Jak válka na Ukrajině ovlivní český realitní trh? Většina odborníků očekává růst nájemného i prodejních cen nemovitostí

Realitní trh čeká v tomto roce turbulentní období. Dvě třetiny profesionálů se shodují na negativním dopadu války na Ukrajině na pronájem i prodej rezidenčních nemovitostí. Společně s faktory rostoucí inflace, úrokových sazeb a nedostatkem stavebních materiálů odborníci očekávají snížení poptávky po vlastním bydlení a zvyšování cen nájemného. K zlepšení situace nepřispívá ani energetická krize, která tlačí ceny energií nahoru. Vychází tak z dat z průzkumu proptech společnosti PriceHubble, která se věnuje vývoji inovativních digitálních řešení a analýz pro rezidenční nemovitosti. 

Geopolitický konflikt na Ukrajině zásadně proměnil fungování mnoha různých oblastí. Realizovaný průzkum zkoumající pohled profesionálů z realitního průmyslu ukázal, že 66 % z nich očekává zejména negativní dopady. Více než polovina respondentů z řad realitních odborníků (58 %) se dokonce připravuje na odklad některých transakcí a projektů – největší podíl z nich (20 %) přibližně o 6 až 12 měsíců. 

Profesionálové se však shodují, že vedle ukrajinské krize bude mít zásadní vliv také rostoucí inflace a nedostatek stavebních materiálů. Až 86 % odpovídajících eviduje dopad zvyšujících se sazeb hypoték na své podnikání, což se projevuje především snížením poptávky po vlastním bydlení. “Lidé budou šetřit, uskromní se, protože očekávají výdaje a budoucnost je nejistá. Navíc dnešní ceny stavebních materiálů jsou neúnosné pro střední a nižší vrstvu,” okomentoval situaci jeden z účastníků průzkumu. V této souvislosti téměř polovina odborníků (48 %) očekává snížení počtu prodejů rezidenčních nemovitostí. Největší část z nich (18 %) předpokládá jak propad uzavíraných obchodů o 10 až 20 %, tak i celkový propad realitního trhu.

Poptávka bude ovlivněna zejména nedostupností hypoték a stále narůstajícími cenami rezidenčních staveb, u nichž navýšení cen předpovídá 64 % všech účastníků průzkumu. Největší podíl odpovídajících (29 %) pak předpokládá jejich růst přibližně o 10 až 20 %. V případě luxusních nemovitostí nejvíce respondentů věří, že se jejich ceny buď vůbec nezmění (38 %) nebo budou narůstat (38%) stejně jako je tomu u dalších typů realit. 

Kvůli současné ekonomické situaci se také naprostá většina respondentů (93 %) shodla na růstu cen nájemného a žádný z realitních odborníků neočekává, že by v příštích 12 měsících zůstalo na takových částkách, na jakých je dnes. Pouhých 7 % dotazovaných naopak očekává jeho snížení. Jedním z figurujících faktorů může být dle průzkumu právě příchod ukrajinských uprchlíků a nedostatek pro ně dostupného bydlení, který mohl ceny nájemného mírně ovlivnit.  

Cena a poptávka po nájemním bydlení se zřejmě bude nadále měnit. Odborníci ale předpovídají, že lidé nebudou ochotni kvůli zdražujícím se energiím platit enormně vysoké částky. Proto bude jakýkoliv nárůst probíhat mírným tempem.

Konflikt na Ukrajině zasáhl mimo jiné také energetický průmysl a jeho ceny. Tato krize nicméně poptávku po bytech či domech s vysokou třídou energetické hospodárnosti (A nebo A+) nezměnila (76 %) a více než polovina respondentů se shodla, že ani v budoucnu neočekávají žádné výraznější změny cen jak u nájemného (66 %), tak u prodeje nemovitostí (54 %) v rámci zmiňované třídy hospodárnosti. Realitní odborníci taktéž nepředpovídají (78 %) ani klesající zájem o prodej nebo pronájmem nemovitostí s nízkou třídou energetické hospodárnosti. Shodují se, že rozhodujícím faktorem jsou reálné náklady a součet ceny nájemného s náklady na energie. Při koupi nemovitostí lidé hledí také na to, zda se energetický náročnost stavby dá v budoucnu vylepšit.

O průzkumu

Základem této studie je online průzkum s českými realitními profesionály v období od 9. května do 3. června 2022. Zúčastnilo se jí celkem 42 odborníků včetně makléřů, poskytovatelů úvěrů, správců nemovitostí, aktiv a portfolií a hypotečních poradců. 

O společnosti Pricehubble

PriceHubble  je  švýcarská  B2B  proptech  společnost,  která  vytváří  inovativní  digitální  řešení  pro  realitní  průmysl  založená  na  oceňování  nemovitostí  a znalostech trhu. Využitím big dat, špičkové analytiky a vizualizací přináší produktové portfolio PriceHubble novou úroveň transparentnosti na trhu. Svým zákazníkům pomáhá rozhodovat se v oblasti realitních investic na základě co nejpřesnějších poznatků založených na datech, jako jsou ocenění, analýzy trhu, prognózy hodnoty nebo simulace budov, a zlepšit dialog s koncovým spotřebitelem. Digitální řešení PriceHubble jsou navržena tak, aby pomáhala všem hráčům v celém hodnotovém řetězci nemovitostí (bankám, správcům aktiv, developerům, správcům nemovitostí a realitním makléřům). PriceHubble již  působí  ve  Švýcarsku,  Francii,  Německu,  Rakousku,  Japonsku,  Nizozemsku,  Belgii,  České  republice  a  Slovensku  a  zaměstnává  více  než  180  lidí  po celém světě.