Fond J&T Thein SICAV zveřejnil svou první výroční zprávu. Své investice zhodnotil o 9,7 %

Fond J&T Thein SICAV, podfond Digital, který je společným podnikem skupiny Thein a J&T Private Equity a obhospodařuje ho společnost Amista, zveřejnil 2.května 2022 svou první výroční zprávu. Ta pokrývá účetní období od 1.10.2020 do 31.12.2021 a vyplývá z ní, že meziroční vývoj hodnoty akcie dosáhl 9,74 %.

Fond J&T Thein SICAV, podfond Digital během tohoto účetního období vydal 698 125 655 kusů investičních akcií třídy AA a fondový kapitál podfondu se na jedné investiční akcii třídy AA zvedl z 1 Kč na 1,0974 Kč. Fondový kapitál podfondu k 31.12.2021 činí 766 155 386 Kč a celková aktiva podfondu dosahují 833 630 000 Kč.

“Vydali jsme se cestou, na které chceme transformovat IT z konceptu “nákup – prodej” do konceptu “poskytování služeb”. V letošním roce budeme dále pokračovat v integraci a konsolidaci jednotlivých společností, ve zjednodušování a sjednocování všech procesů, v rozšiřování portfolia služeb, a v uvádění unikátních služeb, jakými je např. Security Operations Center (SOC), nebo privátní 5G sítě, kde jsme v čele vývoje nejen v České republice,” vysvětluje Tomáš Budník, šéf investiční skupiny Thein.

Výroční zpráva také připomíná nejdůležitější úspěchy fondu J&T Thein SICAV podfond Digital v roce 2021:

  • Byla představena značka Thein Security a na trh byla uvedena kyberbezpečnostní služba Security Operations Center.
  • Firmy patřící do portfolia fondu dokázaly vyhrát více než 1000 výběrových řízení
  • Největší jednotlivá zakázka skupiny přesáhla více jak 100 milionů Kč
  • Firmy ve fondu dodávají své služby zákazníkům v pěti evropských zemích: v České republice, na Slovensku, v Srbsku, Maďarsku a Bulharsku
  • Počet spolupracovníků Thein Digital vzrostl z 20 na 570
  • Společnost Síť v rámci zakázky v hodnotě 30 milionů kroun zdokonalila superpočítač Výzkumného centra informatiky při Fakultě elektrotechnické ČVUT. Ten se už přes dva roky využívá k výzkumu umělé inteligence, zpracování velkých dat a řešení úloh z oblasti počítačového vidění, výpočetní robotiky, počítačové grafiky, strojového učení a paralelních výpočtů.

Celou výroční zprávu si můžete prostudovat zde

O fondu J&T Thein SICAV

Fond J&T Thein SICAV se zabývá investicemi do rychle rostoucího sektoru IT a kybernetické bezpečnosti v regionu střední a východní Evropy. Zaměřuje se na společnosti, které poskytují ICT infrastrukturu, bezpečnostní technologie a podílejí se na digitální transformaci. Fond je společným podnikem Thein a J&T Private Equity a obhospodařuje ho společnost Amista. Do portfolia fondu spadají firmy Český servis, C SYSTEMS CZ, Aitcom, Síť, Spark Tech Net, Cross Network Intelligence, Thein Digital, Thein Security a Cybersecurity Guard.