Veřejnost podporuje zapojení odborníků do politického rozhodování

Praha, 14. července 2022 – Podle průzkumu agentury BehavioLabs ve spolupráci s nevládním neziskovým think-tankem České priority si až 79 % Čechů myslí, že je nejdůležitější do politického rozhodování zapojit více odborníků. Využívání odborných analýz podporují především voliči současné vládní koalice (87 %). Více než polovina veřejnosti (56 %) by podpořila vznik vládní organizace zaměřené na tzv. evidence-based policy (politika podložená fakty), přičemž pouhých 8 % se k organizaci staví negativně. Průzkumu se zúčastnilo 1 000 respondentů.

Při schvalování zákonů je podle české veřejnosti nejdůležitější brát v potaz názory odborníků a odborné analýzy. Tyto dva aspekty uvedlo jako důležité 79 %, respektive 74 % respondentů. Názory občanů jako důležitou součást schvalování uvedlo 61 % respondentů. Naopak názory samotných politiků a priority byznysu jsou důležité jen pro pouhých 13 %, respektive 12 % dotázaných.

Zapojení skutečných odborníků a kvalitních analýz jsou i podle nás důležité aspekty v přístupu k politickému rozhodování. My se v Českých prioritách snažíme, aby kroky politických představitelů reflektovaly poznatky relevantních odborníků; neměla by se vykonávat rozhodnutí primárně líbivá, ale správná,” uvedl zakladatel Českých priorit Ladislav Frűhauf. 

Vedoucí projektu Informované vládnutí Michal Paulus doplňuje: „V rámci práce na projektu Informované vládnutí jsme neustále naráželi na nedostatek odborníků ve státní správě a potřebu jejich většího zapojení do tvorby veřejných politik. Je důležité vidět, že význam zapojení odborníků do tvorby politik vnímá i česká veřejnost (Graf 1).

Vnímání důležitosti se nicméně značně liší v závislosti na skupině voličů. Například názory občanů nemají v hodnocení důležitosti u voličů aktuální vládní koalice ani 50 % zastoupení. Naopak nevoliči přisuzují tomuto aspektu nejvyšší důležitost, nejmenší pak názorům politiků, a to pouze 8 %, což svým způsobem vysvětluje i jejich volební chování. Dobrá míra shody mezi jednotlivými skupinami panuje u priorit byznysu, podíly se pohybují v rozmezí pouhých 2 procentních bodů (10 až 12 %), více v Graf 2.

Pro zefektivnění rozhodování ve státní správě považuje česká veřejnost za nejdůležitější snížení počtu úředníků (57 %) a zapojení více odborníků (53 %). Přesně 45 % dotázaných potom považuje za důležité, aby měla státní správa k dispozici lepší informace a analýzy pro svá rozhodnutí. O něco méně signifikantní se zdá digitalizace všech agend, pro kterou hlasovalo 38 %, a podobně tomu tak je u šetření ve státní správě, pro které hlasovalo 35 % lidí. Malý význam byl dáván spolupráci s byznysovou sférou a neziskovými organizacemi (12 a 16 %), viz Graf 3

Celá studie k dispozici zde: https://drive.google.com/file/d/1AtEh7Pauy3e0Ew68K1rylmsK6FVDUIfI/view

Všechny výstupy k dispozici na www.ceskepriority.cz/vystupy. Více informací na www.ceskepriority.cz