Magnet 213 za dva roky pomohl 10 tisícům pojištěnců RBP

Ostrava, 18. května 2022 – Unikátního projektu zdravotní pojišťovny RBP, který zkrátil čekací dobu na vyšetření magnetickou rezonanci z několika měsíců na pár dnů, využilo během dvou let 10 tisíc pojištěnců RBP.

Magnet 213 vznikl jako pilotní projekt RBP se sítí vybraných diagnostických pracovišť magnetické rezonance na Ostravsku, Karvinsku a Frýdecko-Místecku. Vedle zkrácení čekací doby a zvýšení úrovně zákaznické péče vůči pojištěncům efektivněji využívá přístrojovou kapacitu zdravotnických zařízení a v neposlední řadě zjednodušuje i administrativu jednotlivých lékařů. „Zjistili jsme, že neexistovala relevantní data o čekacích dobách, ze kterých bychom mohli vycházet. Zároveň se nám potvrdilo, že pouze málo pacientů vědělo o možnosti obrátit se přímo na RBP s požadavkem na zajištění vyšetření. Proto jsme se rozhodli, že našim klientům pomůžeme a zároveň vyzkoušíme intenzivnější spolupráci s některými zdravotnickými zařízeními, která magnetickou rezonancí disponují,“ vysvětlil Antonín Klimša. Klienti RBP tak získali reálnou jistotu, že se na magnetickou rezonanci dostanou nejpozději do 4 týdnů od chvíle, kdy se na pojišťovnu s požadavkem na toto vyšetření obrátí. Ve skutečnosti je však průměrná čekací doba poloviční a mnohdy dokonce i kratší.

Partnery Magnetu 213 jsou Fakultní nemocnice Ostrava, Karvinská hornická nemocnice, SAGENA a.s. ve Frýdku-Místku a Lékařský servis a.s. v Havířově. Jejich pracoviště magnetické rezonance s RBP sdílejí aktuální údaje o svých časových kapacitách, proto postačí, když klient zdravotní pojišťovny zavolá na asistenční linku 800 213 213. Operátor pak zjistí dostupné termíny v konkrétních zařízeních a následně pacienta přímo objedná.

Musím zdůraznit, že naše spolupráce žádným způsobem neovlivňuje pořadí provádění objednaných vyšetření a neupřednostňuje klienty RBP před ostatními. Stále platí časová posloupnost výkonů podle zákonných principů. Naše spolupráce s vybranými partnery je výhradně založena na efektivnějším využití jejich stávající kapacity a případném zvýšení počtu dostupných termínů,“ upřesnil výkonný ředitel Klimša.

O společnosti

RBP, zdravotní pojišťovna je největší regionální zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou v České republice. Registruje přes 430 tisíc pojištěnců, kteří mají k dispozici 41 poboček a spolupracuje s bezmála 14 tisíci smluvních lékařů. Svým klientům v rámci preventivních a bonusových programů poskytuje široké spektrum příspěvků a celoročně pro ně pořádá i celou řadu zdravotně osvětových a prezentačních akcí. RBP je členem Svazu zdravotních pojišťoven ČR. Angažuje se v rámci rozvoje inovativních lékařských postupů a projektů, podporuje prevenci a zdravý životní styl obyvatelstva a aktivně spolupracuje na řešení systémových otázek a principů českého zdravotnictví.

Více informací o službách, programech a aktivitách RBP naleznete na www.rbp213.cz.