Studio 27 – zaostřeno na duši: Je potřeba podpořit roli peerů, kteří díky vlastní zkušenosti pomáhají dalším lidem s duševním onemocněním. Kampaň #PEERpomaha tomu má pomoci

1. listopadu 2022, Praha – Podle dostupných dat duševním onemocněním v České republice trpí každý pátý jedinec, téměř 83 % z nich není léčeno. To uvádí analýza dat populační studie Národního ústavu duševního zdraví. Z tohoto důvodu Členové spolku Studio 27 – zaostřeno na duši, z.s., spouští kampaň #PEERpomaha.. PEER je člověk s vlastní zkušeností s duševním onemocněním a pomáhá ostatním sdílením, rozhovory a podporou, která je založena na rovnocenném vztahu. V současné době je v České republice vyškoleno téměř 170 peerů.

Podle odborníků stále dochází k tomu, že mnoho lidí trpících duševním onemocněním o svém problému nemluví a neřeší ho, protože se za něj stydí. Ke stigmatizaci přispívá i skutečnost, že hledisko lidí s duševním onemocněním v odborných diskusích chybí. Peerský princip se snaží o emancipaci odborníků a rozšíření expertního pohledu založeného na vzdělání o rovinu zkušenosti a osobního příběhu. 

„Cílem kampaně #PEERpomaha a obecně práce Studia 27 je destigmatizovat duševní onemocnění, protože je součástí naší společnosti a my bychom se za něj neměli stydět. Našimi aktivitami, jako je pořádání debat, natáčení rozhovorů i podpora jednotlivců, se snažíme téma ve společnosti otevřít. I o tom je celá kampaň #PEERpomaha, jejíž prezentaci na citylightech ve stanicích metra dnešním dnem spouštíme,“ říká manažer projektu Břetislav Košťál.

V současné chvíli v České republice působí zhruba 170 peerů, tedy lidí, kteří ve většině případech sami mají zkušenost s duševním onemocněním a rozhodli se své příběhy sdílet a pomáhat tak i ostatním. „Lidé s duševním onemocněním se často potřebují stát znovu hrdiny vlastních příběhů. Někdy se po přidělení psychiatrické diagnózy totiž cítí spíš jako oběti. A právě peeři jim k tomuto obratu mohou ukázat cestu, doplňuje Břetislav Košťál.

„Mé problémy začaly v 17 letech masivním sebepoškozováním, anorexií a cítila jsem k sobě ohromnou sebenenávist. Tělo, které jsem měla, jsem vnímala odděleně od sebe. Chtěla jsem umřít, protože ta psychická bolest byla nesnesitelná,“ popisuje peerka Petra a zároveň dodává: „Hrozně mě baví to, že můžu to těžké v životě, co se mi stalo, přeměňovat na něco, co má hodnotu. Co pomáhá a může být pro druhé povzbuzením a hlavně nadějí!“

Kampaň #PEERpomaha zachycuje v rámci klíčového vizuálu 6 příběhů peerů a upozorňuje na to, že duševní chorobou může trpět každý. Tyto vizuály bude možné vidět na citylightech ve veřejném prostoru. Díky QR kódům si pak lidé budou moci vyhledat jejich příběhy na webu studio27.cz. Multimediální kampaň přináší také sadu natočených video rozhovorů a besed, které rozvíjejí danou problematiku a prezentují příběhy peerů. Celou kampaň provází sdělení: „Nejsem nepopsaný list, jsem PEER.“

***

Studio 27 – zaostřeno na duši je skupina kreativních lidí s vlastní zkušeností s duševním onemocněním (především ze schizofrenního okruhu). Pořádají a natáčí besedy se zajímavými lidmi nejen na téma duševního zdraví. Hotová videa jsou ke shlédnout na youtube kanále www.youtube.com/studio27zaostrenonadusi. V současné chvíli spouští kampaň #PEERpomaha. Více na www.studio27.cz

Celý dvouletý projekt Studio 27 představuje pacientské hnutí peerů je financován z fondů EHP 2014-2021, programu Zdraví. Tento program se zaměřuje na posílení role pacientů a podporu budování kapacit pacientských organizací s cílem posílit jejich roli jako rovnocenných partnerů ve zdravotnictví.

***

Appendix

Peer Michal

„Léta v roli principála mě formovala mnohdy jinak, než si lidé představují. Zažil jsem obrovské nadšení ze společné tvorby a vystupování. Největší vystřízlivění z prvotního nadšení však mělo teprve přijít, když si někteří členové našeho divadla sáhli na život.“

Celý příběh: https://www.studio27.cz/PEERpomaha/m/

Peer Tomáš 

“V novostavbě na kraji městě jsem se zbláznil ze své samoty. Dokud jsem žil ve společnosti přátel, neškodila mi ani mnohem horší prostředí. Sklepní byt, kam nedosáhlo slunce. Nyní mám přátele většinou mezi peery a těchto vztahů si velmi cením.”

Celý příběh: https://www.studio27.cz/PEERpomaha/t/

Peerka Jana 

„Nikdy mi nikdo neublížil, vyrůstala jsem v dobrém prostředí. Přesto se u mě během dospívání rozvinuly vážné duševní potíže, kterým jsem nebyla schopna porozumět, a které mě málem připravily o život.“

Celý příběh: https://www.studio27.cz/PEERpomaha/j/

Peerka Katka

„Když jsem se podívala na mou dceru Klaudii, cítila jsem jen „strach a stres“, necítila jsem radost a ani žádné city a hrozně jsem si to vyčítala a ubíjelo mě to čím dál tím víc. Brala jsem to jako šestinedělí, na psychiatrickou pomoc jsem v žádném případě nepomyslela, protože já to přeci dám vůlí a žádné léky nepotřebuju.“

Celý příběh: https://www.studio27.cz/PEERpomaha/k/

Peerka Romana

“Když mi bylo 20 let, tak mě otec zkopal do kuličky jenom za to, že jsem měla propadlou občanku. A řekla jsem si: „Dost!“

Celý příběh: https://www.studio27.cz/PEERpomaha/r/

Peerka Petra

„Postupně jsem si díky terapii začala uvědomovat, že pokud já nebudu chtít a nezačnu hlavně dělat konkrétní kroky, pokud zůstanu v pozici pacienta a bezmocného jedince, tak se nic nezmění a nikdo a nic mi nepomůže. Velmi intenzivní terapie a podpora 24/7 v komunitě mi dala šanci na nový život.“Celý příběh: https://www.studio27.cz/PEERpomaha/p/