Elektrárna Chvaletice se snahou ušetřit na úkor zdraví lidí připravila o emisní výjimku. Úřady selhaly, když jí šly na ruku

pátek 24. června 2022 – Krajský soud v Ostravě (pobočka v Olomouci) včera přiznal odkladný účinek žalobě proti emisní výjimce elektrárny Chvaletice. V praxi to znamená, že výjimka pozbyla právní moc, dokud o ní soud pravomocně nerozhodne. Soud odkladný účinek přiznal, protože provoz ve výjimkovém režimu podle něj může mít významný negativní vliv na životní prostředí a lidské zdraví [1]. Elektrárna Chvaletice je proto nyní v situaci, kdy ani 10 měsíců od začátku účinnosti nových emisních limitů nemá udělenou výjimku, ani nové emisní limity neplní. 

Energetičtí odborníci ekologických organizací i expertní právničky na nezákonnost výjimky upozorňovali dlouhodobě a krajský soud jim dal na začátku tohoto roku za pravdu a výjimku zrušil. Provozovatel elektrárny i MŽP se však místo řešení situace – tedy buď splnění limitů, nebo udělení krátké výjimky na dva roky od účinnosti emisních limitů – snaží neustále prosazovat rozsáhlou výjimku.

Emisní výjimka umožňuje provozovateli elektrárny Chvaletice po dobu šesti let vypouštět ve spalinách třikrát více rtuti, než stanovuje emisní limit, a vypustit tak do životního prostředí o 1 234 kg více rtuti více, než kdyby limit dodržela. Pokud je rtuť do životního prostředí jednou uvolněna, již nikdy ji z něj nelze odstranit. Navíc je výjimka udělena na úkor jiných provozovatelů, kteří ekologizovali své zdroje a již od srpna 2021 emisní limit pro rtuť plní. O zákonnosti udělené výjimky existují značné pochybnosti, kterými se v minulosti zabýval i úřad veřejného ochránce práv a nyní o věci rozhoduje krajský soud v Olomouci. 

Eliška Beranová, právnička Frank Bold Society, která se případu dlouhodobě věnuje, říká:

“Dnešní usnesení krajského soudu, které stanovilo, že udělená výjimka nemá žádné právní účinky až do doby vynesení rozsudku ve věci samé, bylo proto v této věci jediným možným zákonným postupem. Jinak by došlo k nezvratnému a nenapravitelnému poškození životního prostředí toxickou rtutí. Naproti tomu újma na straně provozovatele je dle usnesení soudu pouze spekulativní. Krajský soud poukazuje na skutečnost, že se této domnělé újmě vystavil sám provozovatel žádostí o výjimku, na kterou neexistuje právní nárok, a šlo tedy o jeho vlastní, podnikatelské riziko.” 

Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace, říká:

„Říkáme to opakovaně už několik let a říkáme to i teď: Emisní výjimka pro Chvaletice je problematická a má významné negativní dopady na životní prostředí. Znečišťovatel může snižovat emise tak, aby limity plnil. Kdyby nás poslechl a udělal to, neměl by teď problémy.“

Jiří Koželouh, vedoucí energetického programu Hnutí DUHA, říká: 

“Snažit se obcházet zákony se nevyplácí. Přestřelená emisní výjimka pro elektrárnu Chvaletice nyní opět neplatí. Ministerstvo životního prostředí selhalo, když šlo elektrárně Chvaletice na ruku. Krajský úřad Pardubického kraje tedy nyní musí elektrárně nařídit dodržování zákonných limitů na ochranu zdraví a životního prostředí. Firma provozující elektrárnu – pokud v sobě konečně najde zodpovědnost a přestane šetřit na úkor zdraví lidí – musí zajistit plnění limitů nebo si rychle požádat o krátkou výjimku do srpna příštího roku, která není v rozporu se zákonem a metodickými pokyny.”

[1] Soud v usnesení uvedl: “V této věci odhlédnout ani od skutečnosti, že podle zákona o integrované prevenci (§ 14 odst. 5) není na emisní výjimku nárok. Tím, že provozovatel zvolil cestu výjimky z emisních limitů stanovených v závěrech o BAT, vystavil se možnému riziku, že výjimka udělena nebude a provozovatel bude muset v určitém (pravděpodobně krátkém) časovém horizontu splnit předpoklady evropské legislativy. Provozovatel se pohybuje v tržní ekonomice, proto by za těchto okolností neměl mít výhodnější podmínky oproti ostatním provozovatelům spalovacích zařízení, kteří se vydali cestou snižování emisí na požadovanou úroveň za účelem ekologičtějšího provozu. Je nutné mít na paměti, že ochrana životního prostředí je zde hlavním cílem.”