Na základě rozhodnutí věřitelského výboru bude nadále insolvenční správkyně jednat o kupní smlouvě na prodej úvěrového portfolia Sberbank CZ exkluzivně s Českou spořitelnou

Praha Včera 13. října 2022 na základě rozhodnutí věřitelského výboru oznámila insolvenční správkyně České spořitelně jako zájemci o koupi úvěrového portfolia Sberbank CZ, že s ní bude exkluzivně jednat o uzavření kupní smlouvy. 

Toto rozhodnutí bylo učiněno na základě nabídky České spořitelny, která za úvěrové portfolio nabídla kupní cenu, která by společně s dostupnou hotovostí a předpokládaným výtěžkem ze zpeněžení ostatních aktiv Sberbank CZ měla dostačovat k 100% uspokojení věřitelů v první skupině, 100% uspokojení věřitelů v druhé skupině a s velkou pravděpodobností k více než 90% uspokojení věřitelů ve třetí skupině (tj. krajů, měst, obcí a velkých společností).

Již po pouhém měsíci od zahájení výběrového řízení tak máme k dispozici velice dobrou nabídku. Tohoto výsledku bylo dosaženo především díky rychlému výběrovému řízení, odpovědnému a profesionálnímu přístupu ze strany České spořitelny a v neposlední řadě také díky volbě a podpoře řádného věřitelského výboru na schůzi věřitelů, která se konala 6. 10. 2022, což do prodejního procesu vneslo vyšší míru jistoty.

Zároveň je však zcela zásadní uvést, že prodej může být úspěšně dokončen pouze za předpokladu, že přestane napadání proběhlé schůze věřitelů a nedojde k rozporování samotného procesu prodeje. Jedině tehdy lze očekávat úspěšné vypořádání prodeje v první polovině roku 2023 a výplatu věřitelů v druhé polovině roku 2023.

Insolvenční správkyně nevidí jediný důvod, proč by někteří věřitelé měli dále brojit proti proběhlé schůzi věřitelů či rychlému prodeji, když nabídnutá kupní cena vede k uvedenému vysokému uspokojení všech věřitelů. Námitky některých věřitelů, že dojde k prodeji za nízkou kupní cenu, se dnes ukázaly jako zcela neopodstatněné. Z těchto důvodů insolvenční správkyně pevně věří, že každý věřitel vezme výše uvedené v potaz a bude postupovat racionálně, aby mohli všichni věřitelé své peníze dostat co nejdříve.

Očekáváme, že další informace týkající se průběhu prodejního procesu budou zveřejněny do 21. října 2022.

Jiřina Lužová

Insolvenční správce

Sberbank CZ, a.s. v likvidaci