Právě probíhající

New Retail Summit SK 2022

Bratislava

OBCHOD BLIŽŠIE K L’UĎOM Vrcholové stretnutie všetkých, ktorí na Slovensku vytvárajú nový retail.