Téměř polovina CFO a finančních ředitelů považuje samoobslužná data a analytiku za hnací sílu produktivity zaměstnanců.

Podniky, které v boji proti inflaci investují do produktivity a efektivity, překonají ty, které budou pouze zvyšovat ceny.

Podle průzkumu společnosti Gartner, Inc., hledají finanční ředitelé způsoby, jak bojovat s dopadem inflace na marže, rozhodujícím nástrojem pro zvýšení produktivity zaměstnanců (ve znalostní sféře) bude samoobslužná analytika.

V prosinci 2021 provedla společnost Gartner průzkum mezi 400 finančními manažery z nějž vyplynulo, že za technologii s nejvyšší přidanou hodnotou nejčastěji označují samoobslužnou práci s daty a analytikou coby faktor zvyšující produktivitu zaměstnanců – k tomuto pohledu se klonilo 49 % respondentů průzkumu. Nejméně jeden ze čtyř respondentů ji také vnímal jako hnací sílu zvýšení rychlosti a pružnosti či agility organizace.

Dva ze tří finančních ředitelů zvýšili ceny v reakci na inflaci,“ říká vedoucí výzkumu Gartner Finance Alex Bant. „Dlouhodobou konkurenční výhodou však bude hledání způsobů, jak zvýšit produktivitu a efektivitu podniku, a ne pouze přenášet inflační náklady na zákazníky.

Mezi pokročilé datové a analytické technologie a technologie umělé inteligence, které přinášejí (nebo do budoucna mají přinést) vyšší přidanou hodnotu a u nichž se očekává nárůst investic ze strany uživatelských organizací, patří: samoobslužná datová analytika, automatizované strojové učení (ML) a ML, cloudová analytika, analýza velkých dat a prediktivní analytika (viz obr. 1).

Chart

Description automatically generated

„Čtyřiadevadesát procent finančních ředitelů má v roce 2022 větší digitální ambice, přesto se obávají, zda v tom mohou pokračovat tváří v tvář pomalejšímu růstu, vyšším úrokovým sazbám a tlaku na ziskovost,“ dodává Bant. „Tyto pokračující investice do digitálních technologií, i když se růst zpomalí, budou tím, co bude po letech odlišovat vítězné společnosti, protože hospodářský cyklus se dříve či později zlepší. Říkáme tomu digitální deflace.“

Analýza velkých objemů dat a prediktivní analytika byly nejvýznamnějšími technologickými kategoriemi pro dosažení lepších obchodních výsledků prostřednictvím zlepšení produktů nebo služeb, přičemž každý třetí finanční ředitel v nich vidí jasný přínos. Technologie ML a cloudové analýzy považuje za nejlepší sázku na zlepšení efektivity nákladů přibližně každý pátý respondent.

V průzkumu byly použity následující definice technologií:

  • Samoobslužná datová analytika označuje technologie a procesy, které uživatelé z oblasti financí využívají s minimálním zapojením IT oddělení. Samoobslužnost umožněná prostřednictvím low-code/no-code nástrojů v oblastech, jako je analytika a business intelligence, příprava dat a datové katalogy, se nyní přesouvá do dalších oblastí dat a analytiky. Automatizace a augmentace totiž ovlivňují všechny aspekty dat a analytiky.
  • Automatizované ML (strojové učení) je automatické generování ML modelů na základě dodaných surových trénovacích dat. Automatizované ML má zvýšit rychlost vývoje a zároveň minimalizovat potřebu zkušeností datového vědce s vývojem modelů.
  • Cloudová analytika poskytuje analytické schopnosti jako službu a zahrnuje kombinaci databáze, integrace dat a analytických nástrojů. S pokračujícím nasazováním cloudu je stále důležitější schopnost připojit se ke cloudovým a lokálním zdrojům dat v hybridním modelu.
  • Analýza velkých (objemů) dat využívá velkoobjemová, rychlá a/nebo různorodá informační aktiva, která vyžadují nákladově efektivní, inovativní formy zpracování informací, jež umožňují lepší vhled/pochopení, rozhodování a automatizaci procesů.
  • Prediktivní analytika se používá k předpovídání řady výsledků v čase a/nebo možných výsledků či scénářů, které by mohly nastat pro určitou událost, s využitím technik jako je předpovídání na základě faktorů, předpovídání časových řad a simulace. Prediktivní analytika je jednou z nejoblíbenějších technologií mezi finančními manažery, kteří automatizují své finanční plánování a předpovědi (forecasty).

Klienti – uživatelé služeb Gartneru se mohou dozvědět více ve studii: 2022 Finance Technology Bullseye Report. Všem je pak bezplatně dostupná studie: Guide to Building a Technology Roadmap.

O společnosti Gartner

Gartner je přední nezávislá výzkumná a poradenská společnost zaměřená na informační technologie. Více než 2 tisíce analytiků Gartner se zabývá technologickými a byznysovými tématy, sleduje trendy, výrobce a dodavatele a produkuje 14 tisíc benchmarků ročně (v oblasti IT, financí, marketingu, provozu a obchodu). V databázi Gartner je více než 300 tisíc vlastních reportů a analýz. Nabízí klientské interakce a konzultace s analytiky. Po celém světě organizuje více než 75 konferencí ročně. Gartner má celosvětově přes 15 tisíc klientů – organizací z více než 100 zemí; je mezi nimi 73 % firem z žebříčku Global 500.