Nedostatečná podpora částečných úvazků a nízké sebevědomí mají vliv na zaměstnanost žen

Praha, 27. ledna 2022 – Nízké sebevědomí připravuje ženy o řadu pracovních příležitostí. Bojí se jít do rizika a mnohdy ani nezkouší získat zaměstnání, ve kterém splňují jen část inzerovaných požadavků. Aktuální nastavení trhu práce v České republice zároveň téměř nepodporuje zkrácené úvazky. V porovnání s ostatními státy EU se dokonce řadíme na sedmé nejhorší místo. Řešení, které by mohlo ženám usnadnit zapojení do pracovního procesu je zvýšení sebedůvěry, postupné odbourání překážek a schopnost překonat stereotyp, že musí mít práci ve svém původním oboru. Díky tomu by mohlo na trh práce přijít až 25 000 nových zaměstnankyň. 

Continue reading „Nedostatečná podpora částečných úvazků a nízké sebevědomí mají vliv na zaměstnanost žen“

Česko čeká příchod pracovní síly ze zemí jako Indie či Malajsie. Vstup zpomaluje legislativa

Praha, 23. listopadu 2021 – Podle předpokladu společnosti Flecto čeká Českou republiku významné navýšení počtu pracovníků z Asie. Během příštích pěti let jich přijme odhadem až 50 000. Jedná se o nevyhnutelný trend, který jen zpomalila epidemie koronaviru. Oficiálně je na tuzemském trhu práce více než 350 000 volných míst. Skutečné množství však může být až půl milionu. K vyřešení krize na trhu práce bude nutné změnit legislativu a celý trh zpružnit. Podle Unie zaměstnavatelských svazů (UZS) je nutné zvýšit flexibilitu v zaměstnávání. 

Continue reading „Česko čeká příchod pracovní síly ze zemí jako Indie či Malajsie. Vstup zpomaluje legislativa“

Nový český startup Flecto chce modernizovat trh práce díky flexibilnímu zaměstnávání

Praha, 4. říjen 2021 – Právě spuštěná digitální platforma společnosti Flecto představuje inovaci zaměstnávání. Umožňuje plánování práce přesně dle časových možností pracovníka. Stačí jen vybrat z nabízených směn a dostavit se do práce. Potvrdit účast mohou zájemci i pár hodin před jejím začátkem. Flecto má za cíl významně proměnit trh práce, a to pomocí dělení plných úvazků na dílčí směny. Do pracovního procesu plánují zakladatelky zapojit více než 2 miliony lidí, kteří nemohou pracovat na plné úvazky. A přinést tak řešení zaměstnavatelům postrádajícím nyní až 300 000 lidí do nekvalifikovaných pozic. 

Continue reading „Nový český startup Flecto chce modernizovat trh práce díky flexibilnímu zaměstnávání“