Kapka naděje vybudovala v Motole novou terapeutickou zahradu pro děti s vážnými psychickými poruchami

Praha, 6. října 2022 – Nadační fond Kapka naděje předal ve středu 5. října 2022 nově vybudovanou venkovní terapeutickou zahradu Dětské psychiatrické klinice FN Motol. Rekonstrukce byla realizována za podpory generálního partnera, společnosti Shell Czech Republic a.s. a dárců z řad široké veřejnosti. Celková cena investice přesáhla 6 milionů korun. Kapka naděje tímto krokem pokračuje v dlouhodobé podpoře dětské psychiatrie, která v poslední době zažívá prudký nárůst vážně nemocných pacientů, zejména v souvislosti s aktuální ekonomickou situací, válkou na Ukrajině i předchozí pandemií nemoci COVID-19. 

Dětí s vážnými psychickými problémy stále přibývá. Prudký nárůst potřeby péče zaznamenává dětská psychiatrie v celé České republice, a to včetně Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol. Přibývají děti a adolescenti trpící sebepoškozováním, depresemi, úzkostnými stavy či poruchami příjmů potravy. Některé tyto případy navíc končí sebevraždou, která je u dětí a mladistvých ve věku 14–25 let druhou nejčastější příčinou úmrtí. Dětských psychiatrů je přitom velký nedostatek a dětská psychiatrie patří v Česku dlouhodobě mezi nejméně finančně podporované obory v medicíně.

Problematikou dětské psychiatrie se od roku 2018 aktivně zaobírá Nadační fond Kapka naděje. Ačkoliv zatím nedokáže změnit tento zásadní problém systémově, snaží se už čtvrtým rokem vylepšovat prostředí pro děti, které se na dětské psychiatrii léčí. V minulosti Kapka naděje například zrekonstruovala herny na všech odděleních dětské psychiatrie ve FN Motol a Thomayerově nemocnici. Poslední aktivitou nadačního fondu je aktuální říjnové předání zrekonstruované terapeutické zahrady dětem na Dětské psychiatrické klinice FN Motol.

„Dlouholeté podpory a přízně Nadačního fondu Kapka naděje si velmi vážíme. Víme, že příjemné prostředí je obzvláště pro děti s psychiatrickou diagnózou, které jsou zde hospitalizovány v řádu týdnů a někdy i měsíců, velmi důležité,“ říká JUDr. Ing. Miloslav Ludvík, MBA, ředitel Fakultní nemocnice v Motole.

„Zdravá duše dětí je investicí do naší budoucnosti. Jsem proto moc ráda, že jsme měli možnost rekonstrukci zahrady zorganizovat a podpořit tak odkaz zakladatele Dětské psychiatrické kliniky v Motole, profesora MUDr. Jana Fischera,“ uvedla k předání zakladatelka a prezidentka Nadačního fondu Kapka naděje Vendula Pizingerová.

Původní zahrada kliniky vznikla podle návrhu ateliéru akademického sochaře Kurta Gebauera na UMPRUM. Pro potřeby současné dětské psychiatrie byla již po letech provozu zcela nevyhovující. V léčbě psychicky nemocných dětí má přitom terapeutický potenciál zahrady velmi důležitou roli. Využívá se pro individuální i skupinové terapie, děti na ní mohou trávit volný čas sportováním, odpočinkem, setkávají se zde s rodiči a dalšími návštěvami. 

Samotná myšlenka rekonstrukce vznikla v roce 2021 a obratem se kompletně připravil její plán. V projektu byl kladen důraz hlavně na bezpečnost, terapeutické a sportovní využití, ale také na udržitelnost. Ve spolupráci s klinikou se do návrhu zapojili i dětští pacienti. Prostřednictvím obrázků sdělily vedení Kapky naděje, co by podle nich na zahradě nemělo chybět, a ta je v mnohém vyslyšela.

 „Spolupráce Kapky naděje s naší klinikou nás velice těší. Jsme rádi, že se podpora zaměřila na dětskou psychiatrickou péči, která se dlouhodobě potýká se závažnými problémy jako je nedostatek dětských psychiatrů a nedostatečná lůžková i ambulantní kapacita. Investice do dětské psychiatrie je povzbuzením i pro mladé lékaře vstupující do oboru dětské a dorostové psychiatrie, že se na potřeby zlepšení péče nerezignovalo,“ říká prof. MUDr. Michal Hrdlička, CSc., přednosta Dětské psychiatrické kliniky. 

„Kompletní rekonstrukce zahrady nám umožnila využít celý prostor ke sportovním i rekreačním aktivitám, o které děti často kvůli pobytu v nemocnici přicházejí. Naši pacienti, rodiče i personál si chválí nové sportoviště, venkovní stoly na ping-pong, zastřešený altán, ale i místa umožňující posezení a relaxaci v soukromí,“ doplňuje primářka kliniky doc. MUDr. Iva Dudová, Ph.D.

Financování projektu zajistil z velké části generální partner Kapky naděje, společnost Shell Czech Republic a.s., která přispěla částkou 5 325 852 Kč. Zbylé finanční prostředky byly vybrány ve veřejné sbírce, a to v celkové výši 740 539 Kč. Díky investici prošla zahrada Dětské psychiatrické kliniky 2. LF UK a FN Motol kompletní rekonstrukcí, jež zahrnovala terénní úpravy, vystavění nového víceúčelového sportovního hřiště, instalaci vodních prvků nebo stolního tenisu a šachového stolku. Nově se vybudoval velký altán pro skupinové terapie a menší altánky pro setkávání ve skupinkách nebo s rodinami.

„Jsme rádi, že jsme se mohli na realizaci projektu nové terapeutické zahrady podílet částkou přesahující 5 miliónů korun a přispět tak k její celkové revitalizaci. Partnerství s Nadačním fondem Kapka naděje, trvajícího už od roku 2004, si ve společnosti Shell velmi vážíme a vždy nás těší vidět, jak naše finanční podpora pomáhá těm, kteří ji potřebují. My v Shell aktivně pracujeme na tom, abychom měli připravena řešení pro lepší budoucnost. A právě budoucnost nás všech závisí na mladé generaci. Z tohoto důvodu vnímáme jako nesmírně důležité věnovat pozornost tomu, aby dnešní děti, které se potýkají s problémy, měly správné podmínky pro svůj zdravý vývoj,“ komentuje projekt Daniel Vagaský, předseda představenstva společnosti Shell Czech Republic a.s.    

Realizaci rekonstrukce provedla firma ADRON s.r.o. Slavnostní předání uvedla akrobatická skupina LOSERS CIRQUE COMPANY a projekt podpořila řada dalších partnerů jako Botanicus spol. s r.o. a značky Maybelline a Essie, které poskytly dárky dětem. Do projektu se dále zapojily také Crème de la Crème, Marmelády s příběhem, Café Alegre, Kytky od Pepy nebo Balondekor Production s.r.o.

Nadační fond Kapka naděje 

Nadační fond Kapka naděje vznikl v roce 2000 z iniciativy zakladatelky fondu Venduly Pizingerové po osobní zkušenosti s onemocněním její dcery. Dnes už více než 22 let pomáhá rodinám a jejich dětem se závažnými onemocněními. Protože každá pomoc na lékařských pracovištích, která se často potýkají s nedostatečným zázemím a vybavením, významně ovlivní kvalitu léčby, zvyšuje tak Kapka naděje šanci na záchranu dětského života. Oblasti dětské psychiatrie se nadační fond věnuje třetím rokem a do podpory Dětské psychiatrické kliniky FN Motol a Oddělení dětské psychiatrie ve Fakultní Thomayerově nemocnici již investoval více jak 8 500 000 Kč.