správy. Lidé se tak mohou vyhnout dlouhému čekání na úřadech, složité korespondenci, papírování a řešit většinu interakce s úřady online,“ říká tisková mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová.

Nejvíce respondentů využilo bankovní identitu pro vstup na Portál občana (51,5 %), výrazně častěji přitom muži (63 %) než ženy (35 %) a také lidé s vyšším vzděláním. Očkovací portál Ministerstva zdravotnictví ČR je dalším frekventovaným cílem. Pro ověření identity tu využilo bankovní identitu 41 % dotázaných, zde naopak častěji ženy než muži. Zhruba třetina dotázaných pak přes bankovní identitu vstupuje na E-portál ČSSZ nebo do systémů soukromých společností, například dodavatelů energií, finančních nebo investičních sužeb. Do služby E-recept vstupuje přes bankovní identitu asi 18 % respondentů, na portál Moje daně 15,5 %. 

Více než polovina (55 %) dotázaných, kteří bankovní identitu nikdy nepoužili, uvádí jako důvod to, že pro ni ještě neměli využití. Dalších 14 % službu nevyužívá, protože má datovou schránku, která je jinou úrovní pro vstup a komunikaci s výše uvedenými institucemi. Ačkoliv se do bankovní identity přihlašuje stejně jako do mobilního bankovnictví, necelá pětina (18 %) neumí bankovní identitu ovládat a přijde jim to složitá, 12 % nedůvěřuje její bezpečnosti. 

„Klienti, kterým byl vydán RB klíč a zároveň jsme je v minulosti fyzicky ztotožnili na pobočce banky, se nemusí nikde registrovat a bankovní identitu získávají automaticky. Mohou se tak hlásit například na Portál občana a využívat další online služby stejně jako do internetového bankovnictví, tedy s využitím svého klientského čísla a RB klíče,” doplňuje Kaiseršotová.

V kontextu s blížícím se termínem podání daňového přiznání lze bankovní identitu využít i pro získávání potřebných podkladů, vyplňování daňového formuláře i jeho odevzdání prostřednictvím elektronického podání pro Finanční správu (EPO). V letošním roce plánuje tuto službu využít 8 % dotázaných, stejný podíl respondentů bude zpracovávat daňové přiznání prostřednictvím online interaktivního formuláře (např. onlinepriznani.cz). Jen necelá
2 % respondentů připravují daňové přiznání s pomocí speciálního daňového softwaru. Téměř pětina (18 %) dotázaných se stále drží tradiční formy daňového přiznání v papírové podobě. A za více než polovinu dotázaných (56 %) podává daňové přiznání zaměstnavatel. 

O průzkumu – Průzkum byl realizován v březnu 2022 prostřednictvím platformy Instant Research společnosti Ipsos na reprezentativním vzorku 1 538 mužů a žen ve věku 18-65 let, kteří disponují mobilním bankovnictvím. 

Základní informace o Raiffeisenbank a.s.Raiffeisenbank poskytuje široké spektrum bankovních služeb soukromé i firemní klientele již od roku 1993. Klienty obsluhuje po celé České republice. Podle celkových aktiv je Raiffeisenbank pátou největší bankou na českém trhu. Majoritním akcionářem banky je rakouská finanční instituce Raiffeisen Bank International AG (RBI).