Krajský úřad Středočeského kraje je novým signatářem Evropské Charty diverzity!

Praha, 1. 12. 2021 – Byznys pro společnost, národní koordinátor Evropské Charty diverzity v České republice, s radostí oznamuje přistoupení Krajského úřadu Středočeského kraje k Evropské Chartě diverzity. Krajský úřad Středočeského kraje připojil svůj podpis na slavnostním ceremoniálu 1. 12. 2021 a stal se tak významným signatářem Charty diverzity mezi institucemi z řad veřejné správy. Je to pozitivní signál i pro další organizace z této oblasti. Krajský úřad se tak zařazuje mezi více než 100 odpovědných mezinárodních i domácích zaměstnavatelů, kteří se již veřejně přihlásili k principům a závazkům Charty diverzity. 

Continue reading „Krajský úřad Středočeského kraje je novým signatářem Evropské Charty diverzity!“

Výzvy českého trhu práce – flexibilita a mobilita práce

Praha, 28. listopadu 2018 – Fungoval by dánský model flexibilního pracovního trhu Flexicurity v českých podmínkách? Proč stojí za to se jím inspirovat? Co by se muselo v českém prostředí změnit? Jak se dá budovat úspěšná a udržitelná spolupráce státu, zaměstnavatelů a odborových organizací? Na tyto otázky hledali odpovědi zástupci zaměstnavatelů, sociálního dialogu, veřejných a soukromých odborných institucí na konferenci „Skandinávská inspirace II. – Flexibilita a mobilita práce, zkušenosti zaměstnavatelů v ČR“.

Continue reading „Výzvy českého trhu práce – flexibilita a mobilita práce“

Matky při návratu do práce čelí předsudkům a nedostatečné flexibilitě práce

Rodiče jako nevyužitý ekonomický potenciál pro zaměstnavatele bylo hlavní téma konference „Charta diverzity: matky a otcové vítáni“, kterou 9. března uspořádala aliance Byznys pro společnost, národní koordinátor evropské Charty diverzity. Z výzkumu, který Byznys pro společnost pro tuto příležitost realizoval mezi 499 matkami, plyne, že osm z deseti matek malých dětí považuje za hlavní překážku svého návratu po mateřské či rodičovské dovolené do zaměstnání nemožnost využít flexibilní formy práce (např. zkrácený úvazek nebo flexibilní pracovní dobu). Každá druhá matka označuje za překážku návratu také nedostupnost služeb v poskytování předškolní péče o děti. A co je možná ještě závažnější – rodiče (matky i otcové) se často setkávají s předsudky ohledně skloubení rodičovství a profesního života.

Continue reading „Matky při návratu do práce čelí předsudkům a nedostatečné flexibilitě práce“