Rodina – Tým pro život. V pondělí 9. května odstartuje 14. ročník Týdne pro rodinu.

„Není dobré, aby člověk byl sám“, praví se v jedné z nejprodávanějších knih světa. S podobným námětem  přichází letos Rodinný svaz ČR, který vyhlašuje už 14. ročník Týdne pro rodinu. Tentokrát s mottem: Rodina –  tým pro život. Centra pro rodinu, neziskové organizace, města, obce, kraje, instituce i organizace se připojí od  pondělí 9. do neděle 15. května řadou rozličných akcí, které registrují na www.tydenprorodinu.cz.  

„Týden pro rodinu je oslavou toho nejcennějšího, co máme – rodiny a vztahy v nich. Právě rodina je  nejbezpečnějším místem pro vznik nového dospělého člověka…“, říká předseda Rodinného svazu ČR (RS) a dlouholetý mediátor manželských párů Jan Zajíček, a dodává „…je nejbezpečnějším místem pro získání  všech sociálních dovedností a možností dozrát v samostatného svébytného jedince, který si poradí se  situacemi, jež před něj život postaví. Proto má fungující rodina své ničím nenahraditelné místo v životě  každého z nás.“ 

Letos chtějí organizátoři posílit vědomí sounáležitosti a vzájemné potřebnosti všech členů konkrétní rodiny. Týden nabízí jednak akce zapojených organizací, ale také možnost posedět s rodinou nad pracovním listem. Rodina má příležitost si na sebe udělat čas a uvědomit si, co jeden pro druhého dělá a vzájemně se ocenit.  Cílem společného zamyšlení pak je přinést podněty, nikoli kritizovat druhé.  

„S tématem přicházíme proto, že 35% žen trpí tím, že nemá společné aktivity se svým protějškem a více než  50% matek a otců postrádá dostatek času na své děti. Pozitivní ale je, že současní mladí rodiče se stále více  dělí o péči a s ní spojené povinnosti,“ představuje trend sdíleného rodičovství a aktivního otcovství  místopředsedkyně Rodinného svazu ČR Marie Oujezdská. “Nezáleží už na tom, „jak se to má“, ale jak se lidé  domluví. Proto jsou tak důležité komunikační dovednosti, ale i to, jak o sobě víme, co kdo dělá, aby někdo  nebyl nejen přetížen, ale i opomíjen.“ Jak a čím se jednotliví členové podílejí na chodu domácnosti a na klimatu  rodiny jako takové, si mohou názorně vyplnit právě v pracovním listu. 

Mezi akcemi Týdne pro rodinu zájemci najdou: workshop „Už vám někdo řekl, jak jste skvělá?“, který směřuje  k ženám na rodičovské dovolené; interaktivní seminář Ireny Smékalové s názvem „Nikdy není pozdě na  spokojenou rodinu“, přednášku „O výchově“ s možností následné diskuse; večerní online s oblíbenou  psycholožkou Milenou Mikulkovou „Co kdy a jak ve výchově dětí“ a řadu dalších. 

Informace, registrace a seznam akcí www.tydenprorodinu.cz 

Rodinný svaz ČR z.s. je sdružení prorodinných organizací, fyzických osob a dalších subjektů,  které hájí zájmy rodiny v ČR. Vzniknul v roce 2002 a v deseti krajích České republiky  sdružuje 38 členských a spolupracujících organizací s 1100 registrovaných členů. Ročně  obslouží více než 26500 uživatelů a přes 3000 rodin.