Jsem jiný, Jsem jiná – heslo sdružení ProCit, které prodává nejen trička. Koupit reklamní předmět znamená i pochopit problém

PRAHA, 9. prosince 2021 – Člověk s autismem není špatný, zlý ani agresivní – je jen jiný. Dlouhodobý cíl sdružení ProCit je udělat z hesla Jsem jiný samozřejmost. Slogan se objevuje i na tričkách, která si kupují i lidé bez poruchy autistického spektra (PAS). Vtipné i praktické předměty nabízí ProCit na svém e-shopu Občanské sdružení ProCit, z.s. | Facebook. Výtěžek jde na konto veřejné sbírky na podporu projektů sdružení.

Continue reading „Jsem jiný, Jsem jiná – heslo sdružení ProCit, které prodává nejen trička. Koupit reklamní předmět znamená i pochopit problém“

Deset let práce s dětmi s handicapem – kniha ProCit o autismu vypráví příběhy očima rodičů autistických dětí

PRAHA, 24. listopadu 2021 – Kniha ProCit o autismu vznikla na základě dlouholeté práce s rodinami vychovávajícími děti s poruchami autistického spektra (PAS) v rámci občanského sdružení Procit. Kniha vychází k desátému výročí založení sdružení. 

Continue reading „Deset let práce s dětmi s handicapem – kniha ProCit o autismu vypráví příběhy očima rodičů autistických dětí“