Automatické zapsání eNeschopenek do docházky je v aplikaci eIntranet.net samozřejmostí

Praha, 24. 2. 2020 – Několik stovek českých společností z různých odvětví již využívá webovou aplikaci eIntranet, která napomáhá efektivnímu a přehlednému provozu firem a usnadňuje mj. předávání informací nejen mezi zaměstnanci, ale v případě potřeby i mezi dalšími externími spolupracovníky.  Aplikace eIntranet má v současnosti již téměř 50 modulů usnadňujících rozličné firemní procesy, přičemž nejnovějším modulem aplikace je modul eNeschopenky.  

Continue reading „Automatické zapsání eNeschopenek do docházky je v aplikaci eIntranet.net samozřejmostí“