Greenpeace chce zrušit rozhodnutí o vlivu dolu Turów na životní prostředí. Není v souladu s česko-polskou smlouvou

Praha/Varšava – 16. června 2022: Polská kancelář mezinárodní organizace Greenpeace požaduje, aby polské Generální ředitelství ochrany přírody zrušilo rozhodnutí o vlivu dolu Turów na životní prostředí. Současné rozhodnutí není v souladu s dohodou, kterou Polsko uzavřelo s Českou republikou na začátku února. 1] Zároveň důl Turów dosud nesplnil všechny zákonné podmínky pro pokračování provozu. Proces povolování dlouhodobé těžby a posuzování vlivu na životní prostředí stále není u konce. Povolení k těžbě umožňující těžbu uhlí do roku 2044 ani rozhodnutí o vlivu dolu na životní prostředí nejsou pravomocné.

Česká kancelář Greenpeace také nyní podala stížnost k místnímu administrativnímu soudu ve Varšavě, v níž se ohrazuje proti tomu, že ji polské ministerstvo klimatu opětovně vyloučilo z řízení o povolení těžby v Turówě do roku 2026. Soud již dříve rozhodl, že ministerstvo má o účasti v Greenpeace rozhodnout znovu, neboť vyloučení této organizace z řízení nebylo opodstatněné. 

Podle organizace je vyloučení Greenpeace ČR z řízení v rozporu nejen s česko-polskou dohodou o dole Turów, ale i s evropským právem a souběžným řízením o povolení těžby v Turówě do roku 2044, kterého se mohly účastnit neziskové organizace. Problémem v takovém případě je, že v uzavřeném řízení bez účasti veřejnosti nemá veřejnost právo žádat o soudní přezkum vydaného rozhodnutí. Právní pomoc v tomto případě vykonává expertní skupina Frank Bold.

Nikol Krejčová, koordinátorka uhelné kampaně Greenpeace Česko, říká:

„Proces, který vedl k prodloužení těžby v dole Turów, byl nepřehledný a kontroverzní. Nejprve těžební společnost PGE požádala o povolení těžby do roku 2044, ale pak skončila s povolením k těžbě do roku 2026, a to v procesu, z něhož bylo Greenpeace Česko dvakrát vyloučeno. Rozhodnutí o vlivu dolu na životní prostředí a povolení těžby do roku 2044 stále nejsou pravomocné, ale už nyní je zřejmé, že nejsou v souladu s česko-polskou dohodou o budoucí těžbě.“

Těžbu v dole Turów v minulém roce nařídil zastavit svým předběžným opatřením Soudní dvůr EU, k němuž podalo Česko žalobu. Polsko rozhodnutí soudu ignorovalo a odmítalo platit i pokuty za pokračování ilegální těžby. Pokutu musela Evropská komise strhávat z evropských dotací pro Polsko. Česká republika letos v únoru uzavřela s Polskem dohodu, která vedla ke stažení české žaloby na důl Turów u Soudního dvoru EU, a umožnila tak další pokračování v těžbě.

Česko-polskou dohodu o dole Turów Greenpeace kritizuje již od začátku její přípravy. Smlouva podle organizace nezajišťuje ochranu vod, které jsou těžbou narušovány a odtékají na polské území, a nijak neomezuje těžbu ani prostorově, ani časově. Hlavní náplní smlouvy je sběr dat a finanční kompenzace zhruba ve výši miliardy, korun což ale podle Ministerstva životního prostředí nebude stačit na stavbu krizové infrastruktury – trubek vedoucích pitnou vodou pro místní obyvatele. Podmínky ve smlouvě jsou podle Greenpeace slabé a v podstatě nevymahatelné.

Těžba má pokračovat do roku 2044 a má se přiblížit na 70 metrů k české hranici. To může mít podle Greenpeace velké dopady na životní prostředí, vést ke ztrátě vody z českého území a způsobit nenapravitelné škody. Kromě úniku vody způsobuje těžba a spalování uhlí v komplexu Turów hluk, znečišťuje ovzduší i místní povrchové vody a prohlubuje klimatickou krizi.

Kontakty:

Nikol Krejčová, koordinátorka uhelné kampaně v Greenpeace ČR, tel: 778 002 468, e-mail: nikol.krejcova@greenpeace.org  

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, tel: 603 443 140, e-mail: lukas.hrabek@greenpeace.org  

Poznámky: 

1]

Konkrétně v článku 3, body 11 a 12: 

“Polská strana zajistí, aby důl Turów vždy disponoval rozhodnutím upravujícím těžební činnost, které je v souladu s právním rámcem poskytujícím dotčené veřejnosti právo podat podnět k soudnímu přezkumu. Tento přezkum bude proveden v souladu s právem Evropské unie.

… 

Polská strana dále zajistí práva veřejnosti v souladu s právem Evropské unie, zejména právo na zahájení soudního přezkumu v jakémkoli řízení týkajícím se změny platného rozhodnutí o těžební činnosti nebo nového rozhodnutí o těžební činnosti pro těžbu hnědého uhlí v dole Turów.“

https://www.mzp.cz/cz/news_20220203_CR-a-Polsko-dnes-podepsaly-dohodu-o-spolupraci-k-reseni-vlivu-tezby-v-dole-Turow