Ataccama oznamuje významnou aktualizaci platformy pro správu firemních dat. Přináší vylepšený datový katalog i nový analytický modul

Ataccama ONE verze 14 je jednotná platforma pro master data management a analytiku s vylepšenou self-service funkcionalitou

Boston, Praha 25. října 2022 – Česko-kanadská společnost Ataccama ze svého Data People Summitu v Bostonu oznámila novou významnou aktualizaci své platformy Ataccama ONE pro správu firemních dat. V ní propojuje svět Data Catalog, Data Governance, Data Quality a Data Observability v jediném kompletním řešení. S verzí 14 představuje i nové funkce, které posilují její strategii poskytování komplexní správy dat a umožňují demokratizaci dat pro podniky po celém světě.

S novou verzí přinášíme svým zákazníkům ještě větší všestrannost naší platformy. Aktualizace nabízí uživatelům zjednodušený přístup k podnikovým datovým zdrojům a navíc možnost lépe spolupracovat na úkolech správy dat. Zkoumat data, vytvářet vlastní vizualizace a metriky a každodenně data využívat bez námahy a produktivněji. Všímáme si totiž rostoucí shody na světovém trhu v názoru, že moderní programy správy dat stále více vyžadují spojení funkcí správy dat, kterou jednoúčelové nástroje nejsou schopny splnit,“ řekl Martin Záhumenský, šéf slovenské pobočky a CPTO Ataccama. 

Jádrem nové verze je modernizovaný datový katalog Ataccama ONE, nyní rozšířený o větší možnosti spolupráce, compliance a aktivace dat, společně s modulem Data Observability vytvořeným pro podnikové použití. Ataccama se tak stala prvním dodavatelem v této oblasti, který poskytuje end-to-end kvalitu dat a pozorovatelnost dat s nativním zpracováním na platformě Snowflake.

Kooperativní platforma pro aktivaci dat

Verze V14 je vyvrcholením více než dvanáctiměsíčního vývoje. Vylepšený datový katalog nabízí nové funkce pro spolupráci v rámci celého podniku, sdílení aktiv, správu, dodržování předpisů a aktivaci dat při zachování špičkových automatizovaných funkcí pro klasifikaci dat a správu kvality dat, kterými je Ataccama známá.

Mezi další funkce nové verze V14 patří: 

  • Funkce pro spolupráci: Zahrnuje konfigurovatelné obchodní pracovní postupy, komentáře, úkoly a týmovou schránku.
  • Přepracovaný model oprávnění: Podporuje modely Curated i Federated Data Governance a nyní lépe podporuje decentralizované přístupy, jako je například Data Mesh.
  • Katalog reportů: Umožňuje podnikům vytvořit jediné místo pro indexaci a dokumentaci zpráv z různých zdrojů. Funkce nyní podporuje Data Stories společnosti Ataccama; podpora Power BI, Tableau a dalších nástrojů přijde později v roce 2023.
  • Vizuální průzkumník dat (Visual Data Explorer): Nová funkce, která uživatelům umožňuje rychle a bez námahy zkoumat data a tvořit datové vizualizace a vlastní metriky přímo v katalogu dat.
  • Poskytování a export dat: Umožňuje uživatelům exportovat a synchronizovat datová aktiva z katalogu do externích databází.
  • ONE Data: Nový modul, který uživatelům umožňuje spolupracovat a vytvářet spravované datové sady a referenční data přímo z katalogu, s integrovanou validací a správou.

Prvenství v oboru

Nejnovější modul Data Observability vychází z rozsáhlých zkušeností v oblasti kvality dat a špičkových možností automatizace zjišťování dat. Umožňuje vlastníkům systémů, datovým inženýrům a správcům dat sledovat celé datové systémy s minimální konfigurací a funkcemi pro správu kvality dat založenými na umělé inteligenci a metadatech. Poskytuje tak přehled o stavu datových systémů a upozorňuje uživatele na problémy s kvalitou dat, anomálie, změny schémat nebo neobvyklé změny v objemech dat. Uživatelé mohou problémy prozkoumat a opravit dříve, než se dostanou dále v datovém kanále. Modul je k dispozici jako součást platformy Ataccama ONE a jako samostatné řešení SaaS dostupné na adrese portal.ataccama.com. Uživatelé se nyní mohou zaregistrovat k bezplatnému vyzkoušení.

Verze 14 však přináší na trh i první podnikové řešení Data Quality and Observability navržené tak, aby využívalo pracovní zátěž SaaSové technologie Snowflake prostřednictvím knihovny Snowpark. Ataccama využívá Snowpark k nativnímu provádění úloh profilování dat, kontrol kvality dat a pozorovatelnosti dat, což přináší významné výkonnostní výhody a eliminuje potřebu přesouvat data mimo prostředí Snowflake. Vylepšená platforma obsahuje také ONE Portal, novou cloudovou bránu pro uživatele Ataccama, která poskytuje plně samoobslužný přístup k jejich produktům.

„Rok 2022 byl pro společnost Ataccama rokem významného růstu. Zaznamenali jsme výrazný nárůst klientské základny a zdvojnásobili jsme velikost svého vývojového týmu, abychom mohli pokračovat v inovacích a investicích do naší jednotné platformy pro správu dat s přidanou hodnotou,“ řekl Michal Klaus, CEO Ataccamy. „Tento skok vpřed byl podpořen rostoucí globální poptávkou po pokročilé správě dat a také naší nedávnou investicí růstového kapitálu od společnosti Bain Capital Tech Opportunities. Především však k tomuto rozmachu přispěli zákazníci společnosti Ataccama, kteří jsou spolutvůrci naší platformy a klíčem k našemu úspěchu.“

Více o společnosti Ataccama

Ataccama je česko-kanadská softwarová společnost, která vyvíjí světově úspěšnou platformu Ataccama ONE pro pokročilou správu a řízení podnikových dat. Toto řešení se umístilo v elitním žebříčku Gartner Magic Quadrant jako lídr v oblasti data quality solutions. Obsahuje veškeré nástroje pro automatizované řízení kvality dat, jejich katalogizování, propojování, integrování a následný reporting, to vše založené na celé řadě nejmodernějších technologií včetně umělé inteligence. Demokratizace přístupu k datům, zejména těm velkým, otevírá firmám od střední až po enterprise úroveň jednoduchou cestu k vytvoření Data Quality Fabric, tedy centrálního místa pro efektivní práci s daty s přidanou hodnotou v podobě řízení kvality dat. Ataccama má pobočky v 10 zemích světa, přičemž české vývojové centrum je největší, hlavní centrála je v kanadském Torontu. Mezi její klienty patří například T-Mobile, Avast, Raiffeisenbank a Heineken. V červnu 2022 získala Ataccama v investičním kole series-A od globálního fondu Bain Capital Tech Opportunities přibližně 3,6 miliardy korun (150 milionů dolarů) za minoritní podíl. Finance využije k dosažení globální expanze, rozvoji datové platformy a také náboru české a slovenské vývojářské špičky.