Moore Czech Republic vzrostly meziročně tržby o 40 %. Letos se zaměřuje na rozvoj služeb a nových produktů

Pro poradenskou skupinu Moore Czech Republic byl loňský rok velice pozitivní. Organické rozšiřování služeb a realizace několika strategických akvizic se promítly do růstu celé skupiny. Aktivity zejména v oblastech consultingu, auditu, práva, outsourcingu účetnictví a daní či ICT se odrazily také na dosud historicky nejlepších hospodářských výsledcích. Skupina zaznamenala nekonsolidované tržby ve výši 727 milionů korun.

Od roku 2020 je Moore Czech Republic součástí Moore Global, jedné z TOP 10 mezinárodních poradenských sítí světa. V průběhu necelých tří let se zařadila mezi nejdynamičtěji rostoucí organizace v rámci celosvětové skupiny. Důležitost tuzemské části podtrhují hned dva úspěchy v první polovině letošního roku – získání statutu centrálního evropského kontaktního místa pro podporu investičního procesu asijských společností v Evropě – EU-Asia Desk, a přidělení organizace evropské regionální konference Moore Global v Praze. „V průběhu dvou let se naší skupině podařilo vybudovat si silnou pozici nejen na tuzemském trhu, ale současně v rámci evropské části globální poradenské sítě Moore Global. Za toto období se našim týmům podařilo zrealizovat celou řadu projektů ve veřejné i soukromé sféře, navýšit výnosy i zisk, rozšířit řady našich zaměstnanců a hlavně, být našim klientům nejenom dodavatelem, ale i partnerem. Navzdory tradičnímu přístupu konzultantských společností se zaměřujeme na oblast delivery, tedy jsme aktivní při exekuci projektů,“ uvádí zakládající partner Moore Czech Republic Petr Kymlička.

Růst ve všech směrech

Za rok 2021 vykázala skupina nekonsolidované tržby přesahující 727 mil. Kč, ve srovnání s rokem předchozím šlo o růst téměř 40 %. Dařilo se také v dalších klíčových ekonomických parametrech, ukazatel EBITDA přesáhl 68 mil. Kč. „Vzhledem k fázi rozvoje skupiny většinu zisku reinvestujeme do konsolidace a dalšího růstu. Zatímco na konci prvního roku svého působení zaměstnávala naše skupina cca 180 lidí, dnes se můžeme spolehnout na více než 250 odborníků z oblasti consultingu, auditu, účetnictví a daní či technologií nebo kyberbezpečnosti,“ popisuje Petr Kymlička.

Skupina Moore Czech Republic nadále pokračuje ve své akviziční expanzi a v roce 2021 realizovala další 3 akvizice v oblasti auditu a kybernetické bezpečnosti. Součástí strategie Moore Czech Republic je rovněž organický růst a dařilo se naplňovat i tento růstový pilíř. „Rok 2021 byl pro nás potvrzením vytyčeného směru rozvoje – naše skupina má větší počet odborníků, působíme ve vícero regionech, zvyšujeme tržby, rozšiřujeme zákaznické i produktové portfolio,“ konstatuje Petr Kymlička.

Rozvoj aktivit v oblasti ESG

Klíčovým tématem evropské regionální konference Moore Global, které se zúčastní přední odborníci z jednotlivých světových zastoupení, je ESG. Poradenská skupina tím reaguje na jednoznačný trend v mnoha společnostech z řad svých klientů, ale také chystané legislativní změny. „V rámci sítě globální poradenské sítě Moore Global v letošním roce věnujeme problematice ESG velký prostor a pracujeme na tom, abychom pro naše klienty byli lídrem také v této oblasti,“ vysvětluje Petr Kymlička a dodává: „Naší vizí je poskytnout klientům z veřejné i soukromé sféry komplexní služby v klíčových oblastech jejich zájmu.“

Další důležitou částí odborné konference bude diskuse ohledně rozvoje talentů, chytrých technologií, ale také nové projekty v rámci iniciativy Social Ambition, ve které se všechny členské firmy sítě Moore Global zavázaly k realizaci aktivit, které mají pozitivní sociální dopad, a to v oblastech dodavatelsko-odběratelských vztahů, přírody, rovnosti, diverzity, péče o komunity, vzdělání, lidí a jejich rozvoje. 

Největší výzvy a cíle

Rok 2022 otevřel dveře do mnoha nových oblastí – a to jak v České republice, tak v rámci celé sítě Moore Global. „Žijeme v rychle se měnícím světě, a naše síť Moore Global se zavázala vždy pomáhat svým klientům, partnerům a komunitě, ve které působíme a pracujeme – a to jak v oblasti businessu, tak např. v rámci sociálních dopadů. Naše síť je silná odborně i lidsky, rodina víc než 30 000 zaměstnanců ve 114 zemích si denně pomáhá a řeší společně nové výzvy. Tento přístup nám umožnil stát se nejrychleji rostoucí poradenskou sítí v rámci TOP 25 globálních sítí a meziročně navýšit tržby o 14 % na 3,56 miliardy dolarů,“ říká John Stanford, regionální ředitel Moore Global Europe.

Moore Global si klade za cíl stát se jedním z top leaderů v oblasti řešení problematiky ESG v následujícím období. „Jsme přesvědčení, že principy ESG vedou nejenom k udržitelnosti businessu a etickému podnikání, ale že v nejpozději střednědobém horizontu budou mít i pozitivní ekonomické dopady. Proto chceme našim klientům pomoci ESG principy implementovat rychle, efektivně a prakticky,“ dodává John Stanford.

O skupině MOORE Czech Republic

Poradensko-auditní a technologická skupina MOORE Czech Republic poskytuje svým klientům široké portfolio aktivit v 6 divizích – MOORE Advisory, MOORE Accounting, MOORE Audit, MOORE Academy, MOORE Technology a MOORE Legal. MOORE Czech Republic působí na trhu od roku 2011 a od roku 2020 je součástí nadnárodní sítě MOORE Global. MOORE Czech Republic zaměstnává více než 250 specialistů a působí v 7 místech České republiky a na Slovensku.

Předností skupiny MOORE Czech Republic je schopnost propojovat oblast odborného poradenství s přímou realizací činností a projektů v praxi, čímž přilákala do svého portfolia nejen korporátní klienty, ale také kombinaci středně velkých společností a aktuálně se rychle rozvíjejících start-upů.

Více informací o skupině MOORE Czech Republic naleznete na www.moore-czech.cz

O MOORE Global

MOORE Global je jedna z největších mezinárodních sítí auditorských a poradenských společností s více než 30 000 pracovníky ve více než 260 nezávislých firmách a 114 zemích. Renomovaná síť odborně zaměřených firem se jménem MOORE ve svém názvu vznikla již v roce 1907. Více podrobných informací je možné nalézt na internetové adrese www.moore-global.com.