ACREA CR představuje IBM SPSS Modeler 17

Data mining je proces nalézání skrytých vzorů v datech pomocí analytických metod. Popisné statistiky, predikční modely, analýza textu, geoprostorová analýza, analýza entit, řízení rozhodování a optimalizace jsou využity k identifikaci těchto vzorů a k nasazení predikčních modelů do praxe. Lidé a systémy tyto vzory v datech, a z nich vycházející modely, využívají k nalezení znalostí, které jim umožní dělat správná rozhodnutí ve správný čas. Nová verze softwaru IBM SPSS Modeler 17 přináší řadu novinek. (TZ) Continue reading „ACREA CR představuje IBM SPSS Modeler 17“

ACREA CR představuje novou verzi IBM SPSS Statistics

Analýza dat je nástrojem k dosažení cílů organizací a plní čím dál tím důležitější úlohu v rozhodování. Pro zpřístupnění i těch nejpokročilejších metod širokému okruhu analytiků a obchodních uživatelů, pokračuje software IBM SPSS Statistics s vývojem produktu IBM SPSS Statistics Base a dalších specializovaných modulů. ACREA CR, společnost poskytující kompletní řešení v oblasti analýzy a zpracování dat, nyní představuje novinky ve verzi 23 analytického softwaru IBM SPSS Statistics. (TZ) Continue reading „ACREA CR představuje novou verzi IBM SPSS Statistics“

ACREA CR spouští již po dvacáté sedmé semestrální kurzy statistické analýzy

Zpracování dat umožňuje rychle a konkrétně popsat aktuální stav, sledovat vývoj, odhadovat trendy. K správnému rozhodování potřebujete správné informace. Jak zacházet s daty, aby výsledná informace přinesla přidanou hodnotu? Statistická analýza přináší metody, které usnadní a zefektivní zpracování dat a vyhodnocování informací v nich obsažených napříč firmou. Právě touto problematikou se zabývá doc. RNDr. Jan Řehák, který své mnohaleté zkušenosti předává prostřednictvím semestrálního kurzu Statistická analýza dat v praxi – od pojmů k interpretaci výsledků, které Centrum výuky ACREA zařadilo do svého programu již po dvacáté sedmé. (TZ) Continue reading „ACREA CR spouští již po dvacáté sedmé semestrální kurzy statistické analýzy“

Nová vedoucí Centra výuky ACREA

Novou vedoucí Centra výuky ACREA se stala Bc. Kateřina Magrlová, která do ACREA CR nastoupila v srpnu. Do společnosti přichází po více než desetiletém působení v rámci vzdělávací skupiny EDUA Group, kde zastávala řadu pozic spojených s organizací vzdělávacích akcí a evropskými projekty. Mezi její úkoly v novém působišti bude patřit další rozvoj Centra výuky, zejména rozšíření nabídky vzdělávacích aktivit v oblasti statistické analýzy dat, prediktivní analytiky a kurzů v oblasti business intelligence a reportování.