Za obsah periodického tisku odpovídá vydavatel, potvrdila AK TaylorWessing e|n|w|c advokáti na workshopu pro novináře

Mezinárodní advokátní kancelář TaylorWessing e|n|w|c advokáti připravila pro novináře workshop, jehož hlavním tématem byly právní aspekty práce novináře, zejména pak různá porušení zákona, jichž se novináři mohou dopustit. (TZ) Continue reading „Za obsah periodického tisku odpovídá vydavatel, potvrdila AK TaylorWessing e|n|w|c advokáti na workshopu pro novináře“

TaylorWessing e|n|w|c advokáti pořádá workshop na téma „právní aspekty práce žurnalisty“

Mezinárodní advokátní kancelář TaylorWessing e|n|w|c advokáti se rozhodla v rámci vzdělávacích aktivit uspořádat workshop pro novináře, na kterém představí vybrané právní aspekty související s výkonem jejich povolání. Cílem akce je informovat žurnalisty, na co by si měli při své práci dávat pozor, aby se nedostali do problémů se zákonem.  (TZ) Continue reading „TaylorWessing e|n|w|c advokáti pořádá workshop na téma „právní aspekty práce žurnalisty““

Literární soutěž o měsíční stáž v advokátní kanceláři prodloužena do 15. března!

Uzávěrka literární soutěže pro studenty práv o měsíční placenou stáž v advokátní kanceláři TaylorWessing e|n|w|c advokáti byla prodloužena do 15. března 2015. Neváhejte a pošlete nám krátkou právní esej na téma „Odpovědnost jednatele v teorii a v praxi v České republice“ a získejte v létě zkušenosti v jedné
z poboček kanceláře v Praze, Bratislavě, Varšavě či Budapešti. (TZ) Continue reading „Literární soutěž o měsíční stáž v advokátní kanceláři prodloužena do 15. března!“

Nová zpřísnění v oblasti zákona proti mzdovému a sociálnímu dumpingu v Rakousku

Již před otevřením rakouského pracovního trhu pro zaměstnance a poskytovatele služeb z nových členských zemí EU v roce 2011 byl společně se zákonem proti mzdovému a sociálnímu dumpingu schválen balíček opatření, který má chránit stanovenou úroveň mezd v Rakousku zákonem, případně kolektivní smlouvou, proti nabídce levných pracovních sil z nových členských zemí EU. Novela pracovního práva a práva sociálního zabezpečení z roku 2014, která nabyla účinnosti 1. ledna 2015, s sebou přináší další zpřísnění těchto pravidel. Dotčená ustanovení jsou významná zejména pro české podnikatele činné v Rakousku, neboť významně rozšiřují jejich povinnosti vůči rakouským úřadům při vysílání zaměstnanců do Rakouska. Odborníci z mezinárodní advokátní kanceláře TaylorWessing e|n|w|c advokáti níže uvádějí některé z nich. (TZ) Continue reading „Nová zpřísnění v oblasti zákona proti mzdovému a sociálnímu dumpingu v Rakousku“

Nový občanský zákoník posiluje práva poškozeného při újmě na zdraví, i to se dozvěděli studenti při přednášce právní kanceláře TaylorWessing e|n|w|c advokáti

Seznámení se změnami v oblastech rodinného, dědického či smluvního práva podle nového občanského zákoníku bylo stěžejním tématem setkání studentů z Gymnázia Na Pražačce a Mgr. Ivy Gráczové, advokátky z mezinárodní právní kanceláře TaylorWessing e|n|w|c advokáti. Studenti se na praktických příkladech seznámili s tím, jaké nejvýraznější změny se v nové úpravě objevují. Přednáška proběhla v rámci vzdělávacího projektu „Právní akademie: Občanské právo snadno a rychle“. (TZ) Continue reading „Nový občanský zákoník posiluje práva poškozeného při újmě na zdraví, i to se dozvěděli studenti při přednášce právní kanceláře TaylorWessing e|n|w|c advokáti“

V případě úpadku firmy zaměstnanci o výplatu nepřijdou, říkají odborníci z TaylorWessing e|n|w|c Advokáti

Situace, kdy firmy nejsou schopny plnit závazky a dostanou se do tzv. insolvence neboli úpadku, bohužel nejsou nijak výjimečné. Platební neschopnost takových společností vnímají mnohdy nejbolestněji ti, kdo pro ně pracují. Co může zaměstnanec v této nelehké situaci dělat a jaká vůbec jsou jeho práva a povinnosti v případě insolvence zaměstnavatele, vysvětlují odborníci z TaylorWessing e|n|w|c Advokáti. (TZ) Continue reading „V případě úpadku firmy zaměstnanci o výplatu nepřijdou, říkají odborníci z TaylorWessing e|n|w|c Advokáti“

Právní kancelář TaylorWessing e|n|w|c Advokáti zahajuje druhý ročník vzdělávání na středních školách

Advokátní kancelář TaylorWessing e|n|w|c Advokáti spouští již druhý ročník své právní akademie. V rámci projektu „Právní akademie: Občanské právo snadno a rychle“ nabízí vybraným gymnáziím a středním školám bezplatné přednášky pro jejich studenty. První z nich proběhne na začátku října v pražském Gymnáziu Nad Štolou. (TZ)

Continue reading „Právní kancelář TaylorWessing e|n|w|c Advokáti zahajuje druhý ročník vzdělávání na středních školách“

TaylorWessing e|n|w|c Advokáti podporují soutěž startupových projektů Startup Rally 2014

Mezinárodní advokátní kancelář TaylorWessing e|n|w|c Advokáti se stala zlatým partnerem soutěže startupových projektů Startup Rally, která probíhá v devíti vybraných evropských městech včetně Prahy od 10. do 29. září 2014. Advokáti z TaylorWessing budou mj. v rámci své účasti poskytovat právní konzultace účastníkům v oblastech týkajících se rozjezdu podnikání v segmentu moderních technologií. (TZ)

Continue reading „TaylorWessing e|n|w|c Advokáti podporují soutěž startupových projektů Startup Rally 2014“

Stahovat data z nelegálního zdroje není povolené ani pro osobní potřebu, říkají odborníci z TaylorWessing e|n|w|c Advokáti

Jakou odpovědnost mají poskytovatelé služeb na internetu, je legální stahovat data pro osobní potřebu, nebo v jakých případech se nemusí v provozovnách platit autorské poplatky? Těmto otázkám se v poslední době hodně věnovala tuzemská média, neboť v oblasti moderních technologií a duševního vlastnictví došlo k několika soudním rozhodnutím, které vzbudily značný zájem veřejnosti. Právníci TaylorWessing e|n|w|c Advokáti přinášejí svůj pohled na nejzajímavější závěry těchto rozhodnutí. Domnívají se však, že nebudou mít na život lidí až tak zásadní dopad, protože soudy více či méně potvrdily, co už dříve platilo. (TZ)

Continue reading „Stahovat data z nelegálního zdroje není povolené ani pro osobní potřebu, říkají odborníci z TaylorWessing e|n|w|c Advokáti“