Cenu poroty soutěže Marketér roku 2021 získává Gebrüder Weiss

Praha, 7. června 2022 – Gebrüder Weiss se stal držitelem Duhového delfína, ocenění Ceny prezidia České marketingové společnosti udělované za mimořádné aktivity a inovativní marketingové projekty realizované v roce 2021. „Máme obrovskou radost, že právě projekt 100 kroků zpátky do života na podporu peer programu Česká asociace paraplegiků CZEPA si vysloužil ocenění od expertů v oboru marketingu a komunikace,“ uvádí Jan Kodada, ředitel obchodu a marketingu Gebrüder Weiss ČR.

17. ročník odborné soutěže zaměřené na hledání nových cest a využívání neobvyklých příležitostí v komunikaci a marketingu i letos poukázal na neutuchající kreativitu, která má na území České republiky a v komunikaci českých i globálních společností, či jejich místních poboček, svoje tradiční a nezastupitelné místo. Slavnostním večerem ve zcela zaplněném sále pražského Klubu Lávka provedl účastníky moderátor Karel Voříšek a celý večer se stal přehlídkou toho nejzajímavějšího, co v oboru komunikace a marketingu v České republice zasáhlo do veřejného prostoru v loňském roce.

Členy odborné poroty, v čele s čestnou prezidentkou ČMS doc. PhDr. Jitkou Vysekalovou, Ph.D. a Ing. Tomášem Davidem, prezidentem ČMS, byli letos vedle dalších odborníků také vedoucí katedry marketingu na Fakultě podnikohospodářské VŠE Ing. Miroslav Karlíček, Ph.D., Ing. Blanka Bukovská, vydavatelka odborného časopisu Brands & Stories. 

České zastoupení Gebrüder Weiss získalo ocenění Duhový delfín za přípravu a kvalitní komunikaci CSR projektu 100 kroků zpátky do života. Spolupráce Gebrüder Weiss ČR a CZEPA trvá již bezmála pět roků. „Loni jsme iniciovali, podpořili a zejména v médiích a na sociálních sítích komunikovali průběh a výsledky charitativní sbírky, která umožnila realizaci stovky osobních setkání zkušených peerů – vozíčkářů s těmi, kdo se do této nesnadné životní situace dostali teprve nedávno a hledají novou cestu zpět do aktivního, plnohodnotného života. Odborná cena za náš projekt, jeho zpracování a komunikaci je velmi milým bonusem k hlavnímu účelu, ke kterému naše aktivita posloužila a tím byla pomoc potřebným“, doplňuje Jan Kodada.

Obrázek 1

Jan Kodada přebírá cenu Duhový delfín za kvalitní CSR projekt „100 kroků zpátky do života“ (zdroj: Gebrüder Weiss)

Obrázek 2

Ceny Duhových delfínů připraveny k udílení na společenském eventu Marketér roku (zdroj: ČMS)

Obrázek 3

Účastníci společenské události Marketér roku 2021v Klubu Lávka (zdroj: ČMS)

……………………………………………………………………………………………………………

O společnosti

Společnost Gebrüder Weiss Holding AG se sídlem v rakouském Lauterachu je globálním poskytovatelem komplexních logistických služeb s přibližně 8 000 zaměstnanci a 180 vlastními pobočkami. Naposledy společnost dosáhla ročního obratu 2,5 miliardy eur (2021). Její portfolio zahrnuje dopravní a logistická řešení, digitální služby a řízení dodavatelského řetězce. Kombinace digitálních a fyzických odborných znalostí umožňuje společnosti rychle a pružně reagovat na potřeby zákazníků. Rodinná společnost, jejíž historie v dopravním odvětví sahá více než 500 let do minulosti, je dnes díky široké škále ekologických, ekonomických a sociálních opatření považována za průkopníka i v oblasti udržitelného hospodaření. 

V České republice působí společnost Gebrüder Weiss spol. s r.o. od roku 1992, dnes zaměstnává 378 zaměstnanců v 9 pobočkách. Poskytuje tuzemské a mezinárodní pozemní přepravy, leteckou a námořní přepravu, skladovou logistiku a komplexní logistická řešení šitá na míru.