Dramatické zvyšování cen energií prověří flexibilitu hlasování SVJ, bude nutné častěji upravovat zálohy

Praha, 2. června 2022 – Dramatické zvyšování cen energií a nejistá situace okolo dodávek plynu s příchodem letních měsíců neskončily, naopak se na podzim předpokládá další vlna zdražování. A protože většina bytových domů řeší vytápění a ohřev vody centrálně, budou muset společenství vlastníků jednotek (SVJ) upravovat zálohy na tyto služby vícekrát než jednou do roka. Jak totiž upozorňuje Lukáš Truxa ze startupu eVlastníci, pokud SVJ včas nezareagují a pravidelné zálohy před topnou sezónou nenavýší, budou majitelé bytů s ročním vyúčtováním na jaře příštího roku doplácet za teplo a vodu částky, které se mohou vyšplhat i k vyšším desítkám tisíc korun. A to by mohlo způsobit existenční problémy nejen jim, ale i samotným SVJ.

Mnohá SVJ si schválila výši záloh nyní na jaře během každoroční řádné schůze. Nastavila ji podle aktuální situace a posledního vyúčtování. Právě společné schůze často dle stanov SVJ rozhodují o navýšení záloh a pokud bude nutné kvůli vývoji cen energií dělat další úpravy, nezbývá než svolat další setkání vlastníků. A to se v řadě případů ukazuje jako problém, podle průzkumu startupu eVlastníci celá pětina SVJ totiž neměla za poslední tři roky žádnou usnášeníschopnou schůzi, protože se vždy sešel méně než poloviční podíl majitelů bytů. Vývoj na energetickém trhu tak zásadně zvyšuje i požadavky na flexibilitu hlasování v SVJ a opět se prověří jejich usnášeníschopnost.

„Může nastat situace, kdy se SVJ nesejde v dostatečném počtu a zvýšení záloh tak neschválí. Příští rok pak bude řada vlastníků nemile překvapena výší svých nedoplatků, nebude je mít, jak uhradit, a dopadne to zásadně i na samotná SVJ. Narážíme tu znovu na problém usnášeníschopnosti SVJ na schůzích. Vlastníci jsou zvyklí na pravidelnou každoroční schůzi, kde se schválí veškerá agenda. Výbory SVJ si však stále více začínají uvědomovat, že mnoho témat je potřeba probrat flexibilně dle potřeby během celého roku. A že jedna schůze nestačí. Nutnost reagovat před zimou na ceny energií je jeden z případů, kdy je potřeba jednat pružně,“ říká Lukáš Truxa, spoluzakladatel startupu eVlastníci. 

Vlastníci se tak mohou příští rok dostat do velmi nepříjemné situace, kdy jim bude SVJ muset vyúčtovat horentní sumy. Celý kolotoč přitom může včasné odhlasování změny výšky pravidelné zálohy zastavit, protože zamezí riziku vysokých jednorázových nedoplatků. „Z vlastní zkušenosti víme, že hlasování jednou do roka kolikrát neumožňuje rychlou reakci. Navíc někteří členové SVJ ani nechtějí nebo nemohou chodit na schůze. Takové situace dobře řeší aplikace na on-line hlasování,“ vysvětluje Ondřej Bělecký, spoluzakladatel startupu eVlastníci.

Online hlasování v aplikaci eVlastníci je možné kombinovat s tradičním způsobem, takže při rozhodování majitelů bytů není nikdo znevýhodněn. Díky lepší komunikaci mezi výborem SVJ a vlastníky zajistí aplikace efektivní správu domu. 

O aplikaci eVlastníci:

eVlastníci jsou první specializovanou webovou a mobilní aplikací zaměřenou primárně na online hlasování SVJ. Nabízí pohodlné, a přitom právně závazné hlasování s vysokou účastí a úsporu času, peněz a nervů výboru i vlastníků. Za vývojem aplikace eVlastníci stojí česká softwarová společnost Externity, která se zabývá vývojem webových a mobilních aplikací, informačních systémů a UX/UI designem. Jejím strategickým investorem se v roce 2020 stala investiční skupina RP INVEST. Více informací na www.evlastnici.cz.