Výzkumníci z FAST založili první spin-off. Podle nich lze proti suchu a klimatickým změnám bojovat i pomocí vegetačních čistíren

Sucho. To je v současnosti jedno z nejskloňovanějších slov, nejen v České republice. K lepšímu nakládání s vodou v krajině mohou přispět i vegetační čistírny, jejichž návrhem se zabývá firma ConWe. Jedná se o první spin-off firmu, která vzešla z Fakulty stavební VUT. Kromě majitelů nemovitostí nabízí své služby především menším obcím, které mohou díky tomuto … Pokračování textu Výzkumníci z FAST založili první spin-off. Podle nich lze proti suchu a klimatickým změnám bojovat i pomocí vegetačních čistíren

Reklamy