Zaměstnanci Strojíren a staveb Třinec se vzdělávali formou AdviAcademy

Ostrava | 13. června 2019 - Společnost ITeuro se ve druhém čtvrtletí roku 2019 aktivně zapojila do dlouhodobého projektu zvyšování kvalifikace zaměstnanců svého významného zákazníka Strojírny a stavby Třinec. Pro firmu připravila odborná školení formou vzdělávací platformy AdviAcademy. Cílem projektu „STROJÍRNY A STAVBY TŘINEC – vzdělávání zaměstnanců“ (CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004924) je zvýšení odborné úrovně znalostí a dovedností zaměstnanců … Pokračování textu Zaměstnanci Strojíren a staveb Třinec se vzdělávali formou AdviAcademy