C SYSTEM CZ předal Krajské zdravotní, a.s. finanční dar ve výši 350 000 Kč

Společnost C SYSTEM CZ, která patří do portfolia Thein Digital, navazuje na svou dřívější spolupráci s Krajskou zdravotní, a.s. Dar v hodnotě 200 000 Kč, který poskytl během podzimu 2021, nyní doplňuje o dalších 350 000 Kč. Tato suma bude využita nejen na podporu náboru nových zdravotníků, ale také například k vyplácení stipendií či přímé podpoře jednotlivých oddělení nemocnice.

“Skrze síť našich regionálních poboček jsme přítomní v několika krajských městech po celé republice. V Ústeckém kraji obsluhujeme naše zákazníky z Děčína. Těší nás, že naším finančním darem Krajské zdravotní, a.s. podpoříme poskytování kvalitnější zdravotnické péče v kraji, ve kterém podnikáme,” popisuje Tomáš Prošek, Group CEO pro C SYSTEM CZ a Český servis.

“Společnosti C System bych velmi rád jménem Nadačního fondu Krajské zdravotní, a.s., za finanční dar poděkoval. Peníze budou využity pro plnění účelu nadačního fondu a poslouží například k vyplácení stipendií, finanční podpoře náboru nových pracovníků Krajské zdravotní, a.s., nebo k přímé podpoře oddělení nemocnic Krajské zdravotní, a.s. Budeme reflektovat na aktuální potřebu využití finančních prostředků,” uvedl za Nadační fond Krajské zdravotní, a.s., Mgr. Miroslav Pajonk, předseda správní rady.

O Thein Digital

Skupina Thein Digital zastřešuje stabilní a na českém trhu dlouhodobě působící společnosti, které jsou aktivní v oboru ICT infrastruktury, cloudových řešení, dodávek a oprav hardwaru různých značek a kybernetické bezpečnosti. Aktivity na poli kyberbezpečnosti jsou zastřešeny značkou Thein Security, pod kterou nabízí komplexní služby spojené s ochranou firem v kyberprostoru, včetně prevence úniku citlivých dat, obrany proti sofistikovaným útokům, detekce neznámého malware nebo aktivní ochrany proti DDoS útokům.

V rámci Thein Digital vznikají také inovativní rozvojové projekty, ke kterým patří například poskytování privátních 5G sítí. Díky spolupráci s dalšími firmami patřícími do investiční skupiny Thein vytváří pro zákazníky funkční synergie s významnou přidanou hodnotou. Do portfolia Thein Digital se řadí společnosti C System CZ, Český servis, SÍŤ nebo Aitcom.

O skupině C SYSTEM CZ

Skupina C SYSTEM CZ (C SYSTEM CZ, a.s., C System NET, s.r.o. a Český servis, a.s.) poskytuje zákazníkům po celé České republice dodávky komplexních i dílčích řešení informačních a komunikačních systémů. Zabývá se prodejem a servisem výpočetní techniky, dodávkou specializovaných služeb ve výpočetní technice a informačních technologiích. Poskytuje i moderní cloudová řešení. S produkty a službami společnosti se již od roku 1996 setkávají zákazníci z komerčních firem napříč různými obory podnikání, dodavatelé komunikačních služeb, společnosti veřejné i státní správy, zdravotnictví a školství. 

Ve svých sedmi regionálních centrech C SYSTEM CZ, a.s. sází na vysokou odbornost a profesionalitu svých expertů, specialistů a jejich dlouhodobě budovaný osobní kredit u zákazníků a dodavatelů.