Penetrační testy SÚRAO provede Corpus Solutions

Hlavním úkolem Správy úložišť radioaktivních odpadů je zajišťovat bezpečné nakládání s radioaktivními odpady. Jednou z jejich priorit je bezpečnost a ochrana životního prostředí před vlivy radioaktivních odpadů. Pro prověření bezpečnosti aplikace SÚRAO a aplikační infrastruktury provozované na jedné IP adrese dostupné z prostředí internetu si vybrali specialistu na penetrační testy společnost Corpus Solutions. Continue reading „Penetrační testy SÚRAO provede Corpus Solutions“

Cyber Security Explorer (CSx), nový produkt společnosti Corpus Solutions, postoupil do finále soutěže IT produkt 2017.

Cyber Security Explorer (CSx) slouží pro efektivní vizualizaci síťových zařízení a jejich vztahů. Vizualizace komunikačních či hierarchických vazeb pomáhá při efektivním rozhodování v procesech kybernetické bezpečnosti (forenzní analýza, šetření incidentů, orientace v chráněném prostředí). Orientace a přehled nad síťovými zařízeními a jejich vazbami v čase poskytuje nezbytné informace pro zrychlení identifikace nežádoucích bezpečnostních událostí a servisních zásahů v infrastruktuře. (TZ) Continue reading „Cyber Security Explorer (CSx), nový produkt společnosti Corpus Solutions, postoupil do finále soutěže IT produkt 2017.“

Corpus Solutions získal ocenění od Trend Micro pro distributora roku 2017

Společnost Corpus Solutions získala od společnosti Trend Micro ocenění Gold Partner distributor roku 2017. Corpus Solutions disponuje potřebnými specializacemi a předpoklady, které jsou potřebné ke kvalifikovanému prodeji, instalaci a podpoře řešení Trend Micro v té nejvyšší kvalitě. Corpus Solutions je jediný Gold Partner v České republice.

https://www.corpus.cz/novinky/cs-gold-partner.html

Etičtí hackeři Corpus Solutions prověří bezpečnost Orange Slovensko

Společnost Corpus Solutions klade veliký důraz na profesionalitu svých expertů a svým zákazníkům nabízí služby nejvyššího standardu. Orange Slovensko, největší telekomunikační operátor na Slovensku, si vybral Corpus Solutions jako dodavatele pro provedení penetračních testů a rozvíjí spolupráci na dalších projektech informační bezpečnosti. (TZ) Continue reading „Etičtí hackeři Corpus Solutions prověří bezpečnost Orange Slovensko“

Corpus Solutions vyvinul vlastní vizualizační platformu

Společnost Corpus Solutions je ve svých projektech často konfrontována s problematikou zpracování velkého množství dat, ve kterých se musí rychle a efektivně zorientovat. Dostupné nástroje jsou často těžkopádné, nepřehledné a někdy až zmatené. Proto se Corpus Solutions rozhodl vydat vlastní cestou a vyvinul Cyber Security Explorer (CSx), který bezezbytku zohledňuje požadavky bezpečnostních expertů. (TZ) Continue reading „Corpus Solutions vyvinul vlastní vizualizační platformu“

Corpus Solutions připravil portál pro kybernetickou soutěž

28. listopadu začala středoškolská kybernetická soutěž. Kybernetická soutěž je soutěží středoškoláků ve znalostech a dovednostech v oblasti kybernetické bezpečnosti a informačních a komunikačních systémů. Cílem soutěže je zvýšit povědomí mladé generace o hrozbách a rizicích moderního elektronického světa a motivovat mladé lidi, aby se oblasti kybernetické bezpečnosti věnovali ve svém dalším studiu a profesním životě. (TZ) Continue reading „Corpus Solutions připravil portál pro kybernetickou soutěž“

Zabezpečení ropovodu IKL společnosti MERO ČR zajišťuje Corpus Solutions

MERO ČR, a. s. je společnost, která vlastní a provozuje českou část ropovodu Družba a ropovodu IKL. Společnost je výhradním přepravcem ropy do České republiky a nejvýznamnější společností zajišťující skladování nouzových strategických zásob ropy. MERO ČR si zvolilo pro zabezpečení ropovodu IKL řešení společnosti Corpus Solutions a.s.. Pro MERO ČR zajistil Corpus Solutions realizaci projektu zahrnující dodávku a implementaci nových firewallů. Implementace řešení probíhala nejen v ČR ale i v sousedním Německu. Nové firewally zajišťují ochranu řídící části systému SCADA. (TZ) Continue reading „Zabezpečení ropovodu IKL společnosti MERO ČR zajišťuje Corpus Solutions“

Komerční banka využívá při budování SOC zkušenosti Corpus Solutions

Corpus Solutions jako provozovatel jednoho z významných Security Operations Centra v České republice má bohaté zkušenosti se zaváděním principů a provozováním služby SOC. Komerční banka si vybrala společnost Corpus Solutions, aby ji pomohla s vybudováním vlastního Security Operations Centra v prostředí banky. Služba SOC je kontinuální služba zaměřená na bezpečnostní monitoring síťové infrastruktury a bezpečnostních prvků zákazníka, shromažďování zachycených událostí, detekci a vizualizaci podezřelých aktivit, analýzu incidentů a návrh protiopatření v nepřetržitém provozu. (TZ) Continue reading „Komerční banka využívá při budování SOC zkušenosti Corpus Solutions“

Corpus Solutions je partnerem středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti

Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA a její partneři pořádají ve školním roce 2016 / 2017 první českou celorepublikovou soutěž v kybernetické bezpečnosti pro studenty středních škol. Soutěže se mohou zúčastnit studenti od 15 do 19 let. Corpus Solutions, jako jeden z předních dodavatelů a poskytovatelů služeb pro kybernetickou bezpečnost, se stal partnerem soutěže. (TZ) Continue reading „Corpus Solutions je partnerem středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti“