Aquasoft uveřejnil pomocnou knihovnu pro připojení k ISZR

Softwarová firma Aquasoft pomáhá vývojářům pracujícím na napojení agendových informačních systémů na Informační systém základních registrů (ISZR) uveřejněním bezplatné pomocné knihovny pro připojení k ISZR pomocí webových služeb včetně zdrojových kódů. (TZ)
Continue reading „Aquasoft uveřejnil pomocnou knihovnu pro připojení k ISZR“

Informační systém ZEUS – přehled o vzdělávání zdravotních pracovníků

Poprvé má Česká republika možnost čerpat finance z EU do vzdělávání v oblasti zdravotnictví prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (LLZ). V rámci Operačního programu LZZ vznikly 2 projekty – „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí lékařů, zubních lékařů, farmaceutů se zaměřením na profesní medicínské vzdělávání a vzdělávání v manažerských dovednostech“ a „Prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí nelékařských zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků ve zdravotnictví se zaměřením na odborně profesní vzdělávání a na vzdělávání v manažerských dovednostech“. Průběh projektu a finanční čerpání je striktně řízeno pravidly Operačního programu LZZ, proto musel být vyvinut specifický informační systém, který byl pojmenován ZEUS. ZEUS zajišťuje kompletní evidenční a administrativní podporu obou vzdělávacích projektů. Součástí systému je i funkcionalita e-learningu, která umožňuje realizovat elektronická školení, včetně případných závěrečných testů. Pro Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), hlavního organizátora obou projektů, systém na míru vyvinula společnost Aquasoft. (TZ)

Continue reading „Informační systém ZEUS – přehled o vzdělávání zdravotních pracovníků“

Modernizace datového skladu – kvalitnější podklady pro rozhodování o ochraně rostlin

Firma Aquasoft, přední domácí dodavatel rozsáhlých softwarových aplikací na míru, zmodernizovala datový sklad a jeho BI nadstavbu ve Státní rostlinolékařské správě. Nově vzniklé reporty mohou pomoci např. při analýze rizikovosti a při analýze prováděných kontrol v oblasti šíření rostlinných nákaz a škodlivých organismů.  (TZ)

Continue reading „Modernizace datového skladu – kvalitnější podklady pro rozhodování o ochraně rostlin“