Modrá pyramida nabízí nově Rychloúvěr na udržitelné bydlení! Jedná se o úvěr na financování energetických úspor a ekologicky šetrných řešení pro bydlení

Praha 26. září 2022 Modrá pyramida poskytuje svým klientům od začátku září Rychloúvěr na udržitelné bydlení. Tento úvěr stavební spořitelna nabízí s úrokovou sazbou 6,49 % p.a. a klienti musí alespoň 50 % jeho objemu využít na financování alternativních zdrojů energie, instalaci zařízení pro snížení energetické náročnosti budovy nebo systémů pro využívání dešťové a odpadní vody. Úvěr je možné čerpat až 18 měsíců.

Rychloúvěr na udržitelné bydlení je určen primárně na financování energetických úspor a ekologicky šetrných řešení pro bydlení, proto je podmínkou jeho poskytnutí skutečnost, že minimálně 50 % prostředků z tohoto úvěru bude použito na položky uvedené v příslušném seznamu Modré pyramidy. Zpracování úvěru spořitelna nabízí zdarma, bez zajištění nemovitostí či ručitelem, a splátky si mohou klienti rozložit až na 20 let. 

„Aktuální situace na trhu s energiemi rozhýbala Čechy k hledání úsporných a ekologických řešení v oblasti bydlení. Finanční náklady na zateplení nemovitosti či instalaci alternativních zdrojů energie se však pohybují v řádu desetitisíců až statisíců korun. Na tuto situaci jsme se rozhodli reagovat nabídkou úvěru na bydlení, z něhož lze zároveň pokrýt náklady na financování energetických úspor a ekologicky šetrných řešení,“ komentuje situaci Jindřich Částka, produktový manažer Modré pyramidy.

Rychloúvěr na udržitelné bydlení Modrá pyramida nabízí se sazbou 6,49 % p.a. a to jak pro fixaci na 5 let, tak i pro fixaci po celou dobu úvěru. Zajímavostí je prodloužená lhůta čerpání úvěru, která je až 18 měsíců. 

„Důvodem pro prodloužení lhůty je aktuální situace na trhu, kdy lhůty od sjednání dané služby do její realizace, například instalace fotovoltaiky nebo tepelného čerpadla často přesahují délku jednoho roku. S Rychloúvěrem na udržitelné bydlení je tak klient na tuto situaci připraven a na čerpání úvěru má dostatek času,“ doplňuje Jindřich Částka.  

Rychloúvěrem na udržitelné bydlení mohou klienti také výhodně refinancovat jiný stávající úvěr, který byl využit již dříve na financování ekologicky šetrných řešení. Více informací klienti najdou na webových stránkách Modré pyramidy.

Možnosti využití Rychloúvěru na udržitelné bydlení

Minimálně 50 % prostředků z úvěru musí být využito na některou/některé z následujících položek:

Alternativní zdroje energie

 • Fotovoltaické elektrárny a bateriová úložiště
 • Tepelná čerpadla
 • Kotle na biomasu

Výše uvedené včetně technologického příslušenství, projektové dokumentace a nezbytných stavebních úprav

Realizace opatření a instalace zařízení pro snížení energetické náročnosti budovy

 • Zateplení vnějšího pláště budovy, stropů a podlah
 • Výměna oken a vnějších dveří
 • Rekuperační jednotky
 • Stínící technika (předokenní žaluzie a rolety)
 • Systémy pro přípravu teplé vody s využitím solárních panelů či tepelného čerpadla

Systémy pro využívání dešťové a odpadní vody

 • Nádrže, jímky a systémy čištění odpadních/dešťových vod
 • Systémy využívající teplo z odpadních vod
 • Zelené/mokřadní střechy a fasády