Společnost L’Oréal oznamuje založení nového fondu pro inovace v oběhovém hospodářství

Circular Innovation Fund podporuje průlomová inovativní řešení v rámci oběhového hospodářství z celého světa 

Clichy, 3. května 2022 – Společnost L’Oréal, vědoma si rostoucího tlaku na přírodní zdroje a naléhavé potřeby stále nových řešení v rámci oběhového hospodářství, oznámila 22. dubna na Den Země vytvoření fondu s názvem Circular Innovation Fund. Společnost L’Oréal jako korporátní investor („anchor investor“) v rámci svého programu udržitelnosti L’Oréal pro budoucnost přispívá do tohoto nového fondu v hodnotě 150 milionů eur částkou 50 milionů eur. Provozním řízením jsou pověřeny společnosti Demeter a Cycle Capital, průkopníci a přední firmy pro správu kapitálu se zaměřením na čisté technologie, do fondu však přispívá celá řada investorů včetně strategického investora, firmy Axens, rodinných investičních kanceláří, jako je Haltra a Claridge, jakož i soukromých investorů a manažerů.

Circular Innovation Fund bude v celé Severní Americe, Evropě i Asii podporovat start-upy a společnosti, které se zabývají opětovným využíváním zdrojů v různých odvětvích včetně nových materiálů z biohospodářství, oběhových řešení v oblasti obalů, recyklace a odpadů, logistiky a ekologicky hospodárných procesů.

Circular Innovation Fund jako dopadový investiční fond využívá robustní, spolehlivou a inovativní metodiku měření dopadu, která v rámci celého investičního horizontu zainteresovaných společností zahrnuje due diligence a průběžné sledování kritických nefinančních klíčových ukazatelů výkonnosti včetně snižování emisí skleníkových plynů, využívání zdrojů a diverzifikace.

Projekty podpořené fondem Circular Innovation Fund se zaměřují na vzorové společnosti, jako je start-up For Days s oběhovou módou, který zahájil oběhovou revoluci recyklací obnošeného oblečení spotřebitelů pomocí tašky pro odběr starých oděvů „Take Back Bag“ a nabídkou komplexního katalogu 100% oběhových, recyklovatelných a ekologicky navržených oděvů. Druhým projektem je společnost Aphea.Bio, jejímž posláním je „Příroda využitá pro lepší zemědělství“ a která vyvíjí nové špičkové zemědělské biologické přípravky, aby omezila nebo nahradila používání chemikálií. 

„Společnost L’Oréal je iniciátorem a s investicí 50 milionů eur také prvním investorem tohoto fondu na podporu oběhového hospodářství. Jsem přesvědčen, že finance mohou sehrát při zmírňování dopadů klimatické změny rozhodující úlohu a mohou se stát nástrojem pokroku. Máme za to, že dopadové investice jsou jedním ze způsobů, jak můžeme v rámci programu L’Oréal pro budoucnost přispívat k podpoře inovací v oběhovém hospodářství. Dopadové investování je dokonalým příkladem udržitelného financování, tedy schopnosti kombinovat vytváření finanční hodnoty a vytváření environmentální a sociální hodnoty,“ uvedl výkonný viceprezident a finanční ředitel společnosti L’Oréal Christophe Babule.

„Jelikož organizace i jednotlivci pociťují tlak klimatické změny, udržitelné investiční strategie budou i nadále na vzestupu. Tato strategická spolupráce mezi dopadovými investory a zavedenými institucemi nastává v klíčovém okamžiku, kdy musíme globálně přehodnotit způsob, jakým spotřebováváme zboží. Circular Innovation Fund má potenciál radikálně změnit způsob, jakým získáváme, vyrábíme, spotřebováváme a likvidujeme zboží a materiály. Společně můžeme trhu nabídnout hodnotu, která zajistí návratnost investic, a, co je nejdůležitější, představí smysluplné nové technologie založené na inovacích vytvořené talentovanými podnikateli, které mají potenciál zmírnit krizi životního prostředí, které lidstvo čelí,” vysvětlují Andrée-Lise Méthot, zakladatelka a jednatelka společnosti Cycle Capital, a Stéphane Villecroze, spoluzakladatel a jednatel společnosti Demeter.

„Nejnovější zpráva Mezivládního panelu pro změnu klimatu IPPC potvrdila, že jsme v situaci „teď, nebo nikdy“, kdy můžeme zabránit nejhorším dopadům globálního oteplování. Coby vedoucí společnost chceme postupovat dvěma vzájemně se doplňujícími a strategickými způsoby: na jedné straně chceme snižovat dopad našeho podnikání tak, že budeme získávat suroviny udržitelným způsobem, používat více recyklovaných materiálů apod. Na druhé straně chceme přispívat k řešení nejnaléhavějších problémů v oblasti životního prostředí, jako je nakládání s odpady, znečištění plasty a úbytek biologické rozmanitosti. A proto jsme nejen korporátním investorem stojícím v čele nového fondu Circular Innovation Fund, ale letos budeme také prostřednictvím nového ambiciózního francouzského inovativního technologického projektu nadále investovat do obnovy biologické rozmanitosti, podotkla Alexandra Palt, Chief Corporate Responsibility Officer a CEO nadace Fondation L’Oréal.

Aktuální informace o Fondu L’Oréal pro obnovu přírody 

Fond L’Oréal pro obnovu přírody, první fond společnosti L’Oréal pro dopadové investování, byl založen v červnu 2020. Společnost L’Oréal začala spolupracovat se společností Mirova, průkopníkem v oblasti správy aktiv a kapitálových investic do ochrany přírody. Fond pomáhá prosazovat inovativní, škálovatelné finanční modely založené na uhlíkových kreditech a dalších způsobech vytváření hodnoty díky ekosystémovým službám. Fond bude investovat do projektů, které podporují obnovu lesních porostů, mangrovových oblastí, mořských oblastí a znehodnocené půdy. 

Minulý rok zahájila společnost L’Oréal první projekt ve Velké Británii, když investovala do společnosti Real Wild Estates Company (RWEC). RWEC se zaměřuje na obnovu 50 000 hektarů znehodnocené půdy nejen ve Velké Británii, ale v širším měřítku i v celé Evropě.

Tento rok skupina investuje do francouzského technologického start-upu Rize, který vznikl v roce 2020 a umístil se v žebříčku „Future 40“ nejslibnějších start-upů francouzského inkubátoru Stanice F. Klade si za cíl urychlit přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku díky usnadnění přístupu zemědělců k financím z emisí uhlíku. Společnost Rize vytvořila komplexní, unikátní digitální řešení na podporu zemědělců od diagnostické fáze jejich hospodaření až po obchodování s uhlíkovými kredity, včetně odborné pomoci pro zlepšení postupů a monitorování dopadu. 

Fond L’Oréal pro obnovu přírody do tohoto start-upu investuje s cílem:

  • rekultivovat více než 2,5 milionu hektarů zemědělské půdy,
  • zachytit 4 miliony tun CO2,
  • podpořit 75 000 zemědělců ve Francii a v Evropě.

O NÁS

Circular Innovation Fund

Circular Innovation Fund („CIF“) je celosvětový investiční fond pro investice v růstové fázi zaměřený zcela na inovace oběhového hospodářství. Jedná se o společný podnik předních společností pro správu investic v oblasti čistých technologií – montrealské Cycle Capital a pařížské Demeter. Fond investuje do společností ze Severní Ameriky, Evropy a Asie v růstové fázi a podporuje vývoj převratných nových materiálů, oběhových řešení v oblasti obalů, recyklaci a inovace v odpadovém hospodářství, logistiku a také ekologicky hospodárné procesy a design a podnikatelské modely oběhového hospodářství. Více informací: 

http://circularinnovationfund.com/

Fond L’Oréal pro obnovu přírody 

Fond L’Oréal pro obnovu přírody je dopadový investiční fond v hodnotě 50 milionů eur, jehož provozním řízením byla pověřena společnost pro správu aktiv Mirova, přičleněná ke společnosti Natixis Investment Managers a zaměřená na udržitelné investice. Podporuje projekty, které chrání nebo obnovují přírodní stanoviště. Konkrétně bude portfolio zahrnovat projekty, které podporují rekultivaci znehodnocené půdy, mangrovových oblastí a také obnovu mořských oblastí a lesních porostů. Kromě ekologické obnovy se tyto projekty také zaměří na řešení sociálních potřeb okolních komunit, protože budou nabízet příležitosti pro udržitelné životní podmínky (udržitelné zemědělství a rybolov, ekoturistiku a komercializaci uhlíkových kreditů). Lidé budou žít ve zdravějším prostředí, budou moci využívat nové ekonomické příležitosti a těžit z větší odolnosti vůči klimatické změně:

  • Do roku 2030 pomůže Fond L’Oréal pro obnovu přírody rekultivovat milion hektarů znehodnocených ekosystémů. 
  • Fond také do roku 2030 přispěje k zachycení 15 až 20 milion tun CO2
  • A vytvoří stovky pracovních příležitostí.

L’Oréal

Již více než 110 let se přední světová kosmetická společnost L’Oréal soustředí pouze na jednu věc: naplňovat ambice spotřebitelů po celém světě v oblasti krásy. Naším cílem je vytvářet krásu, která mění svět. Náš přístup ke kráse je inkluzivní, etický, velkorysý a zaměřený na sociální a environmentální udržitelnost. Díky širokému portfoliu 35 mezinárodních značek a ambiciózním závazkům v oblasti udržitelnosti v našem programu L’Oréal pro budoucnost můžeme všem lidem na světě nabídnout to nejlepší, a to kvalitně, účinně, bezpečně, upřímně a odpovědně, a oslavovat krásu v její nezměrné rozmanitosti. 

Díky 85 400 obětavým zaměstnancům, vyvážené působnosti po celém světě a prodeji prostřednictvím všech distribučních sítí (e-commerce, masový trh, obchodní domy, lékárny, kadeřnictví, značkový a cestovní maloobchod) dosáhla skupina v roce 2021 tržeb ve výši 32,28 miliard eur. V našich 20 výzkumných centrech v 11 zemích po celém světě se výzkumný a inovativní tým 4 000 vědecko-výzkumných pracovníků a více než 3 000 odborníků na technologie společnosti L’Oréal s nasazením věnuje inovacím pro budoucnost kosmetiky a L’Oréal se stává hnacím motorem v oblasti beauty-tech. Více informací najdete na stránkách https://www.loreal.com/en/mediaroom