MONITOROVACÍ ZPRÁVA 6/2022: Provoz zesilovačů signálu mobilních sítí podléhá jasným pravidlům; Zpráva o plnění povinností České pošty v roce 2021

Praha, 24. 06. 2022 – V červnové monitorovací zprávě blíže rozebíráme podmínky, podle kterých lze provozovat zesilovače signálu mobilních sítí. Přinášíme také např. shrnutí každoroční Zprávy o plnění povinností držitele poštovní licence. 

V poslední době ČTÚ eviduje vzrůstající počet případů rušení mobilních sítí, způsobovaných provozem zařízení obchodně nazývaných a zákazníkům nabízených někdy jako zesilovače LTE mobilního signálu, jindy také jako tzv. GSM opakovače. Jsou to tatáž elektronická zařízení, určená k posílení signálu mobilních sítí v místech, kde je signál nedostatečný. Vzhledem k tomu, že rušení signálu mobilních sítí těmito zařízeními není ojedinělou záležitostí, instalace a provoz takového zařízení je možný pouze za jasných podmínek stanovených všeobecným oprávněním.Rada ČTÚ schválila pravidelnou zprávu o plnění povinností držitele poštovní licence za rok 2021. Činnost České Pošty byla ovlivněna především pokračující pandemií covid-19, či např. setrvale klesajícím objemem poskytovaných základních služeb.