Tiskovou mluvčí ministra pro legislativu a předsedy Legislativní rady vlády se stává Jana Taušová

Praha, 1. června 2022 – Na pozici tiskové mluvčí ministra pro legislativu a předsedy Legislativní rady vlády Michala Šalomouna nastupuje od 1. června 2022 Mgr. Jana Taušová. Na starosti má komunikaci ministra Šalomouna s médii a budování mediálního obrazu jeho úřadu.

Jana Taušová přichází na Úřad vlády ze Senátu Parlamentu ČR, kde působila jako tisková tajemnice. Dříve pracovala v neziskovém sektoru, kde měla od září 2018 ve Výboru dobré vůle – Nadaci Olgy Havlové na starosti PR a komunikaci s médii. Dříve pracovala jako zástupkyně tiskové mluvčí na Ministerstvu životního prostředí a předtím působila jako redaktorka zpravodajství FTV Prima, moderátorka zpráv v Českém rozhlasu či v Rádiu City.

Jana Taušová vystudovala na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy magisterský obor český jazyk a literatura a slavistika.