Platební morálka Čechů rekordně rostla. Na konci roku ale může dojít k dramatickému propadu

Platební morálka Čechů s dluhy po splatnosti se rok od roku zlepšovala a loni se dostala na historické maximum. Počet lidí, kteří dodržovali dohodnutý splátkový kalendář, loni vzrostl na 47 %, což představuje 23% nárůst oproti předchozímu roku. Dlužníci ochotněji komunikovali a své dluhy řešili s inkasními agenturami relativně včas. Průměrná částka, kterou čeští dlužníci spláceli, dosahovala výše 2 508 Kč. Nejčastěji lidé dlužili za splátky úvěrů a krátkodobých půjček. Nejvíce disciplinovaní v dodržování splátek byli lidé v Praze (53 %), zdaleka nejméně pak v Libereckém kraji (36 %) a Pardubickém kraji (38 %). Vyplývá to z celoročních statistik mezinárodní inkasní agentury EOS KSI.

Continue reading „Platební morálka Čechů rekordně rostla. Na konci roku ale může dojít k dramatickému propadu“

Češi se svými údaji nejvíc věří bankám, sociálním sítím naopak nejméně

Důvěra veřejnosti v bezpečné nakládání s uživatelskými daty mezi firmami z různých oborů výrazně kolísá. Zatímco bankám internetoví uživatelé v Evropě poskytují data převážně s pocitem bezpečí, sociálním sítím se svými údaji příliš nevěří. Při nakládání s uživatelskými daty dosahuje důvěra v banky mezi Evropany 54 % a u Čechů dokonce 66 %. Banky jsou také jediné s nadpoloviční důvěrou mezi dotázanými. Sociálním sítím na chvostu žebříčku věří pouhých 14 % dotázaných v Evropě a 16 % v Česku. Přestože důvěra je problémem, sdílení je nutností. Alespoň si to myslí tři pětiny Čechů, podle nich by bez sdílení svých údajů nemohli využívat služby, které jednotlivé společnosti poskytují. Ukazuje to mezinárodní průzkum skupiny EOS, který se zabýval hodnotou dat z pohledu internetových uživatelů.

Continue reading „Češi se svými údaji nejvíc věří bankám, sociálním sítím naopak nejméně“

Češi si po koronakrizi jako první dopřejí odpíranou dovolenou

Pandemie koronaviru přinesla mnohým nejen finanční problémy, ale také příležitosti, jak ušetřit. Některé výdaje nebyly kvůli situaci uskutečnitelné. Češi i proto během pandemie nejčastěji (59 %) odkládali výdaje na dovolenou. Jakmile krize odezní, právě za dovolené se chystá utratit peníze jako první téměř polovina Čechů. Prostor pro úspory se projevil i ve splácení závazků. Češi větší potíže se splácením neuvádí, problémy mělo jen 15 % z nich a dvě pětiny ani nepředpokládají, že se v následujícím půl roce do finančních problémů dostanou. Vyplývá to z průzkumu skupiny EOS, který se zabýval vlivem koronavirové krize na finanční situaci obyvatel v Česku a ve vybraných evropských zemích.

Continue reading „Češi si po koronakrizi jako první dopřejí odpíranou dovolenou“

Poučeni z předchozí krize, čeští dlužníci přistupují ke svým závazkům zodpovědně

Čeští dlužníci se poučili z předchozí ekonomické krize a navzdory globální pandemii spláceli minulý rok své závazky po splatnosti nad očekávání zodpovědně. I když průměrně hrazená výše splátky meziročně klesla o necelých 200 Kč, platební morálka se v roce 2020 v porovnání s předchozími lety zlepšila. Počet nových dohod o splácení dluhu i míra dodržení těch stávajících oproti předchozím letům rostly, ukazují celoroční data inkasní agentury EOS KSI.

Continue reading „Poučeni z předchozí krize, čeští dlužníci přistupují ke svým závazkům zodpovědně“

Češi jsou ohledně svých dat největší tajnůstkáři v Evropě

Uživatelé internetu napříč Evropou si nejvíce chrání data o své finanční situaci, zároveň je v digitálním prostředí nejméně sdílí s dalšími stranami. Češi jsou, co se týče sdílení dat, dokonce nejvíce „tajnůstkářským“ národem v Evropě. Mezi data, která přesto sdílí ochotněji obchodům, službám a aplikacím, patří kontaktní údaje (44 %). Téměř dvě pětiny Čechů (39 %) poskytují třetím stranám své osobní informace. Třetí nejčastěji sdílenou položkou jsou data o nákupním chování a oblibě určitých výrobků či značek (37 %). Oproti jiným národům jsou však čeští spotřebitelé stále rezervovaní, ačkoliv se zneužitím dat nemají ve většině špatné zkušenosti. Ukazuje to mezinárodní průzkum EOS KSI, který se zabýval aktuální hodnotou dat internetových uživatelů. 

Continue reading „Češi jsou ohledně svých dat největší tajnůstkáři v Evropě“

První pololetí zatím nepřineslo zhoršení platební morálky dlužníků, výsledky jsou “zkreslené” vládními opatřeními

V prvním pololetí 2020 se překvapivě platební morálka zadlužených Čechů nezhoršila. Průměrná částka, kterou tuzemští dlužníci hradí z nesplacených pohledávek sice nepatrně klesla, činila 2600 Kč, zvýšil se ale počet nově vytvořených dohod o splácení dluhu (41 %) i míra jejich dodržování. Vyplývá to z půlročních statistik inkasní agentury EOS KSI. Podle odborníků má ale toto zlepšení dvě strany mince a je pouze dočasné. Reálný dopad koronavirové krize se na statistikách podepíše na konci roku.

Continue reading „První pololetí zatím nepřineslo zhoršení platební morálky dlužníků, výsledky jsou “zkreslené” vládními opatřeními“

Argument „COVID“ využilo 5 % dlužníků

Platební morálka u zadlužených Čechů se v uplynulých pěti letech pozvolna lepšila. Pozitivní trend narušila koronavirová krize, která přinesla zhoršení ekonomické situace domácností a s tím spojenou schopnost splácet závazky. 5 % dlužníků jako důvod nemožnosti hradit své dluhy uvedlo v březnu právě „COVID“. O 24 % klesla také míra dodržování splátkových kalendářů. Podle odborníků ze sektoru inkasa pohledávek se reálný dopad koronaviru projeví na trhu za půl roku.

Continue reading „Argument „COVID“ využilo 5 % dlužníků“